Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ROTE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 : 18 >> 

Rote: Mafa'das fo latu'du tatao-nono'i malole nala nai basa dede'ak lala'ena dalek ma ala nau tulu-fali hataholi.


AYT: Perintahkan mereka untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, menjadi orang yang murah hati, dan siap berbagi.

TB: Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi

TL: dan supaya mereka itu berbuat baik, sehingga kaya dengan kebajikan, dan menaruh peri dermawan, dan gemar berberi-berian,

MILT: untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, untuk menjadi murah hati dan siap berbagi,

Shellabear 2010: Hendaklah mereka berbuat baik dan menjadi kaya dengan perbuatan yang baik. Hendaklah mereka bersikap dermawan dan rela membagikan harta mereka

KS (Revisi Shellabear 2011): Hendaklah mereka berbuat baik dan menjadi kaya dengan perbuatan yang baik. Hendaklah mereka bersikap dermawan dan rela membagikan harta mereka

Shellabear 2000: Hendaklah mereka berbuat baik dan menjadi kaya dengan perbuatan yang baik. Hendaklah mereka bersikap dermawan dan rela membagikan harta mereka

KSZI: Hendaklah mereka berbuat baik, supaya mereka kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi.

KSKK: Hendaklah mereka berbuat baik, menjadi kaya dengan perbuatan-perbuatan baik dan murah hati; hendaklah mereka berbagi dengan orang-orang lain.

WBTC Draft: Katakan kepada mereka untuk melakukan yang baik. Katakan agar mereka kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan memberi dengan senang hati dan siap untuk membagi-bagikan harta.

VMD: Katakan kepada mereka untuk melakukan yang baik. Katakan agar mereka kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan memberi dengan senang hati dan siap untuk membagi-bagikan harta.

AMD: Peringatkan mereka yang kaya untuk berbuat baik supaya mereka menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dan, nasihatilah agar mereka suka memberi serta siap untuk berbagi.

TSI: Nasihatilah juga mereka supaya berusaha menjadi kaya di mata Allah, yaitu murah hati, suka memberi, dan menggunakan hartanya untuk mengerjakan segala perbuatan yang baik. Dengan berbuat begitu, mereka sama dengan menabung harta di surga sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Jadi, mereka mengarahkan tujuannya pada hidup yang kekal.

BIS: Mintalah kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan, untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, murah hati dan suka memberi.

TMV: Nasihatilah mereka supaya berbuat baik, supaya rajin berbuat kebajikan, murah hati, dan suka memberi.

BSD: Sebab, hal-hal seperti itu tidak tetap. Ajarlah mereka untuk berharap kepada Allah, sebab Dialah yang memberikan segala sesuatu kepada kita.

FAYH: Beritahukan supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan, selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka.

ENDE: Mereka harus beramal, memperkaja diri dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan murah hati memberi orang bagian dalam harta bendanja.

Shellabear 1912: dan hendaklah mereka itu berbuat baik, dan kerja yang baik itu menjadi kekayannya, dan hendaklah ia dermawan, dan rela ia akan membahagikan hartanya;

Klinkert 1879: Bahwa hendaklah mareka-itoe moerah danlagi kaja dengan kabadjikan dan dermawan dan membehagi-behagi kapada orang lain pon;

Klinkert 1863: Sopaja dia-orang berboewat baik, dan soeka membagi-bagi sama lain orang, dan soeka memberi sedekah,

Melayu Baba: psan dia-orang buat baik, dan jadi kaya dalam perbuatan yang baik, suka kasi, dan mau bhagi-bhagikan;

Ambon Draft: Sopaja marika itu bawleh bowat tulongan, dan mendjadi kaja dengan bowatan-bowatan jang bajik, dengan hati murah, dengan sajang awrang.

Keasberry 1853: Supaya marika itu burbuat baik, surta munjadi kaya dalam pukurjaan yang baik, dan sudia handak mumbahgi, dan suka burjinak jinak;

Keasberry 1866: Supaya marika itu bŭrbuat baik, sŭrta mŭnjadi kaya dalam pŭkŭrjaan yang baik, dan sŭdia handak mŭmbahgi, dan suka bŭrjinak jinak.

Leydekker Draft: Sopaja marika 'itu berbowat bajik, sambil djadi kaja pada perbowatan 2 jang bajik, dan 'ada dermawan pada membahagij tsedekhah, sambil berdjinakh 2 an:

AVB: Hendaklah mereka berbuat baik, supaya mereka kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi.

Iban: Sida enda tau enda ngereja pemadas, kaya dalam pengawa ti badas, ngembuan ati ti gerah mudah, sereta sedia deka bekunsika utai enggau orang bukai.


AYT ITL: Perintahkan mereka untuk berbuat baik <14>, menjadi kaya <4147> dalam <1722> perbuatan-perbuatan <2041> baik <2570>, menjadi <1510> orang yang murah hati <2130>, dan siap berbagi <2843>.

TB ITL: Peringatkanlah agar mereka itu berbuat <14> baik <2570>, menjadi kaya <4147> dalam <1722> kebajikan <2041>, suka memberi <2130> dan membagi <2843> [<1510>]

TL ITL: dan supaya mereka itu berbuat baik <14>, sehingga kaya <4147> dengan <1722> kebajikan <2041> <2570>, dan menaruh peri dermawan <2130>, dan gemar berberi-berian <2843>,

AVB ITL: Hendaklah mereka berbuat baik <14>, supaya mereka kaya <4147> dengan <1722> amal <2041> kebajikan <2570>, sedia memberi <2130>, rela berkongsi <2843>. [<1510>]


GREEK WH: αγαθοεργειν πλουτειν εν εργοις καλοις ευμεταδοτους ειναι κοινωνικους

GREEK WH Strong: αγαθοεργειν <14> <5721> {V-PAN} πλουτειν <4147> <5721> {V-PAN} εν <1722> {PREP} εργοις <2041> {N-DPN} καλοις <2570> {A-DPN} ευμεταδοτους <2130> {A-APM} ειναι <1511> <5750> {V-PXN} κοινωνικους <2843> {A-APM}

GREEK SR: ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,

GREEK SR Srong: ἀγαθοεργεῖν, <14> {V-NPA} πλουτεῖν <4147> {V-NPA} ἐν <1722> {P} ἔργοις <2041> {N-DNP} καλοῖς, <2570> {A-DNP} εὐμεταδότους <2130> {S-AMP} εἶναι, <1510> {V-NPA} κοινωνικούς, <2843> {S-AMP}


Jawa: Padha elingna, supaya padha nglakoni panggawe becik, dadi sugih ing bab kabecikan, dhangan weweh lan memandumi

Jawa 2006: Padha élingna, supaya padha nglakoni panggawé becik, dadi sugih ing bab kabecikan, dhangan wèwèh lan ngedum-edum barang darbèké

Jawa 1994: Wong-wong sugih konen nindakaké kabecikan, supaya padha sugiha ing penggawé becik, padha dadia wong sing loma, lan gelem migunakaké barang darbèké bebarengan karo wong liya.

Jawa-Suriname: Mulané, sedulur-sedulur diwulangi supaya pada nulungi sakpada-pada. Kasugihan sing sejati kuwi ya nèk awaké déwé nggawé betyik marang liyané. Aja pada éman, nanging sembarang kudu diedum karo liyané.

Sunda: Sina nyieun kahadean, sina sugih ku sipat asih beunghar ku sipat berehan,

Sunda Formal: Titah ku hidep, sina maranehna hade laku, sing sugih ku amal asih, amal saleh, sarta mere maweh;

Madura: Menta ka reng-oreng jareya sopaja noduwagi kabagusan, sopaja ngalakone kabecce’an sabannya’na, lamba’ ban dujan ari’-berri’ ka oreng.

Bauzi: Labi laha um doi dua bak laba ozome gi neà bak bohuta meia faobekesi tau meedale. Abo meia na lom bak faobuli meedam vaba gi ilabdi na lodale. Labihasu meedale,” lahame ame dam nazoh dua dam laba mahate vahokedale.

Bali: Patingetja ia ajaka makejang, apanga ia pada malaksana ayu, kanti ia pada sugih teken laksanane ane ayu, apanga ia pada dana, tur sedia ngedumang gelahne teken anake lenan.

Ngaju: Keleh balaku dengan ewen uka mamparahan gawi bahalap, uka are malalus kare hal je bahalap, bajenta tuntang rajin manenga.

Sasak: Peringet adẽq ie pade ngelaksaneang saq solah, jari sugih dalem kebajikan, demen besedekah.

Bugis: Pangajariwi mennang untu’ mappaitangngi akessingengngé, untu’ pogau’i maéga gau’-gau’ iya makessingngé, masémpo ati sibawa napoji mabbéré.

Makasar: Pakaingaki ke’nanga nanapa’nyata kabajikanga, namasarro anggaukangi apa-apa bajika, lammoro’ pa’maiki siagang nangai assare-sarea apa-apa.

Toraja: Anna ma’gau melo sia umposugi’ penggauran melo, sia masokan, sia naporai mantaa-taa,

Duri: Kuanni na mpugauk kameloan lako padanna rupa tau, mamase na malaboh.

Gorontalo: Popoelawa mao olo alihu timongoliyo boyito mohutu u mopiyohu, mowali kaya to delomo huhutu mopiyohu wawu motohilawo mongohi wawu molaya-layadeo ode tawu.

Gorontalo 2006: Pohilea mao̒ olimongolio u mopobilohu umopiohe, u mohutu dadaata susuu-aliyaalo umopiohu muura lohilao wau motohilaa mongohi.

Balantak: Ka' uga' rorongikon kada' i raaya'a pore a wawauna ka' mongononoai mingilimang men kana', ka' mingkira' pootarai ka' poo'obos.

Bambam: La umpakilala duka' anna umpogau' liui kamapiaam, anna iai natomakakai, la ma'penaba matutu anna bassa' ma'pebeem.

Kaili Da'a: Tewaimo ka ira, kana moinggu mabelo bo masugi ante pokainggu to nabelona. Ira kana majoi rara bo masadia mombabagi ka tau ntanina nuapa-nuapa to naria ri ja'i ira.

Mongondow: Ponorop domandon ko'i monia simbaí mosia mopo'ontong in aid inta mopia. Kobayongdon im mogaid kon inta mopia, mokopopia kong gina bo mo'ibog mobogoi.

Aralle: Pakalehai anna malai sika membabe mapia lolo, marota' anna si umpebea tomande'ing aka-akanna.

Napu: Nuweihe lolita bona manoto liliu babehianda, motulungihe ranganda, matanahe mowei ba apa-apa i ranganda, hai maroa lalunda.

Sangir: Sasaiko i sire apẹ̌kẹ̌koạ mapia, apakakalạ su munara mapapia, mal᷊aělludẹ̌, dingangu apakạdal᷊uasẹ̌ mangonggọ.

Taa: Wali to’oka tau sugi etu pakadota mangika palaong to matao, pasi mangansora sa’e yako ri kabuya ndaya pasi ri kanoto ndaya.

Galela: De ona lo bilasu o loha yaaka o nyawaka de manga manara idala gena ka o loha ma rehe-rehe. Ona isidailako so o kia naga onaka gena aku o nyawa yahike de manga sininga qaloloha.

Yali, Angguruk: Iren ap unubam fano ane turuk lamuhup. It enenggengge anggolo werehon arimanowen enenggengge eleg inap ler eneptuk lamuhup. Undaman og usul puhupteg fibir eneptuk lamuhup.

Tabaru: De salingou posironga 'o gudai yadiai gee 'isure-sure, de yoduaka 'o nyawaka yakiriwo de manga singina 'isure-sure, de 'okia naga 'onaka ge'ena yakisibula-bula 'o nyawaka.

Karo: Ajarkenlah gelah idalankenna si mehuli, gelah bayak ia i bas perbahanen si mehuli, gelah nggit ia mere janah meriah ukurna mereken si lit i bas ia man kalak si deban.

Simalungun: Mangkorjahon na madear ma sidea, bayak bani horja na madear, paruhur na unjah anjaha ringgas marsilayak-layak,

Toba: Naeng ma mangulahon na denggan nasida, mamora di angka ulaon na denggan, marroha na buas, na girgir marsibasabasa,

Dairi: Peddahi kalak i asa iulaken kalak i simerandal janah tettap mengulaken selloh ninganna merukur dak nggèut merrèken.

Minangkabau: Mintaklah kabake urang-urang tu, untuak manyatokan kabaiakkan, untuak banyak mangarajokan parkaro-parkaro nan baiak, elok ati, sarato suko baragiah.

Nias: Amenesi ira ba wangoroma'õ si sõkhi, ba ba wamalua ngawalõ zi sõkhi, fa'ahakhõ dõdõ ba fa'omasi mamuala.

Mentawai: Kua ka matadda bulé rapatoilá pueerut bagadda ka sirimanua, iaté masigalaiaké maigi ngamataat galajet simaerú, kelé muaggai baga ka saalei, samba obá masipanguruat'aké pukayoatnia ka sabagei.

Lampung: Ngiludo jama tian untuk nunjukko kebetikan, untuk lamon ngelakuko hal-hal sai betik, murah hati, rik risok ngeni.

Aceh: Lakée kheueh nibak awaknyan mangat awaknyan jitunyok keubuet nyang jroh, keu jipeubuet buet-buet nyang gét, murah até dan galak jimeubri.

Mamasa: Pakilalai anna malara ma'gau' mapia liu, mamase, anna barring ma'petando.

Berik: Aamei waakenater isa eyebili, jega aamei waakenaiserem unggwanfersus gam isa eyebuwena. Aamei galgala angtanefe tatarmer isa kitulmini. Galgala ilemanaiserem, angtane ga jem isa batobaabili."

Manggarai: Langga kid oné isé situ te do-do pandé di’a, kudut ngoéng te téing agu te pati.

Sabu: Ami we ua pa ro tu ta pedhelo ne lua tao ie tu ta ae ri ne tao lua tao-ie, ade do i'a ruba dhara nga do ddhei ta wie ne nga-nga.

Kupang: Kasi tau sang dong ko pake dong pung harta ko bekin yang bae. Dong musti rajin bekin yang bae. Dong musti buka tangan ko tolong orang laen dong, deng suka bagi-bagi berkat yang Tuhan kasi sang dong.

Abun: Nan syaugat ye gato ku suk mwa mo bur ré subere án ben suk gato ndo, subere án ben sukndo ne mwa, tepsu suk mwa gato án ku ne. Nan duno án subere án yo gro er wa suk nde, wo án iwa án syo suk mwa nai ye yi neya sor.

Meyah: Bua bagot rot gu rua tein jeskaseda rua rita mar ongga ongkoska ojgomu. Rua rucunc rot teinefa rerin riteij ah ongga ongkoska fogora rufij rusnok enjgineg rot rerin mareibra ojgomuja.

Uma: Paresai'-ra bona mpobabehi oa' gau' to lompe', mpotulungi doo, jole' mewai', pai' lompe' nono-ra.

Yawa: Syare nyo vatano awa ananuge manuije wato manyao indamu wo ana ngkove rave. Awa ananuge manui weti syare awa ana udave ngko dave mamo manui tavon. Vemo waradaive awa ananuge rai nora, yara wo inta raunanto vatano kaijinta mai, muno wo awa doije raunande manakoeve tavon.


NETBible: Tell them to do good, to be rich in good deeds, to be generous givers, sharing with others.

NASB: Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share,

HCSB: Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, willing to share,

LEB: to do good, to be rich in good works, to be generous, sharing freely,

NIV: Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share.

ESV: They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share,

NRSV: They are to do good, to be rich in good works, generous, and ready to share,

REB: They are to do good and to be rich in well-doing, to be ready to give generously and to share with others,

NKJV: Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share,

KJV: That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

AMP: [Charge them] to do good, to be rich in good works, to be liberal {and} generous of heart, ready to share [with others],

NLT: Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and should give generously to those in need, always being ready to share with others whatever God has given them.

GNB: Command them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share with others.

ERV: Tell those who are rich to do good—to be rich in good works. And tell them they should be happy to give and ready to share.

EVD: Tell the rich people to do good. Tell them to be rich in doing good things. And tell them to be happy to give and ready to share.

BBE: And to do good, having wealth in good works, being quick to give, taking part with one another;

MSG: to do good, to be rich in helping others, to be extravagantly generous.

Phillips NT: Tell them to do good, to be rich in kindly actions, to be ready to give to others and to sympathize with those in distress.

DEIBLER: Also, tell them that their good deeds must be as plentiful as their money. Specifically, they should share very generously with others what they have.

GULLAH: Chaage um fa do good. Dey mus be rich een de heapa good wok dat dey da do all de time. Dey mus hab free han, da wahn fa gii people ting, an da share wa dey got.

CEV: Instruct them to do as many good deeds as they can and to help everyone. Remind the rich to be generous and share what they have.

CEVUK: Instruct them to do as many good deeds as they can and to help everyone. Remind the rich to be generous and share what they have.

GWV: Tell them to do good, to do a lot of good things, to be generous, and to share.


KJV: That they do good <14> (5721)_, that they be rich <4147> (5721) in <1722> good <2570> works <2041>_, ready to distribute <1511> (5750) <2130>_, willing to communicate <2843>_; {willing...: or, sociable}

NASB: Instruct them to do<14> good<14>, to be rich<4147> in good<2570> works<2041>, to be generous<2130> and ready<2843> to share<2843>,

NET [draft] ITL: Tell them to do good <14>, to be rich <4147> in <1722> good <2570> deeds <2041>, to be <1510> generous givers <2130>, sharing with others <2843>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Timotius 6 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel