Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 : 56 >> 

Sunda: Loba nu marere bukti palsu mah, tapi katerangan nu itu jeung katerangan nu ieu teu aya anu saluyu.


AYT: Sebab, banyak orang memberikan kesaksian palsu untuk melawan-Nya, tetapi kesaksian mereka tidak sesuai satu sama lain.

TB: Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain.

TL: Karena banyak orang naik saksi dusta atas-Nya, tetapi segala kesaksian itu tiada bersetuju.

MILT: Sebab banyak orang memberikan kesaksian palsu melawan Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidaklah sesuai.

Shellabear 2010: Banyak orang yang memberikan kesaksian palsu tentang diri-Nya, tetapi kesaksian-kesaksian mereka itu tidak sesuai antara satu dengan yang lain.

KS (Revisi Shellabear 2011): Banyak orang yang memberikan kesaksian palsu tentang diri-Nya, tetapi kesaksian-kesaksian mereka itu tidak sesuai antara satu dengan yang lain.

Shellabear 2000: Banyak orang yang memberikan kesaksian palsu tentang diri-Nya, tetapi kesaksian-kesaksian mereka itu tidak sesuai antara satu dengan yang lain.

KSZI: Ramai yang memberi kesaksian palsu terhadap-Nya, tetapi kesaksian mereka semua bercanggah.

KSKK: Biarpun banyak yang memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus, namun kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain.

WBTC Draft: Banyak orang memberi kesaksian palsu melawan Yesus, tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain.

VMD: Banyak orang memberi kesaksian palsu melawan Dia, tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain.

AMD: Banyak orang datang memberi kesaksian palsu menentang Yesus, tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain.

TSI: (14:55)

BIS: Banyak saksi yang dipanggil untuk memberi kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi kesaksian mereka bertentangan satu sama lain.

TMV: Banyak saksi memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi kesaksian mereka saling bertentangan.

BSD: Banyak yang menjadi saksi dalam perkara Yesus ini berdusta mengenai Yesus. Dan kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain.

FAYH: Banyak saksi palsu yang mengajukan diri, tetapi kesaksian mereka simpang-siur.

ENDE: Banjak orang jang memadjukan penjaksian-penjaksian dusta terhadap Jesus, tetapi tak ada jang sesuai.

Shellabear 1912: Karena banyak orang sudah naik saksi dusta atasnya, pada hal kesaksiannya itu tiada setuju.

Klinkert 1879: Karena naik djoega banjak saksi doesta atasnja tetapi tidak bersamaan kasaksiannja.

Klinkert 1863: Karna banjak orang bersaksiken djoesta lawan Toehan, tetapi kasaksiannja tidak sama.

Melayu Baba: Kerna banyak juga orang yang naik saksi bohong atas dia, ttapi ksaksian-nya t'ada s-tuju.

Ambon Draft: Karana adalah sampe banjak awrang, jang bersak-silah dengan dusta melawan Tuhan JESUS, tetapi dija aw-rang punja kasaksian tijada satu rupa.

Keasberry 1853: Kurna adalah banyak yang munjadi saksi dusta mulawan akan dia, tutapi saksinya itu tiadalah sa'tuju sa'orang dungan sa'orang.

Keasberry 1866: Kŭrna adalah banyak yang mŭnjadi saksi dusta mŭlawan akan dia, tŭtapi saksinya itu tiadalah stuju sa’orang dŭngan sa’orang.

Leydekker Draft: Karana banjakhlah 'awrang najiklah sjaksi dusta 'atasnja: tetapi segala kasjaksijan 'itu bukan 'adalah bersama 2 an.

AVB: Ramai yang memberi kesaksian palsu terhadap-Nya, tetapi kesaksian mereka semua bercanggah.

Iban: Laban mayuh orang besaksi bula ngelaban Iya, tang saksi sida enda besetuju enggau saksi pangan diri.


TB ITL: Banyak <4183> juga orang yang mengucapkan <5576> <0> kesaksian <3141> palsu <0> <5576> terhadap <2596> Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak <3756> sesuai <2470> yang satu dengan yang lain. [<1063> <846> <2532> <1510>]


Jawa: Akeh wong kang padha ngaturake paseksen palsu, nanging siji lan sijine ora bisa gathuk.

Jawa 2006: Sabab akèh wong kang awèh paseksi palsu nglawan Yésus, nanging paseksi-paseksi iku siji lan sijiné ora cocog.

Jawa 1994: Akèh seksi-seksi sing padha awèh paseksi goroh bab Gusti Yésus, lan paseksiné mau siji lan sijiné padha sulaya.

Jawa-Suriname: Pantyèn okèh sing dadi seksi nyalahké Gusti Yésus, nanging tembungé ora tyotyok.

Sunda Formal: Ari saksi-saksi palsu mah, loba; maranehna teh, nyoba-nyoba ngadakwa Anjeunna; tapi dakwaanana, hiji oge, euweuh anu cocog.

Madura: Bannya’ sakse se epadhateng egabaya sakse palsu, tape katerranganna reng-oreng jareya ta’ padha se settong ban settongnga.

Bauzi: Di lam dam giida labe giomim vàlum dam duata duat. Lahana meit vàluhu bak lamti meit vàluhu bak lamti ba vàmadem vab labe gi ot odosia.

Bali: Akeh anake pada ngaturang dedalihan palsu nanging dedalihanipune sami tan pasulur.

Ngaju: Are saksi intehau uka manenga kasaksian tanjaro mawi Yesus, tapi kasaksian ewen te uras hakalawan auhe kasaksian ije bara kasaksian je beken.

Sasak: Luwẽq saksi saq tempoh jari ngebẽng kesaksian palsu tipaq Deside Isa, laguq kesaksianne betentangan sopoq kance saq lain.

Bugis: Maéga sabbi riyobbi untu’ mabbéré sabbi bellé lao ri Yésus, iyakiya asabbiyanna mennang sisalai séddié lao ri laingngé.

Makasar: Jaimi sa’bi nikio’, mingka sangnging sa’bi balle-balle ngaseng, lanri simmara’-maraengi batena assare kasa’biang.

Toraja: Belanna buda tau tama sa’bi tang tongan ussa’bii, apa mintu’na sa’bi iato tae’ bang situdu.

Duri: Moi buda tau menjaji sa'bi tangtongan, apa ia to kasa'bianna, sisala ngasan bang.

Gorontalo: Ngohuntuwa olo ta hepohungguliya mayi lo u yimbulo tomimbihu ti Isa to butoa boyito, bo wungguli limongoliyo boyito bebedawa.

Gorontalo 2006: Ngohuntua sakusi tatiliangio mai longohi sakusi paluti toli Isa, bo ososakusi limongolio bubuu-lemenga ngota timongota.

Balantak: Biai' uga' a mian men nomborekkon i Yesus, kasee tundunanna i raaya'a sian pootutu'.

Bambam: Budapi tau si umpakolo'-kolo'i Puang Yesus, sapo' tä' deem mala sipako-pako tula'na.

Kaili Da'a: Nadea tau nodawa ala mombanawusaka I'a, tapi tesa ira da'a nosirata samba'a bo samba'a.

Mongondow: Totu'u mobayong in saksi inoinií sim mobogoi ing katarangan uboḷ soaáḷ ki Yesus, ta'e noyo-noyoposi ing katarangan monia tua.

Aralle: ingkänna ang nalambi' dai sinnoa-noa pansa'biinna.

Napu: Bosa mpuu sabi au mosalai, agayana tongawami dongkonda pea lawi bara himbela lolitanda.

Sangir: Mal᷊awọ sahidi nikuiang ipẹ̌sẹ̌sahiding konti waugu Mawu Yesus, kaiso sasahiding sire e mědẹ̌dal᷊ewang sěmbaụ su wal᷊ine.

Taa: Apa nempo boros tau yau ri tango nto pobotus yau manganto’o gombo to taa monso, gombo nsira mampakasala i Yesu etu taa maya rapake apa wungka yusa gombo nsira etu, see naka to pobotus etu taa mangarata sabanya damampopate yau i Yesu.

Rote: Lalo sakasii makadotok fo ala fe sakasii pepekok soaneu Yesus, tehu hataholi sila tutui nala, esa ta ndandaa no esa fa.

Galela: O saksi yadala yahino yodedemo to ona manga gulai de manga damato, so moi-moi manga bicara imaketerowa.

Yali, Angguruk: Ap anggolo rohowen enele si uruk lit siyag ane ari tirisi ulug hiyag isibag angge famen we misig ane uk fug angge alem ekeyon-ekeyon uruk lit eneleyen werehap turuk latfag.

Tabaru: Manga gudai yosa-sakisii yaki'asokino ma ngale yosidemo manga sakisii ma ngeluku, ma manga demo 'imamo-moika.

Karo: Nterem saksi si ngataken si la tuhu kerna Jesus, tapi sada pe la seri katana.

Simalungun: Ai buei namin na manaksihon ladung dompak-Si, tapi seng mardomu na sinaksihon ni sidea ai.

Toba: Ai lan do nian na mangkatindangkon gapgap dompak Ibana: Alai ndang mardomu na hinatindangkonnasida i.

Dairi: Mbuè ngo ipecènder saksi-saksi palsu, tapi merralo ngo kesaksiin kalak idi karina.

Minangkabau: Sambuah sasi nan di imbau untuak mambarikan katarangan nan palasu taradok diri Isa Almasih, tapi katarangan urang-urang tu, antaro nan surang jo nan lain balawanan.

Nias: Ato sasi nikaoni ba wame'e famaduhu'õ faya khõ Yesu. Ba fefu wamaduhu'õ nibe'era oi lõ faoma.

Mentawai: Maigi sia arasogai masipabara tiboiet, masipakau, tápoi tiboiet simuneng'akenenda néné, tá musasara.

Lampung: Lamon saksi sai diurau untuk ngeni kesaksian palsu tehadap Isa, kidang kesaksian tian betentangan peperda tian.

Aceh: Jai that-that saksi nyang jitawök mangat jeuet jibri keuteurangan peuleusu keuhai Isa, teuma banmandum keusaksian awaknyan meubeda sidroe ngon nyang laén.

Mamasa: Buda tau pantan untula' kasa'bian tatongan, sapo' tae' tappa dengan siundu' kasa'bianna.

Berik: Angtane unggwanfer taterisi ol kabwak aa jei ne balbabiwenaram nenes-nenesmer, ane daamfennaber jam falyan.

Manggarai: Do kolé ata, ata téing sakasi nggopét latang te Hia, maik sanggéd sakasi situ toé laing ca torokd.

Sabu: Ae ne hakahi do pedoa ri ro ta la wie lilolo do dho petu penaja nga Yesus, tapulara ne lilolo ro do petabbu heddau nga nga heddau.

Kupang: Ju dong pange ame banya saksi ko mau kasi jato sang Yesus. Ma dong pung omong tu, sonde bacocok satu deng satu.

Abun: Kapre ye kar yé mwa ma wa kidar ndak Yefun Yesus, sarewo án bi sukdu ne yo tepsu yu nde, sane án yo ku os yo mo nde.

Meyah: Jeska rusnok rufoukou ragot rourou oida rua rik Yesus otunggom mar ongga oska sis fob. Tina mar ongga rua ranggot rot insa koma bera erek toga jeska mar ongga rusnok enjgineg ranggot rot Yesus. Jefeda koma bera orocunc rot oida rua nomnaga rucuwei mar ojgomu.

Uma: Wori' moto sabi' to mpopakilu-i, aga uma hibalia lolita-ra.

Yawa: weye vatano wanuije inta ude wayao angkarive vayave. Weramu inta apa ayao nsasyeo inta apa rai, ti awa ayao wo Yesus angkivane mbe intabove jewen.


NETBible: Many gave false testimony against him, but their testimony did not agree.

NASB: For many were giving false testimony against Him, but their testimony was not consistent.

HCSB: For many were giving false testimony against Him, but the testimonies did not agree.

LEB: For many gave false testimony against him, and their testimony was not consistent.

NIV: Many testified falsely against him, but their statements did not agree.

ESV: For many bore false witness against him, but their testimony did not agree.

NRSV: For many gave false testimony against him, and their testimony did not agree.

REB: Many gave false evidence against him, but their statements did not tally.

NKJV: For many bore false witness against Him, but their testimonies did not agree.

KJV: For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.

AMP: For many were repeatedly bearing false witness against Him, but their testimonies did not agree.

NLT: Many false witnesses spoke against him, but they contradicted each other.

GNB: Many witnesses told lies against Jesus, but their stories did not agree.

ERV: Many people came and told lies against Jesus, but they all said different things. None of them agreed.

EVD: Many people came and told false things against Jesus. But the people all said different things—none of them agreed.

BBE: For a number gave false witness against him and their witness was not in agreement.

MSG: Plenty of people were willing to bring in false charges, but nothing added up, and they ended up canceling each other out.

Phillips NT: There were plenty of people ready to give false testimony against him, but their evidence was contradictory.

DEIBLER: because, although many people spoke lies about him, they contradicted each other.

GULLAH: A heapa people tell lie ginst Jedus, bot dey ain mek dey story gree.

CEV: Many people did tell lies against Jesus, but they did not agree on what they said.

CEVUK: Many people did tell lies against Jesus, but they did not agree on what they said.

GWV: Many gave false testimony against him, but their statements did not agree.


NET [draft] ITL: Many <4183> gave false testimony <5576> against <2596> him <846>, but <2532> their <1510> testimony <3141> did <1510> not <3756> agree <1510>. agree <2470>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 : 56 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran