Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 11 : 16 >> 

NETBible: I say again, let no one think that I am a fool. But if you do, then at least accept me as a fool, so that I too may boast a little.


AYT: Sekali lagi, aku mengatakan jangan ada satu pun yang menganggap aku ini bodoh. Kalaupun begitu, terimalah aku sebagai orang yang bodoh supaya aku juga dapat sedikit berbangga.

TB: Kuulangi lagi: jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya akupun boleh bermegah sedikit.

TL: Dan lagi pula kataku: Biarlah jangan seorang pun menyangka aku ini bodoh; tetapi jikalau demikian sangkamu, terimalah juga aku seperti orang bodoh, supaya aku pun boleh megah sedikit.

MILT: Aku berkata lagi, janganlah ada orang yang menganggap aku bodoh. Tetapi jika sebaliknya bahkan seperti orang yang bodoh, terimalah aku, supaya aku juga dapat sedikit bermegah.

Shellabear 2010: Sekali lagi kukatakan: Jangan seorang pun menyangka aku begitu bodoh. Tetapi jika kamu memang menyangka demikian, maka sambutlah aku sebagai seorang yang bodoh, supaya aku dapat sedikit bermegah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sekali lagi kukatakan: Jangan seorang pun menyangka aku begitu bodoh. Tetapi jika kamu memang menyangka demikian, maka sambutlah aku sebagai seorang yang bodoh, supaya aku dapat sedikit bermegah.

Shellabear 2000: Sekali lagi aku katakan: Jangan ada seorang pun yang menyangka aku begitu bodoh. Tetapi jika kamu memang menyangka demikian, maka sambutlah aku sebagai seorang yang bodoh, supaya aku dapat sedikit bermegah.

KSZI: Sekali lagi aku berkata, janganlah sesiapa menyangka aku bodoh. Tetapi sekiranya aku disangka begitu, terimalah aku sebagai orang bodoh, agar aku dapat berbangga sedikit.

KSKK: Ini hendak kukatakan lagi: Janganlah menganggap aku sebagai orang bodoh! Akan tetapi, jika kamu menganggap aku demikian, biarlah kamu mendengarkan bagaimana aku sedikit memuji diri.

WBTC Draft: Aku mengatakan lagi kepada kamu: Tidak ada orang yang menyangka bahwa aku kurang bijaksana. Tetapi jika kamu menyangka aku orang yang kurang bijaksana, terimalah aku, sama seperti kamu menerima orang yang kurang bijaksana, sehingga aku dapat sedikit bangga.

VMD: Aku mengatakan lagi kepada kamu: Tidak ada orang yang menyangka bahwa aku kurang bijaksana, tetapi jika kamu menyangka aku orang yang kurang bijaksana, terimalah aku, sama seperti kamu menerima orang yang kurang bijaksana, sehingga aku dapat sedikit bangga.

AMD: Sekali lagi aku katakan, jangan ada orang yang menganggap aku ini bodoh. Tetapi, jika memang ada yang menganggap begitu, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku dapat sedikit berbangga.

TSI: Jadi jangan kalian menyangka bahwa saya juga kurang bijaksana, sama seperti guru-guru baru itu yang suka membanggakan dirinya! Tetapi kalau masih ada di antara kalian yang menganggap saya kurang bijaksana, terimalah saya seperti kalian sudah menerima guru-guru baru itu, supaya saya juga bisa sedikit membanggakan diri.

BIS: Saya ulangi sekali lagi: Jangan sampai ada yang menganggap saya bodoh. Tetapi kalau kalian toh menganggap saya begitu, perkenankanlah saya yang bodoh ini berbangga juga sedikit.

TMV: Biarlah aku ulangi hal ini sekali lagi: Janganlah sesiapa pun menganggap aku bodoh. Tetapi jika kamu tetap menganggap aku ini bodoh, benarkanlah aku yang bodoh ini berbangga sedikit.

BSD: Sekali lagi saya mohon janganlah kalian menganggap saya bodoh, karena berbicara seperti ini. Namun, kalau kalian tetap menganggap begitu, biarlah saya yang bodoh ini berbangga sedikit.

FAYH: Sekali lagi saya mohon, janganlah Saudara mengira bahwa saya telah kehilangan akal, karena berbicara seperti ini. Tetapi, kalaupun Saudara berpendapat demikian, dengarkan jugalah saya -- orang yang tidak berakal, orang tolol -- sementara saya berlaku sombong sedikit seperti orang-orang itu.

ENDE: Sekali lagi aku minta, djangan seseorang menjangka aku seorang bodoh. Djika kamu toh sangka begitu, maka hendaklah kamu menerima aku sebagai seorang bodoh sadja, supaja akupun dibolehkan bermegah-megah sedikit.

Shellabear 1912: Maka lagi sekali aku berkata, jangan seorang pun menyangkakan aku ini bodoh; tetapi jikalau demikian sangkamu, melainkan sambutlah akan daku seakan-akan orang bodoh, supaya akupun dapat memegahkan diriku sedikit.

Klinkert 1879: Dan lagi poela katakoe: Djangan pada sangka barang sa'orang akoe ini gila; maka kalau sangkanja bagitoe, sabarkanlah kiranja akan dakoe saperti akan sa'orang gila djoega, soepaja akoe pon bolih bermegah-megah sedikit.

Klinkert 1863: Dan lagi sakali katakoe: Djangan barang sa-orang kiraken akoe ini bodoh; tetapi kaloe bagitoe, maski bodoh, trimalah djoega sama akoe, sopaja akoe djoega bolih membesarken dirikoe sadikit.

Melayu Baba: Lagi skali sahya bilang, jangan satu orang fikirkan sahya bodoh: ttapi kalau kamu sangka bgitu, sambot-lah sahya sperti satu orang bodoh juga, spaya sahya pun boleh dapat mgahkan diri sahya sdikit.

Ambon Draft: B/eta bilang kombali, djangan barang sa; awrang sang-ka jang b/eta ini sa; awrang jang tjela; dan kalu mawu bagitu, kandati djuga, kamu tarima b/eta djuga seperti sa; aw-rang gila, sopaja b/eta ini lagi bawleh pudji-pudji sedikit.

Keasberry 1853: Dan lagi pula aku burkata, Janganlah barang sa'orang pun munyangkakan aku ini bodoh; tutapi jikalau bagitu pun, maski bodoh trimalah juga aku, supaya aku bulih mumugahkan diriku sudikit.

Keasberry 1866: Dan aku bŭrkata lagi, Janganlah barang sa’orang pun mŭnyangkakan aku ini bodoh, tŭtapi jikalau disangka bŭgitu, mŭskipun bodoh, trimalah juga aku, supaya aku bulih mŭmŭgahkan diriku sŭdikit.

Leydekker Draft: Pula 'aku berkata, djangan barang sa`awrang sangka 'aku 'ada bodokh: tetapi djikalaw tijada demikijen, maka hendakhlah kalakh kamu menjambot 'aku salaku sa`awrang bodokh, sopaja lagi 'aku 'ini dapat menggah barang sidikit.

AVB: Sekali lagi aku berkata, janganlah sesiapa menyangka aku bodoh. Tetapi sekiranya aku disangka begitu, terimalah aku sebagai orang bodoh, agar aku dapat berbangga sedikit.

Iban: Aku nandu nya baru: anang orang ngumbai aku beli. Tang enti sema kita ngumbai aku beli, terima aja meh aku ke beli tu, ngambika aku tau mega temegah mimit.


TB ITL: Kuulangi <3004> lagi <3825>: jangan <3361> hendaknya ada orang <5100> yang menganggap <1380> aku <3165> bodoh <878>. Dan <1161> jika <1487> kamu juga menganggap demikian <2579>, terimalah <1209> aku <3165> sebagai <5613> orang bodoh <878> supaya <2443> akupun <2504> boleh bermegah <2744> sedikit <3397>. [<1510> <3361> <1065> <5100>]


Jawa: Dakbaleni maneh: aja ana wong kang ngarani aku tanpa budi. Dene manawa kowe uga nganggep mangkono, aku tampanana kayadene wong kang tanpa budi, supaya aku bisa gumunggung sawatara.

Jawa 2006: Dakbalèni manèh: Aja ana wong kang ngarani aku bodho. Déné menawa kowé uga nganggep mangkono, aku tampanana kayadéné wong kang bodho, supaya aku bisa gumunggung sawatara.

Jawa 1994: Dakambali sepisan menèh murih cethané: Aja ana wong sing duwé pengira yèn aku iki wong bodho. Nanging yèn kowé nganggep aku iki bodho, ya wis aku tampanana kaya déné wong bodho, supaya aku bisa gumunggung sethithik.

Jawa-Suriname: Para sedulur, saiki tak omongké sing tyeta tenan: aja sampèk ènèng wong ngira nèk aku iki wong bodo. Nanging semunggoné ènèng wong nganggep aku iki bodo, ya bèn, aku ditampa kaya wong bodo waé, supaya aku bisa gemunggung setitik, niru wong-wong sing bodo kuwi.

Sunda: Sakali deui, ulah disangka sim kuring jelema bodo. Tapi najan keukeuh disangka kitu ge kajeun, asal ditarima bae ku aranjeun bodo-bodo oge, ngarah bisa keneh agul saeutik mah.

Sunda Formal: Sakali deui, muga simkuring ulah dianggap Si Bodo. Tapi ari kapaksa-kapaksa teuing mah, dianggap kitu ge, teu naon-naon. Asal bae tetep kaaku ku aranjeun, sangkan bisa keneh ngagulkeun aranjeun saeutik-eutikeun.

Madura: Kaula ngoca’a sakaleyan aggi’: Ja’ sampe’ badha se nganggep kaula paneka budhu. Nangeng mon sampeyan pajat nganggep sapaneka, edine kaula se budhu paneka edir jugan sakone’.

Bauzi: Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho etei uba lab gagoho bak lam neo vi gagolo mozo. Eho uba neo vi gagolo modem im nim abo em gi fota ahusobuli eba it daetbadam bak nim um ba aime eba a fakemule. Uho gi ozahigeàmu dogoit vou faodam labe aidale. Lahana um dam totbaho labe em im nim aime nehameam, “Mm! Paulusat gi ahusobu dàt im vameadam bak,” lahame eba labi ozom dam ehelemeam làhà ame dam labe gi ibi iho amu ame dam giomimda labe ahusobuli it daetbadam im lam aidume modi baleàhà damat modemnàme fa im ebeda gi ozahigeàmu vou faodam labe vi aidale.

Bali: Malih wawanin tiang matur, sampunang pisan-pisan wenten anak sane ngwastanin tiang nambet. Samaliha yen semeton taler ngwastanin tiang kadi asapunika, anggen pisan kanambetan tiange, mangdane tiang nyidayang nyumbungang dewek akidik.

Ngaju: Aku manangkalulie sinde tinai: Ela sampai aton oloh je maanggap aku humong. Tapi amon keton manaha aku kalote, nauhe ih je humong toh mampatamam arepku isut.

Sasak: Tiang sampẽang karing sekali: Ndaq jangke araq saq nganggep tiang bodo. Laguq lamun side pade nganggep tiang maraq nike, ijinang tiang saq bodo niki bau bangge ẽndah sekediq.

Bugis: Upakkolippi siseng: Aja’ lalo naengka mangga’ka madonggo. Iyakiya rékko to muwangga’ka makkuwaro, palalona iya madonggoéwé mingki’ céddé.

Makasar: Sikalipi pole kukana: Gassingka nia’ tau ampakkanaia’ dongo’. Mingka punna kamma tonji lanupakkanaingku dongo’, boli’mi kamma nakupakalompo sike’de’ pa’maikku.

Toraja: Sia kukua pole’pa: Da naden misa’ tau ussangana’ baga; apa iake misangai susito, tarima susi duka bangmo’ to baga, angku massattuan duka sidi’.

Duri: Susi to pura kupau kumua, danggi' naden tau ssangana' tobango'. Apa ia ke den kamu' ngkita tobango'na', pugaukmi susi to migaukan tobango', ammieloranna' kupuji kaleku' ci'di'.

Gorontalo: Pe'entapo poleleu mayi alihu diyaluwo ngota mao ta monganggapu olau mohulodu. Bo wonu timongoli olo debo monganggapu olau odito, wohi mayi ijini wau ta mohulode boti mopolanggato batangau ngope'e odelo tawu wuwewo.

Gorontalo 2006: Pee̒entapo wulia mai lowatia: Diila bolo woluo tamo nganggapu olaatia mohulodu. Bo wonu timongoli debo monganggapu olaatia odito, poluasia mai watia tamo hulode botie motiwengahe penu bo ngoi̒di.

Balantak: Soosoodoionku dauga' pensan. Alia paraa isian men mansasaaki se' i yaku' bobo'. Kasee kalu i kuu munsurikon se' i yaku' koiya'a, patalai i yaku' men bobo' kani'i kodaawan titiu'.

Bambam: La kusulei polepi pissam kuua: päbäiä' umpuji kaleku sapo' tä'koa' la ussangaiä' to maho. Sapo' maka' deengkoa' ussangaiä' to maho, päbäi mammi aka abana la umpuji salapä' kaleku.

Kaili Da'a: Sangganipa kuperapi, ne'e rapekiri komi aku e'i tau nadoyo. Tapi naupa bara maria to nompekiri iwetu, palogamo aku mombatoiya koroku mboto sakedi ewa samba'a tau nadoyo.

Mongondow: Buikupa doman ponorop: Dona'ai modapot oyuíon in intau monganggap ko'i nakoí bodok. Ta'e aka mo'ikow bo monganggap ko'i nakoí natua, daí diaíbií doman nongonu simbaí mota'aupa in aku'oi dumodia topilik.

Aralle: Sinnoa ang kutula' langngena', moinnakato anna sihapang mentomahoä' dinoa, ya' pabeiä' untula' sämpäi' yato ang kupokale'de. Daumpihki'ia' ungngoatee to maho si'daä', hapang ke la ahai tula'ku ang mentomaho, ampo' pabeiä' ma'tula' noa.

Napu: Mewali, nodo au kuuli inona, kuperapi bona nipehadingi mpuu lolitangku, nauri mololitana nodo tontuli. Inee nipehangu iko ide tontuli, agayana ane ara manikau au manguli iko ide tontuli, nipogiangaa peamona motoya hampai watangku haduduangku.

Sangir: Kạpia iạ mẹ̌bera u: Abe piạu mangěnna u iạ kai longong. Kai kereu i kamene kawe měmpạngěnna u kawe kerene, ute apakawalako iạ longong ini e deng lai lumesạ kạdodọ.

Taa: Wali aku manganto’o wo’u gombo to aku roomo mangantulis, etu semo ne’e mampobuuka aku si’i tau bea. Pei ane ewa wetu pampobuuka ngkomi, taa mawei. Ojo ne’e mosa mampodongeka gombo ntau bea si’i, apa re’e wo’u gombo to ewa gombo ntau tabaro to aku damanganto’o.

Rote: Au kokolak la'iesa selu kana bai: Boso nalosak hapu nggelok lafa'da lae au hataholi nggoak. Tehu metema emi boeo mafa'da mae au leondiak soona, fe au hataholi nggoak ia loak amatutua-amadedema faa anak boe.

Galela: So, maro iqomaka totemo, ngaroko ngohi ai demo manena maro tofufuma moi, duma tanu ngohi niqehe qaloha, la ngohi manena hitilahi ka ma cunu ai giliri tosimane. Upa nitemo ngohi igogou tofufuma. Duma nakoso kanaga ngini ma binuka la nitemo ngohi tofufuma de ngohi lo niqehe qaloha la maro o bi sosulo ikokulai ona magena, komagena lo ngohi hitilahi ka ma cunu ai giliri masirete tosimane.

Yali, Angguruk: Anden nin eke uruk lahi: Ap san oho an fahet sohu-sohu ane turuk ahun wereg puk fug. Sohu-sohu ane turuk ahun wereg peruk lahep halug an ninggarehen tot wel taminen un ane tot uruk lahiyon holeg lamok.

Tabaru: Tosigali ma moiosi: 'Uwa sigado naga yamaoku ngoi tohaga-haga. Ma nako ngini mita niamaoku ngoi tohaga-haga, ge'ena nisimadaka ngoi gee tohaga-haga ne'ena 'ai singina 'iamoko ma eta.

Karo: Sekali nari kukataken: ula ise pe erpengakap maka aku la sehsa. Tapi adi bage pengakapndu, alokenlah aku bagi kalak si la sehsa, gelah banci meganjang sitik cakapku.

Simalungun: Huulaki ma mangkatahon, ulang ma adong na mangagan na bodoh ahu. Tapi anggo sonai do, jalo nasiam ma ahu songon na bodoh, ase tarpuji-puji ahu diringku otik.

Toba: Huulaki ma mandok: Unang ma dirimpu na deba, na loahon ahu. Alai molo tung i, jangkon hamu ma ahu hira na loahon, asa tarpapujipuji ahu diringku saotik.

Dairi: Kuulaki sikali nai mendokken: Ulang lot merdokatè, moto aku. Tapi ukum bagidi tong anggapen ndènè, jalo kènè mo aku simoto èn, asa terpoji aku diringku cituk.

Minangkabau: Ambo katokan sakali lai: Jan sampai ado nan ma anggap ambo pandie. Tapi kok angku-angku nan ma anggap ambo pandie, mako ijinkanlah ambo nan pandie ko, mamanggak pulo agak saketek.

Nias: Samuza tõ uw̃a'õ: Bõi so niha sanguma'õ sambõ tõdõ ndra'odo. Ba na miw̃a'õ nasa tõdõmi sambõ tõdõ ndra'odo, ba mitehegõ atõ khõgu, ya'odo sambõ tõdõ andre, da usunodo gõi ma'ifu.

Mentawai: Oto kuoleaké kukua nia mitsá ka matamui: Buí tebaí rabara kasei pá sipasiaaddeaké aku néné kelé sitaiagai paatuat. Tápoi ké kam leú et ka kam ainuaaddeaké kam aku sitaiagai paatuat leú et, oto eddangan nia kuumun'aké goisó tubukku kaku, oniakenen sitaiagai paatuat néné.

Lampung: Kuulangi sekali lagi: Dang sampai wat sai nganggap nyak mebudoh. Kidang kik keti nganggap nyak injuk reno, izinkodo nyak sai bugu inji ngerasa bangga juga cutik.

Aceh: Ulôn ulang lom sigoe teuk: Bék sampoe nyang jianggab ulôn ureuëng bangai. Teuma meunyoe ta-anggab cit lagée nyan, idhin kheueh ulôn nyang bangai nyoe lôn meubangga bacut.

Mamasa: La kusulei pole pissan kukua: kenamala tae'koa' dengan ussangaina' to maro. Sapo ianna dengan liupa ussangana' to maro, pa'tomaroimo' too angku malara untede kaleku.

Berik: Ai aamei isa gamjon balbabili: angtane jei am temawer fas enggam jam ge gubiyen, "Paulus jei angtane miri kapka galserem, Paulus jei ga gam eyebili." Aamei jes gamserem saf imsa gunu am temawer, jengga aamei ai baife as ijama gwebayan. Ane ai safe angtane miri kapka galserem gam as nasowena, ai as jam isa sarbana, jega ai an ana bastowaifer gam as gaartena baabeta ai ajes domolaram rasulf gwefe jem temawer.

Manggarai: Cengkalin kolé taé laku: Néka manga ata rékéng te aku ata bodok. Émé méu kolé rékéng aku nenggitum, tiba ga aku ného ata bodok, kudut aku kolé ngancéng bombong rak cekoén.

Sabu: Hewari ri ne kebhale ri ya: Bhole dhai ta era do penge ta do ya dhe, do bhodho. Tapulara ki di era ma mu do tade dhai ta penge ta do harre ma ya, la'a le we no, wie ko we pa do bhodho do nadhe ta latta-anni hudi he.

Kupang: Kalo bosong mau, na, biar ko beta omong gila sadiki lai. Te beta mau coba-coba omong sombong.

Abun: Ji ki sukdu ré wam dik yo o et: nin nut mo ji do, ji ré ye gato jimgon nde. Wo nin do nut mo ji do, ji jimgon it yo, ndo dom, nin nut sane sor, subere ji ku os wa ji dakai un ji dakai mo sukwokgan yo o et.

Meyah: Erek koma jefeda didif duis gu iwa jeskaseda iwa yuin keingg idou efesi rot didif ai juens deika fogora dimagot mar rot dudou ongga okum erek insa koma deika. Jeska didif dudou os dagot mar erek osnok egens ongga odou osumsumu ojgomu fogora disitit disinsa dufoka erek rasul-rasul insa koma rutunggom tein ojgomu. Tina iwa inosujohu rot oida merei ok didif fob guru.

Uma: Jadi', hewa to ku'uli' we'i, nau' hewa to mengkatiwojo-a toi-e, palogai-a-kuwo ulu mpo'une' woto-ku hampai'. Neo' ba ni'uli' towojo mpu'u-a, aga ane ria mpu'u-koi to mpo'uli' wojo-a, pelele'-ama mpo'une' woto-ku kampa' hampai'.

Yawa: Ribeker syare syo taune inararimbe mamaumbe so indamu wapo raen risyamo vatano Kristus po inatutire pi risy. Weramu arono syo taune inaura, vemo vatan inta po inatantona syayao maisyare vatano pantatukambe amaisy, wenora! Weramu ranivara weapo inatantona tai maisy, syare wasatawandi wapo inaraniv bayave.


NASB: Again I say, let no one think me foolish; but if you do, receive me even as foolish, so that I also may boast a little.

HCSB: I repeat: no one should consider me a fool. But if you do , at least accept me as a fool, so I too may boast a little.

LEB: Again I say, do not let anyone think I am foolish. But indeed, if [you do], accept me even as foolish, in order that I also may boast a little.

NIV: I repeat: Let no-one take me for a fool. But if you do, then receive me just as you would a fool, so that I may do a little boasting.

ESV: I repeat, let no one think me foolish. But even if you do, accept me as a fool, so that I too may boast a little.

NRSV: I repeat, let no one think that I am a fool; but if you do, then accept me as a fool, so that I too may boast a little.

REB: I repeat: let no one take me for a fool; but if you must, then give me the privilege of a fool, and let me have my little boast like others.

NKJV: I say again, let no one think me a fool. If otherwise, at least receive me as a fool, that I also may boast a little.

KJV: I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.

AMP: I repeat then, let no one think I have lost my wits; but even if you do, then bear with a witless man, so that I too may boast a little.

NLT: Once again, don’t think that I have lost my wits to talk like this. But even if you do, listen to me, as you would to a foolish person, while I also boast a little.

GNB: I repeat: no one should think that I am a fool. But if you do, at least accept me as a fool, just so I will have a little to boast of.

ERV: I tell you again: No one should think that I am a fool. But if you think I am a fool, then accept me as you would accept a fool. Then I can boast a little too.

EVD: I tell you again: No person should think that I am a fool. But if you think that I am a fool, then accept me like you accept a fool. Then I can boast a little too.

BBE: I say again, Let me not seem foolish to anyone; but if I do, put up with me as such, so that I may take a little glory to myself.

MSG: Let me come back to where I started--and don't hold it against me if I continue to sound a little foolish. Or if you'd rather, just accept that I am a fool and let me rant on a little.

Phillips NT: Once more, let me advise you not to look upon me as a fool. Yet if you do, then listen to what this "fool" has to make his little boast about.

DEIBLER: I say again: I do not want anyone among you to think that my boasting about myself is like foolish people boast. But even if anyone thinks that I am boasting about myself like a foolish person boasts, listen to what I have to say anyway, just like you listen to those false apostles. They really speak foolishly! Listen to me while I also boast a little.

GULLAH: A da tell oona gin dat nobody mus dohn tink dat A a fool. Bot ef dat so oona tink, oona oughta listen ta me jes like e been a fool wa da taak ta oona, so dat A kin still taak a leetle bit bout dem good ting wa mek me too heppy.

CEV: I don't want any of you to think that I am a fool. But if you do, then let me be a fool and brag a little.

CEVUK: I don't want any of you to think that I am a fool. But if you do, then let me be a fool and boast a little.

GWV: Again I say that no one should think that I’m a fool. But if you do, then take me for a fool so that I can also brag a little.


NET [draft] ITL: I say <3004> again <3825>, let no <3361> one <5100> think <1380> that I am <1510> a fool <878>. But <1161> if <1487> you do <3361>, then <2579> at least <1065> accept <1209> me <3165> as <5613> a fool <878>, so that <2443> I too <2504> may boast <2744> a little <3397>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Korintus 11 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran