Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 10 >> 

Surak Ata Céngka Kin

1Itu kali itan laku cengata malékat bana ata gala kétay, wa’u éta-mai Surgan. Malékat hitu wéngko laing rewungy agu toso-dimar éta sa’in, rangan néra mana mata leso agu wa’in ného siri apiy.

2Oné limén cau ca lulung surak koé ata ngai céngka kin. Wa’i wanangn wedi tacik, wa’i léon wedi tana lino.

3Itu kali télés kéta rewengn cama ného ngorong de singa. Du poli curupn hia, mpirang waléd pitu genggus situ.

4Du poli tombod genggus pitu situ, aku ngoéng te tulis, maik dengé laku ca reweng éta-mai Surga taén, “Néka tulis le hau! Kong cehad apa ata poli taé le pitu genggus situ.”

5Poli hitu ita laku malékat hitut wedi tacik agu tana lino, téti limé wanangn nggere-éta awang.

6Hia sumpay landing le Mori Keraéng hitut mosé tédéng lén, ata poli dédék awang, tana, tacik, agu sanggéd icin boné. Mai wadan, “Toé manga rémpé-rémpé kolé ga!

7Émé runing’g terompét de malékat hitut te pitun, hitug dé rapakn te wérét pété ceha de Mori Keraéng, ného hitut poli keréban Liha oné sanggéd mendi nabiN.”

8Reweng hitut poli dengé laku éta-mai Surga, taé kolé oné aku, “Ngoh ga, emi surak hitut ngai céngkan oné limé de malékat hitut wedi tacik agu linoy.”

9Itu kali ngog aku oné malékat hitu agu tegi laku, kudut hia téing surak hitu oné aku. Mai walén, “Emi agu hang le hau ga! Surak ho’o te pandé pa’it tukam, maik oné mu’um, noing le hau mecikn ného waé wani.”

10Og kali emin laku surak hitu oné-mai limen agu hangy laku. Oné mu’ug, noingn laku mecik ného waé wani, maik du poli kodeln, pa’it laku noingn oné tuka.

11Mai jera diha oné aku, “Hau paka wéro kolé pedé nanéng de Mori Keraéng oné sanggéd wa’u, uku, curup agu oné sanggéd raja.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran