Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 17 : 20 >> 

TB: Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.


AYT: Mengenai Ismael, Aku telah mendengarkanmu. Lihatlah, Aku telah memberkatinya, membuatnya beranak cucu, dan akan melipatgandakannya menjadi sangat banyak. Darinya akan lahir dua belas raja dan Aku akan menjadikannya bangsa yang besar.

TL: Maka akan hal Ismail itupun telah Kululuskan permintaanmu; bahwa sesungguhnya Aku telah memberkati akan dia dan membiakkan dia dan memperbanyakkan dia amat sangat dan dua belas orang raja-raja akan berpancar dari padanya dan Aku akan menjadikan dia satu bangsa yang besar.

MILT: Dan mengenai Ismael, Aku telah mendengarkan engkau. Lihatlah, Aku telah memberkatinya, dan Aku akan membuatnya beranak cucu dan membuatnya sangat banyak, ia akan melahirkan dua belas raja, dan Aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar.

Shellabear 2010: Sedangkan mengenai Ismail, Aku sudah mendengar permintaanmu. Sesungguhnya, Aku akan memberkahinya dan membuatnya beranak cucu serta melipatgandakannya sangat banyak. Ia akan menjadi leluhur dari dua belas kepala suku, dan Aku akan menjadikannya suatu bangsa yang besar.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sedangkan mengenai Ismail, Aku sudah mendengar permintaanmu. Sesungguhnya, Aku akan memberkahinya dan membuatnya beranak cucu serta melipatgandakannya sangat banyak. Ia akan menjadi leluhur dari dua belas kepala suku, dan Aku akan menjadikannya suatu bangsa yang besar.

KSKK: Sedangkan tentang Ismael, Aku mendengarkan engkau. Aku akan memberkati dia dan membuat dia berkembang, dan Aku akan memperbanyak suku bangsanya. Ia akan menjadi bapa dua belas putra mahkota dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.

VMD: Engkau menyebut Ismael, dan Aku mendengar engkau. Aku memberkatinya. Ia akan mempunyai banyak anak. Ia menjadi ayah 12 pemimpin besar. Keluarganya menjadi suatu bangsa yang besar,

TSI: Mengenai permintaanmu untuk Ismael, Aku sudah mengabulkannya. Aku akan memberkatinya sehingga dia juga memiliki keturunan yang banyak. Aku akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar, dan dua belas dari keturunannya akan menjadi raja atas dua belas bangsa.

BIS: Tetapi Aku mengabulkan juga permohonanmu mengenai Ismael. Karena itu dia akan Kuberkati dan Kuberi keturunan yang banyak. Ia akan menjadi leluhur dua belas kepala suku, dan keturunannya akan Kujadikan suatu bangsa yang besar.

TMV: Aku sudah mendengar permintaanmu untuk Ismael. Oleh itu Aku akan memberkati dia dan memberi dia banyak anak dan keturunan. Dia akan menjadi nenek moyang dua belas ketua suku, dan Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar.

FAYH: Sedangkan mengenai Ismael, Aku akan meluluskan permintaanmu. Aku akan memberkati dia juga dan memperbanyak dia, dan menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Di antara keturunannya akan muncul dua belas raja.

ENDE: Tentang Isjmael, Aku telah mendengarkan permohonanmu: lihatlah ia Kuberkati; Aku akan mendjadikannja subur dan melipatgandakannja banjak-banjak; ia akan menurunkan duabelas orang pemimpin, dan Aku akan mendjadikannja bangsa jang besar.

Shellabear 1912: Maka akan Ismaelpun sudah Kudengar permintaanmu bahwa Aku sudah memberkati dia dan Aku akan membiakkan dia dan memperbiakkan dia amat sangat dan ia akan memperanakkan dua belas orang raja dan Aku akan menjadikan dia suatu bangsa yang besar.

Leydekker Draft: Dan 'akan Jisjmaszejl sudah kudengar 'angkaw: bahuwa sasonggohnja 'aku sudah memberkatij dija, dan lagi 'aku hendakh baper`anakhkan dija, dan baperbanjakhkan dija terlalu sakali 'amat: duwa belas Patih 'ija 'akan per`anakh, dan 'aku kalakh djadikan dija 'akan chalikhah besar.

AVB: Tentang Ismael, Aku sudah mendengar permintaanmu. Sesungguhnya, Aku akan memberkatinya dan membuatnya beranak cucu serta melipatgandakannya dengan banyak sekali. Dia akan menjadi leluhur kepada dua belas pemimpin, dan Aku akan menjadikannya suatu bangsa yang besar.


TB ITL: Tentang Ismael <03458>, Aku telah mendengarkan <08085> permintaanmu; ia akan Kuberkati <01288>, Kubuat beranak cucu <06509> dan sangat <03966> banyak <07235>; ia akan memperanakkan <03205> dua <08147> belas <06240> raja <05387>, dan Aku akan membuatnya <05414> menjadi bangsa <01471> yang besar <01419>. [<02009> <03966>]


Jawa: Dene mungguh Ismael iku, panyuwunira iya Sunjurungi, lah iku iya bakal Sunberkahi lan Sundadekake bebranahan sarta Suntangkarake dadi akeh banget, apadene bakal nurunake raja rolas, lan bakal Sundadekake bangsa kang gedhe.

Jawa 1994: Panyuwunmu kanggo Ismaèl iya wis Daksembadani, mulané bakal Dakberkahi lan bakal Dakparingi turun akèh banget. Ing antarané bakal ana rolas sing dadi penggedhéné bangsa, kang akèh banget cacahé.

Sunda: Pamenta maneh ngeunaan Ismail, ku Kami tangtu dimakbul. Ku Kami rek diberkahan. Satuluyna baris anak baranahan loba turunan. Baris jadi karuhun dua welas kapala kaom, ari turunanana ku Kami baris dijadikeun hiji bangsa nu gede.

Madura: Tape parnyo’onanna ba’na parkara Isma’il bi’ Sengko’ ekabbulana keya. Daddi bi’ Sengko’ Isma’il eberkadana ban eberri’ana na’ poto sabannya’na. Isma’il jareya bakal daddiya bangatowana dhubellas suku, ban na’ potona bi’ Sengko’ epadaddiya bangsa se raja.

Bali: Buat unduk Ismaele, Ulun suba mireng pinunas kitane. Ia lakar mertanin Ulun, tur endahang Ulun, apanga ia mapianak muah macucu liu pesan. Ia lakar nurunang pararatu roras diri, tur Ulun lakar nadiang ia ajaka makejang bangsa ane gede.

Bugis: Iyakiya Utarima towi paréllaummu passalenna Ismaél. Rimakkuwannanaro Ubarakkakiwi matu sibawa Uwéréngngi wija-wija iya maégaé. Mancajiwi matu toriyolona seppulo duwa kapala suku, sibawa wija-wijanna Upancajiwi matu séuwa bangsa iya battowaé.

Makasar: Mingka laKuturukiangko pappala’nu ri sesena Ismael. Lanri kammana nalaKubarakkaki Ishak siagang laKusarei turungang majai. Iami la’jari boe-boena sampuloa anrua kapala suku, siagang laKupa’jari turunganna se’reang bansa lompo.

Toraja: Na diona Ismael Kupalalo tu palakummu. Tonganna tongan la Kupamasakke sia Kupopembati’ sia la Kupopemba’ka’ kalle-kallean, sia sangpulo dua tu datu la sun dio mai kalena sia la Kupopendadi misa’ bangsa kapua.

Bambam: Anna diona Ismael la kuhingngiam duka' pelauammu. La kutamba' anna la kupabuda pessubunna anna la undadiam sapulo dua to ma'indo anna la kupadadi mesa kapahentaam kasalle.

Karo: Nggo Kubegi pemindonndu kerna Ismael. Dage Kupasu-pasu ia, Kubereken man bana melala anak ras kempu. Ia jadi bapa sepulu dua raja, janah Kubahan sada bangsa si mbelin arah ia.

Simalungun: Pasal si Ismael pe, Hutangihon do ho. Tonggor ma, pasu-pasuon-Ku do ia, tumpakon-Ku do ia gabe anjaha buei tumang. Sapuluh dua raja do tubuhkononni, anjaha gabe bangsa na banggal do ia bahenon-Ku.

Toba: Taringot tu si Ismael pe, nunga hutangihon ho, ida ma, nunga hupasupasu ibana, tumpahanku ma ibana gabe, asa torop situtu ibana. Sampulu dua raja tubuna, jala bangso na bolon ibana bahenonku.

Kupang: Beta ju su dengar apa yang lu minta kasi Ismael. Tagal itu, Beta ju kasi berkat sang dia, deng Beta bekin tamba banya dia pung turunan. Nanti ada 12 kapala suku dari dia pung turunan. Deng dia pung turunan nanti jadi satu bangsa yang hebat.


NETBible: As for Ishmael, I have heard you. I will indeed bless him, make him fruitful, and give him a multitude of descendants. He will become the father of twelve princes; I will make him into a great nation.

NASB: "As for Ishmael, I have heard you; behold, I will bless him, and will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall become the father of twelve princes, and I will make him a great nation.

HCSB: As for Ishmael, I have heard you. I will certainly bless him; I will make him fruitful and will multiply him greatly. He will father 12 tribal leaders, and I will make him into a great nation.

LEB: I have heard your request about Ishmael. Yes, I will bless him, make him fertile, and increase the number of his descendants. He will be the father of 12 princes, and I will make him a great nation.

NIV: And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation.

ESV: As for Ishmael, I have heard you; behold, I have blessed him and will make him fruitful and multiply him greatly. He shall father twelve princes, and I will make him into a great nation.

NRSV: As for Ishmael, I have heard you; I will bless him and make him fruitful and exceedingly numerous; he shall be the father of twelve princes, and I will make him a great nation.

REB: But I have heard your request about Ishmael; I have blessed him and I shall make him fruitful. I shall give him many descendants; he will be father of twelve princes, and I shall raise a great nation from him.

NKJV: "And as for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He shall beget twelve princes, and I will make him a great nation.

KJV: And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

AMP: And as for Ishmael, I have heard {and} heeded you: behold, I will bless him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly; He will be the father of twelve princes, and I will make him a great nation. [Fulfilled in Gen. 25:12-18.]

NLT: As for Ishmael, I will bless him also, just as you have asked. I will cause him to multiply and become a great nation. Twelve princes will be among his descendants.

GNB: I have heard your request about Ishmael, so I will bless him and give him many children and many descendants. He will be the father of twelve princes, and I will make a great nation of his descendants.

ERV: “You mentioned Ishmael, and I heard you. I will bless him, and he will have many children. He will be the father of twelve great leaders. His family will become a great nation.

BBE: As for Ishmael, I have given ear to your prayer: truly I have given him my blessing and I will make him fertile and give him great increase; he will be the father of twelve chiefs, and I will make him a great nation.

MSG: "And Ishmael? Yes, I heard your prayer for him. I'll also bless him; I'll make sure he has plenty of children--a huge family. He'll father twelve princes; I'll make him a great nation.

CEV: I have heard what you asked me to do for Ishmael, and so I will also bless him with many descendants. He will be the father of twelve princes, and I will make his family a great nation.

CEVUK: I have heard what you asked me to do for Ishmael, and so I will also bless him with many descendants. He will be the father of twelve princes, and I will make his family a great nation.

GWV: I have heard your request about Ishmael. Yes, I will bless him, make him fertile, and increase the number of his descendants. He will be the father of 12 princes, and I will make him a great nation.


NET [draft] ITL: As for Ishmael <03458>, I have heard <08085> you. I will indeed <02009> bless <01288> him, make <06509> him fruitful <06509>, and give <07235> him a multitude <03966> <03966> <07235> of descendants. He will become the father <03205> of twelve <06240> <08147> princes <05387>; I will make <05414> him into a great <01419> nation <01471>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kejadian 17 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel