Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 4 : 7 >> 

Manggarai: Kaka hitut laring cain, cama ného singay. Hitut te suan, cama ného japi laki. Hitut te telun, rangan cama ného ranga de manusia. Agu hitut te patn, cama ného ntangis lari lélapn.


AYT: Makhluk yang pertama seperti seekor singa, dan makhluk yang kedua seperti seekor lembu jantan, dan makhluk yang ketiga berwajah seperti wajah manusia, dan makhluk yang keempat seperti seekor burung elang yang sedang terbang.

TB: Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.

TL: Adapun zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa, dan zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu, dan zat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia, dan zat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang.

MILT: Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa rajawali yang sedang terbang.

Shellabear 2010: Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga memiliki wajah seperti manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang.

KS (Revisi Shellabear 2011): Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga memiliki wajah seperti manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang.

Shellabear 2000: Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga memiliki wajah seperti manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang.

KSZI: Makhluk yang pertama rupanya seperti singa; yang kedua seperti anak lembu; yang ketiga mukanya seperti muka manusia; dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang.

KSKK: Yang pertama dari keempat makhluk itu menyerupai seekor singa, yang kedua menyerupai seekor lembu, yang ketiga menyerupai muka manusia dan yang keempat menyerupai seekor burung rajawali yang sedang terbang.

WBTC Draft: Makhluk hidup pertama seperti singa. Makhluk hidup kedua seperti lembu jantan. Makhluk hidup ketiga mempunyai wajah seperti wajah manusia. Dan makhluk hidup keempat seperti burung elang yang sedang terbang.

VMD: Makhluk hidup pertama seperti singa. Makhluk hidup kedua seperti lembu jantan. Makhluk hidup ketiga mempunyai wajah seperti wajah manusia. Dan makhluk hidup keempat seperti burung elang yang sedang terbang.

AMD: Makhluk pertama terlihat seperti seekor singa, makhluk kedua terlihat seperti seekor lembu jantan, makhluk ketiga berwajah seperti wajah manusia, dan makhluk keempat seperti seekor burung elang yang sedang terbang.

TSI: Makhluk yang pertama seperti singa, yang kedua seperti kerbau jantan, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat seperti burung rajawali dengan sayap terbuka lebar seperti sedang terbang.

BIS: Makhluk yang pertama kelihatan seperti singa. Yang kedua, seperti sapi jantan. Yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Yang keempat, kelihatan seperti burung rajawali yang sedang terbang.

TMV: Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, yang kedua rupanya seperti lembu jantan, yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan yang keempat rupanya seperti burung helang yang sedang terbang.

BSD: Makhluk yang pertama kelihatan seperti singa. Makhluk yang kedua seperti sapi jantan. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat, kelihatan seperti burung rajawali yang sedang terbang.

FAYH: Makhluk Hidup yang pertama berupa seekor singa; yang kedua berupa seekor lembu; yang ketiga mempunyai muka manusia; dan yang keempat berupa seekor garuda dengan sayap terbentang seakan-akan sedang terbang.

ENDE: Adapun binatang jang pertama rupanja seperti singa dan jang kedua seperti anak lembu, dan jang ketiga seperti manusia dan jang keempat seperti radjawali jang sedang terbang.

Shellabear 1912: Adapun hidup-hidupan yang pertama itu seperti rupa singa, dan hidup-hidupan yang kedua seperti anak lembu, dan hidup-hidupan yang ketiga mukanya seperti manusia, dan hidup-hidupan yang keempat seperti burung nasar terbang.

Klinkert 1879: Adapon binatang jang pertama itoe roepanja bagaikan singa dan binatang jang kadoewa itoe roepanja bagaikan anak lemboe, dan binatang jang katiga itoe moekanja saperti moeka manoesia dan binatang jang kaempat itoe roepanja bagaikan boeroeng nasar jang terbang.

Klinkert 1863: Maka binatang jang pertama roepanja saperti singa, dan binatang jang kadoewa roepanja saperti anak-lemboe, dan binatang jang katiga ada moekanja saperti manoesia, dan binatang jang ka-ampat saperti roepa boerong nasar jang terbang.

Melayu Baba: Dan mula-mula punya hidop-hidopan sperti singa, dan nombor dua punya sperti anak-lmbu, dan nombor tiga punya ada muka sperti manusia, dan nombor ampat punya sperti burong lang yang terbang.

Ambon Draft: Dan ka; ada; an machluk jang pertama itu, adalah ru-pa sa/ekor singa, dan ka; ada; an machluk jang kaduwa adalah rupa sa/ekor anak lembu, dan pada ka; ada; an machluk jang katiga adalah muka seperti manusija, dan ka; ada; an mach-luk jang ka; ampat sama sa/ekor burong nasar jang terbang.

Keasberry 1853: Maka adapun binatang yang purtama rupanya bagie singa, dan binatang yang kadua itu rupanya bagie anak lumbu, dan binatang yang katiga itu ada burmuka sapurti manusia, dan binatang yang kaampat itu sapurti rupa burong nazar yang turbang.

Keasberry 1866: Maka adapun binatang yang pŭrtama rupanya bagie singa, dan binatang yang kadua itu rupanya bagie anak lŭmbu, dan binatang yang katiga itu ada bŭrmuka spŭrti manusia, dan binatang yang kaampat itu spŭrti rupa burong nazar yang tŭrbang.

Leydekker Draft: Maka hhajwan jang pertama 'itu 'adalah sarupa dengan singa, dan hhajwan jang kaduwa 'itu sarupa dengan lembuw muda, dan hhajwan jang katiga 'adalah muka padanja seperti muka manusija, dan hhajwan jang ka`ampat 'adalah sarupa dengan burong nasar jang terbang.

AVB: Makhluk yang pertama rupanya seperti singa; yang kedua seperti anak lembu; yang ketiga mukanya seperti muka manusia; dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang.

Iban: Iya ti keterubah nya baka gamal singa. Iya ti kedua, baka gamal sapi. Iya ti ketiga baka mua mensia, lalu iya ti keempat baka menaul ti terebai.


TB ITL: Adapun <2532> makhluk <2226> yang pertama <4413> sama seperti <3664> singa <3023>, dan <2532> makhluk <2226> yang kedua <1208> sama seperti <3664> anak lembu <3448>, dan <2532> makhluk <2226> yang ketiga <5154> mempunyai <2192> muka <4383> seperti <5613> muka manusia <444>, dan <2532> makhluk <2226> yang keempat <5067> sama seperti <3664> burung nasar <105> yang sedang terbang <4072>.


Jawa: Dene makluk mau kang kapisan kaya singa, kang kapindho kaya pedhet, kang katelu iku raine kaya manungsa, lan kang kapate kaya manuk garudha mabur.

Jawa 2006: Déné makluk mau kang kapisan kaya singa, kang kapindho kaya pedhèt, kang katelu iku rainé kaya manungsa, lan kang kapaté kaya manuk garudha mabur.

Jawa 1994: Déné makluk mau sing siji rupané kaya singa, sing kapindho kaya sapi lanang, katelu rainé kaya manungsa, lan sing kapaté kaya manuk garudha mabur.

Jawa-Suriname: Kauripan sing nomer siji rupané kaya singa, sing nomer loro kaya sapi lanang, sing nomer telu rupané kaya wong urip lan sing nomer papat rupané kaya manuk garuda mabur.

Sunda: Bangunna nu kahiji siga singa, nu kadua siga sapi jalu, nu katilu beungeutna siga beungeut jelema, nu kaopat siga manuk rajawali keur ngalayang.

Sunda Formal: Mahluk anu kahiji, bangunna, siga singa; nu kadua, siga anak sapi; nu katilu, beungeutna, siga beungeut jelema; nu kaopat, siga galudra eukeur ngalayang.

Madura: Mahlok se nomer settong katon akadi macan. Se nomer dhuwa’ akadi sape lake’. Se nomer tello’ mowana akadi manossa. Se nomer empa’ akadi rajabali se teppa’na ngabber.

Bauzi: (4:6)

Bali: Satone sane kaping pisan rupanipun sakadi singa; satone sane kaping kalih marupa godel lembu tur satone sane kaping tiga muanipun sakadi muan manusa; tur satone sane kaping pat rupanipun sakadi paksi garuda sane nuju makeber.

Ngaju: Taloh belom je solake sama ampie kilau singa. Ije kaduee, sama kilau sapi hatuee. Ije kateloe ampin baue kilau baun olon. Ije kaepate, ampie sama kilau burong rajawali kanjerae tarawang.

Sasak: Mahluk saq penembẽq penggitan maraq singe. Saq kedue, maraq anak sampi mame. Saq ketelu bedowẽ mue maraq muen manusie. Saq keempat, penggitan maraq kedit rajewali saq kenyeke kesur.

Bugis: Mahlu’ mammulangngé paitai pada-pada singaé. Iya maduwaé, pada-pada saping laié. Iya matellué mappunnaiwi tappa pada-pada tappa rupa tauwé. Iya maeppaé, paitai pada-pada kuwajang iya luttué.

Makasar: Anjo anu se’rea sangkammai singa. Makaruaya sangkammai sapi laki. Makatallua sangkammai tau rupanna. Anjo makaappaka sangkammai nicini’ jangang-jangang rajawali, sitabanga anri’ba’.

Toraja: Iatu a’gan kepenaa bunga’na susi singa tu rupanna, na a’gan kepenaa ma’penduanna susi anak tedong sapi, na a’gan kepenaa ma’pentallunna kelindo susi tolino, na a’gan kepenaa ma’penna’pa’na susi langkan maega mentia’.

Duri: Ia to olok-olok bungahna susi singa. Ia to mangpenduanna susi anak sapin muane. Ia to mangpentallunna susi lindo tau. Ia to mangpenna'pa'na susi langkan tedong mentia'.

Gorontalo: Mahaluku bohuliyo odelo singa, u oluwoliyo odelo walao sapi, wawu u otoluliyo lakuliyo odelo laku lo manusiya wawu mahaluku opatiyo odelo burungi buliya tombo-tomboto.

Gorontalo 2006: Mahaluku u bohulio oontonga debo odelo singa. U oluolio, debo odelo sapi ulai̒. U otolulio, oontonga obaya debo odelo baya lomanusia. U opatio, oontonga debo odelo bulungi rajawali udonggo tombo-tomboto.

Balantak: Siinsiing men olukon dudusna koi singa, men korua'na koi sapi' moro'one, men kotolu'na, ro'upna koi ro'upna mian, ka' men kopaatna koi sapu' tumpuna men laya-layang.

Bambam: Uhuna indo to ma'penaba, susi singa diita; kaduanna susi sapim laki; katallunna ma'lindo tau; kaappa'na susi bunia mentia'.

Kaili Da'a: Anu to natuwuna pamulana lenjena ewa singa, pade karomba'ana lenjena ewa japi tuamana. Katolumba'ana lenjena ewa manusia, pade kapatamba'ana lenjena ewa lowe bete to nembua.

Mongondow: Mahaḷuk inta ontongon muna naonda bo singa. Induanya naonda bo sapi koḷakian. Intoḷunya naonda bo pogot in intau. Inggopatea naonda bo boniak inta koyogot ḷumayug.

Aralle: Lindona hupanna ang menanaha ang uhuna sinnoa singa. Ang kaderuanna sinnoa saping laki. Katallunna sinnoa lindona tau. Ang kauhpa'na sinnoa sahebaki ang lella' lumolo'.

Napu: Pinatuwo au kaisa nodo singa lenggena. Karombaana nodo japi balilo. Lindona pinatuwo au katalu nodo lindo manusia. Kaibana raita nodo tadasingkaya i tempona membaro.

Sangir: Diadikang humotong, kakěllaěng kere singa. Karuane, kere sapi esẹ. Katěllune piạ gatine mẹ̌sul᷊ungu ghahịu taumata. Arawe kaěpạ e, kěllaěng kere manụ kamamaresẹ̌ kạtěllạ e.

Taa: Wali anu to tuwu to uyunya, ia ewa singa ta’anya. To kadua ewa sapi to pongka, to katogo, lionya ta’anya ewa lio ntau, panewa to ka’opo ewa bomboliano to tongo mpayokonya.

Rote: Mahahae makasososa ka meten soona, sama leo singa. Kadua, sama leo sapi mane a. Katelu, matapanan sama leo hataholi a mata panan. Kaha, meten soona sama leo manupui kaka'ka ana bei laa-laa.

Galela: O dodadi iooho ma nonoma gena maro o haiwani moi o singa, ma sinotoka maro o sapi ma nau, ma saangeka ma bio gena maro o nyawa ma bio, ma ihaka maro o namo muludu isoso-soso.

Yali, Angguruk: It unduhuk latuson arimano atamon olomene olokon singa hahon weregma pirenehon sapi hahon weregma hinahanehon ap orohole hahon weregma uhanehon suwe tunguni lam-lam larukon hahon welatisi.

Tabaru: 'O barangi 'iwango-wango ngai soata ge'ena, moi 'isoka 'o singa deika moioli 'isoka 'o sapi ma nauru. Moioli ma biono 'isoka 'o nyawa ma biono, de moioli 'isoka 'o kodoba 'isoso-sosono.

Karo: Mahluk si pemena bagi singa. Mahluk si peduaken bagi lembu jenggina. Mahluk si peteluken ayona bagi manusia. Mahluk si peempatken bagi rajawali kabang.

Simalungun: Pargoluh na parlobei ai usih do songon singa, pargoluh na paduahon songon lombu jonggi, pargoluh na patoluhon marbohi songon jolma, anjaha na paompatkon usih songon manuk-manuk nanggordaha na habang.

Toba: Ia parngolu parjolo suman do tu singa, ia parngolu paduahon suman tu jonggi, ia na patoluhon marbohi songon jolma, ia na paopathon suman tu pidong raja ualu na habang.

Dairi: Ukum rupa pernggelluh siperlebbè tosè bagè rupa singa ngo, sipeduaken bagè rupa lembu jenggi; sipetelluken merabè tosè bagè abè jelma, janah sipeempatken tosè bagè manuk-manuk sipanggor daha sidang ngkabang ngo.

Minangkabau: Mukaluak nan partamu, kaliyatan bakcando singo. Nan kaduwo, bakcando jawi jantan. Nan katigo, mampunyoi muko bakcando muko manusia. Nan ka ampek, kaliyatan bakcando buruang rajowali nan sadang tabang.

Nias: Saliw̃aliw̃a ba danõ si fõfõna ba si mane singo. Numero dua hulõ zaw̃i si matua. Numero tõlu, sikhalania hulõ zikhala niha. Numero õfa, hulõ moyo si hombo.

Mentawai: Makluk siboikí ituitsó kéan lé mutubu singa. Sikarua kéan lé jaui sikeú. Sikatelu sibara mata kelé matadda sirimanua. Iageti sikaepat, ituitsó kéan lé manyang sitububurut.

Lampung: Makhluk sai mula-mula keliakan injuk singa. Sai kerua, injuk jawi bakas. Sai ketelu ngedok pudak injuk pudak manusia. Sai keepak, keliakan injuk burung rajawali sai sedang hambor.

Aceh: Makhlok nyang phon deuh jih lagée singa. Nyang keudua lagée leumô agam. Nyang keu lhée ruman jih lagée ruman manusia. Nyang keu peuet, deuh jih lagée cicém siwah nyang teungoh po.

Mamasa: Inde penatuoe, mesa susi rupanna singa, kaduanna susi saping laki, katallunna ma'lindo susi tau, anna kaappa'na susi langkan mentia'.

Berik: Malaikata daamfennaber galserem igsusu ga jei sokotini singgana galserem. Ane naurabaraiserem ga jei sokotini sapini giri galserem. Ane nawer-ningnabaraiserem mirmase jemna ga mirmase angtane galserem gala sokotini. Ane nawer-naurabaraiserem ga jei sokotini junu igwalna galserem aa gam ifunurum.

Sabu: Ne bhada do petari ne hala dho mii hinga he. Do kedhue ne mii hapi mone he. Do ketallu ne do nga tanga-mada do mii tanga-mada ddau raiwawa he. Do keappa ne do mii luji-ae do pa dhara nga lila he.

Kupang: Binatang partama pung muka tu, sama ke singa. Nomer dua pung muka, sama ke sapi laki. Nomer tiga pung muka, sama ke manusia. Deng nomer ampa pung muka, sama ke burung garuda tarbáng.

Abun: Suge doketke ne ka sato singa. Suge kedowe ka sato sapi ge ndi. Suge kedogri gro-i ka sato yetu gro-i. Suge kedoat ka sato ndam syap tu gato ok.

Meyah: Mar egens ongga efena ebah insa koma bera erek singa. Noba mar efena ebah ongga egeka bera erek sapi. Noba mar ongga efena ebah orgomu insa koma bera efen osum ongga erek orna egens efen. Noba mar ongga efena ebah tohkuru insa koma bera erek mem nesmei eteb ongga ofu gij mebaga.

Uma: Anu tuwu' to lomo'-na hewa singa hiloa-na. Karoma'a-na hewa pamawa japi. Lio anu tuwu' katolu-na hewa lio manusia'. Ka'opo'-na hiloa-na hewa danci pada nto'u-na ngkalimoko.

Yawa: Ana akokoe Amisye po manari umaso inta maisyare singa amaisy, jirume pamo maisyare sapijo anya amaisy, mandeije pamo amune mo vatane mansamaisy, umba mambisye pamo maisyare insani mangkangkan badirir amaisy.


NETBible: The first living creature was like a lion, the second creature like an ox, the third creature had a face like a man’s, and the fourth creature looked like an eagle flying.

NASB: The first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like that of a man, and the fourth creature was like a flying eagle.

HCSB: The first living creature was like a lion; the second living creature was like a calf; the third living creature had a face like a man; and the fourth living creature was like a flying eagle.

LEB: And the first living creature [was] similar to a lion, and the second living creature [was] similar to an ox, and the third living creature had a face like a man’s, and the fourth living creature [was] similar to an eagle flying.

NIV: The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle.

ESV: the first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight.

NRSV: the first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with a face like a human face, and the fourth living creature like a flying eagle.

REB: The first creature was like a lion, the second like an ox, the third had a human face, and the fourth was like an eagle in flight.

NKJV: The first living creature was like a lion, the second living creature like a calf, the third living creature had a face like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle.

KJV: And the first beast [was] like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast [was] like a flying eagle.

AMP: The first living creature (being) was like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature had the face of a man, and the fourth living creature [was] like a flying eagle.

NLT: The first of these living beings had the form of a lion; the second looked like an ox; the third had a human face; and the fourth had the form of an eagle with wings spread out as though in flight.

GNB: The first one looked like a lion; the second looked like a bull; the third had a face like a human face; and the fourth looked like an eagle in flight.

ERV: The first living being was like a lion. The second was like a bull. The third had a face like a man. The fourth was like a flying eagle.

EVD: The first living thing was like a lion. The second was like a cow. The third had a face like a man. The fourth was like a flying eagle.

BBE: And the first beast was like a lion, and the second like an ox, and the third had a face like a man, and the fourth was like an eagle in flight.

MSG: The first Animal like a lion, the second like an ox, the third with a human face, the fourth like an eagle in flight.

Phillips NT: The first living creature is like a lion, the second is like a calf, the third has a face like a man, and the fourth living creature appears like an eagle in flight.

DEIBLER: The first living creature was like a lion. The second living creature was like an ox. The third living creature had a face like a man’s face. The fourth living creature was like an eagle that was flying. Each of the four living creatures had six wings. They were covered with eyes, all around their bodies and under their wings. Day and night they continually [LIT] sing, “Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty One. He is the one who has always existed, who exists now, and who will always exist.”

GULLAH: De fus ting wa got life look jes like a lion. De secon one look jes like a ox. An de shree one got a face wa look jes like de face ob a man. De one wa mek fo beena look jes like a eagle wa da fly.

CEV: The first creature was like a lion, the second one was like a bull, the third one had the face of a human, and the fourth was like a flying eagle.

CEVUK: The first creature was like a lion, the second one was like a bull, the third one had the face of a human, and the fourth was like a flying eagle.

GWV: The first living creature was like a lion, the second was like a young bull, the third had a face like a human, and the fourth was like a flying eagle.


NET [draft] ITL: The first <4413> living creature <2226> was like <3664> a lion <3023>, the second <1208> creature <2226> like <3664> an ox <3448>, the third <5154> creature <2226> had <2192> a face <4383> like <5613> a man’s <444>, and <2532> the fourth <5067> creature <2226> looked like <3664> an eagle <105> flying <4072>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 4 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel