Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Wali tempo kepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi etu yau muni ri banua nsira, tempo etu i Yesu yau ri Tongku Saitun.

2Pei ojo kaeonya rao Ia mawolili muni njo’u raya ngkota Yerusalem pei yau ri banua i mPue Allah. Rata nja’u ria, boros kojo tau mangampago Ia, wali Ia matunda pei mampotunde sira.

3Yako etu ma’i bara sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau to aliran Parisi. Sira mangangkeni samba’a tau we’a to nasoko ntau tempo masala. Wali sira mampapokore ia ri tango ntau boros etu.

4Panewa sira manganto’oka i Yesu, “Guru, tau we’a si’i nasoko tau tongo-tongonya masala.

5Wali ane ewa porenta i Musa, i Musa manganto’oka kita tau we’a to ewa wetu taa maya taa rapopate yau ratasoka watu. Pei wimba ane ewa pampobuuka ngKorom?”

6Naka pei sira mampotanaka ewa wetu resi i Yesu apa sira rani mangakal Ia see tuwu-tuwuja Ia damangika palaong to masipato nato’oka nsira sala. Apa ane Ia manganto’o taa matao ratasoka watu tau we’a etu, batuanginya Ia mangewa porenta i Musa. Pei ane Ia manganto’o matao ratasoka watu tau we’a etu, ane ewa see Ia mangewa porenta nto Roma. Pei i Yesu ojo kamongkamongka mangantulisika tanujuNya ri tana. Ia ewa taa mangandonge to nato’oka nsira resi Ia etu.

7Pei sira tare pandoonya mampotanaka resi Ia, wali see naka Ia makore pei manganto’oka sira, to’oNya, “I sema komi to tare dosanya, tau etu semo ruyu mangantasoka ia watu.”

8Roo see Ia mamongka muni mangantulis wo’u ri tana.

9Wali ojo pangandonge ntau to mangkeni tau we’a gombo to nato’o i Yesu etu, sira mangansani monso pu’u sira paka madosa. Wali see naka sira miyai samba’a pei samba’a, mula yako ri tau to tu’anginya rataka sira samparia miyai yau. Yako etu jamo i Yesu sira dua tau we’a to nja’uwa nja’u ria.

10Wali i Yesu makore wo’u pei Ia mangkita jamo sira dua tau we’a, wali Ia mampotanaka resi tau we’a etu, Ia manganto’o, “A’ingKu, imbare tau to nampakasala korom etu? Wimba bara tamo re’e tau to damangantasoka korom watu?”

11Wali tau we’a etu manganto’o, “Tamore, Pa’a.” Panewa i Yesu manganto’o, “Aku seja taa mangahuku korom. Intamo pei ne’emo mangika dosa.” Ewa wetu gombo i Yesu resi tau we’a to masala etu.

12Wali yako etu i Yesu mampogomboka wo’u tau boros, Ia manganto’o, “Aku maya raporapaka ewa pansona to mampapokitaka tau jaya. Apa Aku mampaponsanika to lino jaya to monso. Wali i sema tau to mangalulu Aku, tau etu tamo ewa malinja ri raya mburi apa ia re’e reme to mampapokitaka ia jaya damangarata katuwu.”

13Wali to Yahudi to aliran Parisi, sira manganto’oka i Yesu, “Korom mampoanika Korom semo to mampaponsanika tau jaya to monso, pei gete, ojo Korom semo to mawali matamanasa mangkonong koroMu. Tare tau to yusa to mawali matamanasa, wali taa masipato raaya gomboMu etu.”

14Wali i Yesu mangansono, “Nempo Aku semo to mawali matamanasangKu, pei gombongKu etu masipato rasarumaka, apa Aku Kunsani yako imbare kama’ingKu pasi Aku Kunsani seja tampa to daKukanjo’u. Pei komi taa mangansani yako imbare kama’ingKu pasi taa seja mangansani tampa to daKukanjo’u etu.

15Wali ane komi mangabotus Aku pei manganto’o taa monso gombongKu, pangabotus ngkomi etu taa kono kojo apa ojo mangalulu pampobuuka nto lino. Pei ane Aku, Aku tawa mangabotus tau ri tempo si’i.

16Pei rapanya ane Aku mangabotus tau, kono kojo Kuika, apa si’a ojo Aku mangika palaong to etu. Pa’angKu to nampokau Aku, Ia mangika seja palaong to etu sindarandara pei Aku.

17Ane ewa porenta ngkomi, re’e ratulis to manganto’o ane dua mba’a tau mawali matamanasa pei sewaju gombo nsira dua, manasa gombo nsira etu monso.

18Wali Kami dua to mawali matamanasa. Apa Aku mawali matamanasa mangkonong korongKu, pasi Pa’angKu to nampokau Aku, Ia semo matamanasa to kadua mangkonong Aku. Wali see naka gombongKu etu masipato nuaya ngkomi.”

19Wali to Yahudi to aliran Parisi etu, sira mampotanaka resi Ia, “Imbare Pa’aMu?” I Yesu mangansono, “Komi taa mangansani i sema kamonsonya Aku, pasi komi taa seja mangansani i sema kamonsonya Pa’angKu. Apa ane komi mangansani i sema kamonsonya Aku, komi damangansani seja i sema kamonsonya Pa’angKu.”

20Wali i Yesu manganto’o gombo etu tempo Ia mampotunde tau nja’u banua i mPue Allah. Tempo etu Ia ri raya nsongi to nja’u peti to napamposaka ntau doi to rawaika resi i Pue Allah. Pei tempo Ia magombo etu, tare tau to mangansoko Ia apa tawa rata temponya to napilis i mPue Allah.

21Wali i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Aku damampiyaika komi, pasi komi damangaliwu Aku, pei komi taa kojo damangarata Aku. Komi taa maya yau ri tampa to daKukayako apa komi damate re’e katawanya dosa ngkomi ralapas.” Ewa see nato’o i Yesu.

22See naka re’e to Yahudi to manganto’o, “Maka pei Ia manganto’o kita taa maya yau ri tampa to daNakayako? Wimba, Ia bara damanoo?”

23Pei i Yesu manganto’oka sira, “Komi yako ri lino si’i, wali komi ojo to lino semo. Pei Aku yako ndate saruga, wali Aku si’a ojo to lino.

24Aku roomo manganto’oka komi ngena komi damate re’e katawanya dosa ngkomi ralapas. Naka pei Aku manganto’o ewa wetu apa etu semo to damawali ane komi taa mangaya anu to Aku roomo manganto’o mangkonong i sema kamonsonya Aku.”

25Wali sira mampotanaka resi i Yesu, “I sema kamonsonya Korom?” Wali i Yesu mangansono, “Aku semo Ia to Aku room mampakanasa resi komi yako ri temponya Aku owo mula mampotundeka tau seore.

26Pei ane mangkonong komi, boros wo’u gombo to maya Aku manganto’o manganseko lengko ngkomi to sala. Pei Aku tawa damangika ewa see apa Ia to mampokau Aku, Ia tawa manganto’oka Aku mangika palaong to etu. Ia masipato kojo rasarumaka, wali anu to Aku re’e mangandonge yako resi Ia, ojo to etu semo to Aku mamparata resi komi to lino.” Wali ewa wetu pasono i Yesu.

27Pei tau to mangandonge gombo i Yesu etu, sira taa mangansani batuanginya gomboNya etu mangkonong Pa’aNya.

28Wali see naka i Yesu manganto’oka sira, “Darata temponya komi damangansani monso pu’u anu to Aku roomo manganto’o mangkonong i sema kamonsonya Aku. Etu semo temponya komi roomo mangokotaka Aku, Wiyaa nto Lino, ri kaju pasape. Pasi tempo etu komi damangansani Aku taa mangika bara kesaa ane korongKu ngkalio, pei anu to napotundeka mPa’angKu Aku, ojo to etu semo to Aku manganto’o.

29Wali Pa’angKu to nampokau Aku, Ia sangkani siwaka pei Aku. Pasi Ia taa mampiyaika Aku apa Aku sangkani mangika palaong to mampakasanang Ia.”

30Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tempo etu semo boros tau to mangaya Ia.

31Wali i Yesu manganto’oka to Yahudi to mula mangaya Ia, to’oNya, “Ane komi mangkongko kojo anu to Aku mampotundeka komi, komi monso pu’u anagurungKu.

32Pasi ane ewa see, komi damangansani anu to monso, pasi anu to monso etu damangalapa komi yako anu to mampowatua komi.”

33Wali tau boros manganto’o, “Kami wiyaa i Abraham, pasi tawa re’e pasi samba’a tau to mampowatua kami. Wali kesaa batuanginya gombo ngKomi to manganto’o kami daralapa yako anu to mampowatua kami?”

34Wali i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u samparia tau to mangika dosa, tau etu paka watua nu dosa.

35Wali ane rapanya watua, ia maroo seja ri raya banua ntau puenya, pei ia maya rapaposuwu yako ri banua etu. Pei ane ana ntau pue banua etu, ia taa darapaposuwu.

36Pasi ane ana ntau pue banua, ia re’e kuasa mangalapa muni tau to rapowatua see sira tamo mawali watua. Wali ewa see seja Aku. Aku Ana i mPue Allah, wali Aku re’e kuasa mangalapa komi to watua nu dosa. Wali ane Aku semo to mangalapa komi yako ri kuasa nu dosa, komi monso pu’u ralapa, si’amo watua nu dosa.

37Aku Kunsani komi wiyaa i Abraham, pei nempo ewa see, komi taa mangika lengko to masipato naika mbiyaa i Abraham. Kasimbalinya yako etu, komi rani mampopate yau Aku apa komi bo’omu mangantima anu to Aku mampotundeka komi.

38Wali Aku manganto’oka komi mangkonong anu to Aku mangkita tempo aku siwaka pei Pa’angKu. Pei komi mangalengkoka anu to nudonge ngkomi yako resi pa’a ngkomi, see naka komi rani mampopate yau Aku.”

39Wali tau boros manganto’o wo’u, “I Abraham semo pa’a mami.” Pei i Yesu manganto’o, “Ane monso pu’u komi ngana i Abraham, komi damampolengkoka lengko to naika i Abraham tempo owi.

40Pei komi taa mampolengkoka lengko i Abraham. Komi rani mampopate yau Aku apa saba Aku mamparata resi komi anu to monso to nato’oka i mPue Allah Aku. Si’a ewa wetu palaong to naika i Abraham!

41Wali manasa si’a lengko i Abraham to nulengkoka ngkomi. Komi mampotumbu lengko mpa’a ngkomi semo. Wali tau boros manganto’o, “Gete! Kami samba’aja Pa’a mami, etu semo i Pue Allah. Kami si’a ana bule!”

42Wali i Yesu manganto’oka sira, “Ane monso pu’u i Pue Allah Pa’a ngkomi, komi damamporayang Aku. Apa Aku ma’i yako resi i Pue Allah semo, see naka Aku re’i rire. Aku taa ma’i mangalulu songka to si Aku, Aku ma’i napokau i mPue Allah.

43Maka pei komi taa mangansani gombongKu? Komi taa mangansani apa komi bo’omu mampodongeka anu to Aku mampakarebaka resi komi.

44Naka pei komi ewa wetu apa i Kepala nto pantipu semo pa’a ngkomi. Pasi komi rani mangalulu pamporani to si ia. Yako ri pamulanya ia mampopate tau. Pasi ia taa mampasimbalika anu to monso apa tare anu to monso resi ia. Pasi ia biasa kojo mawuti apa ewa wetu semo lengkonya. Ia to pawutis pasi samparia wuti ia semo pu’unya.

45Pei ane Aku, Aku manganto’oka komi anu to monso, see naka komi taa mangaya gombongKu etu.

46Aku tare mangika dosa, wali see naka tare pasi samba’a komi to nakoto manganto’o ri kamonso-monsonya Aku tau madosa. Pasi samparia to Aku manganto’o paka monso, wali maka pei komi taa mangaya gombongKu etu?

47GombongKu etu yako resi i Pue Allah semo. Pasi i sema tau to i Pue Allah Pa’anya, tau etu mampodongeka gombo i mPue Allah. Wali manasa komi si’a i Pue Allah Pa’amu apa komi bo’omu mampodongeka gomboNya to Kuporata etu.”

48Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, re’e to Yahudi to manganto’oka Ia, sira manganto’o, “Monso pu’u gombo mami tempo kami manganto’oka Korom si’a kamonsonya to Yahudi, ojo to Samaria semo. Pasi Korom kameasa!”

49Pei i Yesu manganto’o, “Aku si’a kameasa. Aku manga’angga Pa’angKu, pei komi taa manga’angga Aku.

50Pei taa mawei resi Aku, apa Aku si’a rani na’angga nsa’e. Pei re’e to yusa to rani tau manga’angga Aku. Etu semo Pa’angKu. Ia semo to rani tau manga’angga Aku pasi Ia damangabotus tau to mampobo’o Aku.

51Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to mampalaika gombongKu, tau etu taa kojo damangarata kapate.”

52Wali re’e to Yahudi to manganto’oka i Yesu, “Gete! Manasamo resi kami si’i-si’i Korom monso pu’u kameasa! Apa i Abraham roomo namate yau pasi ewa see seja samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Pei Korom manganto’o ane tau mampalaika gomboMu, tau etu taa kojo damangarata kapate.

53Wimba, Korom bara bae wo’u anggamo pei bue mami, i Abraham? Ia roomo namate yau pasi samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi room seja mate yau. Wali gete, i sema kamonsonya to nupoanika ngKorom?”

54Wali i Yesu manganto’o, “Ane Aku manga’angga korongKu, tare batuanginya. Pei Pa’angKu, Ia semo to manga’angga Aku. Komi mampoanika Ia Allahmu,

55pei komi taa masinsani pei Ia. Aku semo to masinsani pei Ia. Wali ane rapanya Aku manganto’o Aku taa masinsani pei Ia, ane ewa see Aku mawuti sewaju pei komi. Pei Aku masinsani kojo pei Ia pasi Aku mampalaika gomboNya.

56Wali i Abraham, bue ngkomi, ia ndende kojo rayanya tempo owi mampobuuka temponya Aku dama’i ri lino si’i. Pasi ia roomo mangkita kama’ingKu etu, wali masanang kojo rayanya.”

57Wali to Yahudi etu manganto’oka i Yesu, “Gete! Maka pei Korom mampoanika mangansani pampobuuka i Abraham? Korom tawa rata lima mpuyu nto’u, wali taa kojo re’e jaya dasimparata pei i Abraham apa ia masaemo kapatenya!”

58Panewa i Yesu manganto’oka sira, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e katawanya kare’e i Abraham, Aku re’emo!”

59Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira maja’a rayanya mampobuuka Ia mampoanika i Pue Allah, wali sira mangoko watu daratasoka i Yesu, pei taa mawali apa Ia masaya yau pei miyai yako ri banua i mPue Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran