Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 14 : 24 >> 

TB: Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia.


AYT: Kemudian, mereka melewati Pisidia dan sampai di Pamfilia.

TL: Apabila rasul-rasul itu sudah menjajahi tanah Pisidia, maka sampailah keduanya ke tanah Pampilia.

MILT: Dan setelah melintasi Pisidia, mereka tiba di Pamfilia.

Shellabear 2010: Setelah berjalan melalui wilayah Pisidia, Pa’ul dan Barnabas sampai di Pamfilia.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah berjalan melalui wilayah Pisidia, Paul dan Barnabas sampai di Pamfilia.

Shellabear 2000: Setelah berjalan melalui wilayah Pisidia, Pa’ul dan Barnabas sampai di Pamfilia.

KSZI: Setelah melalui tanah Pisidia, rasul-rasul itu sampai ke tanah Pamfilia.

KSKK: Lalu kedua rasul itu melintasi Pisidia dan tiba di Pamfilia.

WBTC Draft: Paulus dan Barnabas berjalan melintasi Pisidia, lalu mereka tiba di Pamfilia.

VMD: Paulus dan Barnabas berjalan melintasi Pisidia lalu mereka tiba di Pamfilia.

AMD: Paulus dan Barnabas menjelajah ke seluruh negeri Pisidia dan tiba di negeri Pamfilia.

TSI: Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali melewati propinsi Pisidia, lalu tiba di propinsi Pamfilia.

BIS: Sesudah itu Paulus dan Barnabas meneruskan perjalanan mereka melewati daerah Pisidia dan sampai ke Pamfilia.

TMV: Setelah Paulus dan Barnabas menjelajah daerah Pisidia, mereka sampai ke Pamfilia.

BSD: Setelah Paulus dan Barnabas menjelajahi seluruh daerah Pisidia, mereka sampai di Pamfilia.

FAYH: Kemudian mereka mengadakan perjalanan pulang melalui Pisidia ke Pamfilia,

ENDE: Lalu keduanja kembali ke Pamfilia setelah melintasi Pisidia.

Shellabear 1912: Setelah rasul-rasul itu sudah menjalani tanah Pisidia, maka sampailah keduanya ketanah Pampilia.

Klinkert 1879: Satelah soedah rasoel itoe melaloei benoea Pisidia sampailah kadoewanja kabenoea Pampilia,

Klinkert 1863: Maka habis berdjalan troes dibenoea Pisidia dia-orang dateng dibenoea Pampilia.

Melayu Baba: Bila dia-orang sudah jalan trus tanah Pisidiah, dia-orang sampai tanah Pamfuliah,

Ambon Draft: Dan sedang marika itu berjalanlah terus Pisidia, ber- datanglah marika itu di Pam-fili; a.

Keasberry 1853: Maka sutlah sudah marika itu mulalui bunua Pisidia, maka sampielah iya kabunua Pamfilia.

Keasberry 1866: Maka sŭtlah sudah marika itu mŭlalui bŭnua Pesidia, maka sampielah iya kabŭnua Pamfilia.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah marika 'itu melintas Pisidija, maka datanglah 'ija ka-Pamfulija.

AVB: Setelah melalui Pisidia, rasul-rasul itu sampai di Pamfilia.

Iban: Udag nya seduai iya bejalai nengah menua Pisidia, lalu datai di Pampilia.


TB ITL: Mereka menjelajah <1330> seluruh Pisidia <4099> dan tiba <2064> di <1519> Pamfilia <3828>. [<2532>]


Jawa: Sawuse mangkono tumuli ndlajahi tanah Pisidhia kabeh lan banjur rawuh ing tanah Pamfilia.

Jawa 2006: Sawisé mangkono tumuli ndlajahi saindenging Pisidia lan banjur rawuh ing Pamfilia.

Jawa 1994: Sawisé Rasul Paulus lan Barnabas ndlajahi tanah Pisidia, banjur bali menèh menyang tanah Pamfilia.

Jawa-Suriname: Sakwisé rasul Paulus lan Barnabas ndlajahi bawah Pisidi, terus pada balik menèh nang bawah Pamfili.

Sunda: Paulus jeung Barnabas kebat ka Pampilia, jalanna ngalangkung wewengkon Pisidia.

Sunda Formal: Aranjeunna ngider di sakuliah wilayah Pisidia, nepi ka aranjog ka wilayah Pampilia.

Madura: Saellana jareya Paulus ban Barnabas nerrossagi parjalananna lebat e dhaera Pisidiya sampe’ ka Pamfiliya.

Bauzi: Labihasu ahebu vou mode ladume neàdi Likaonia bak vou esmozi neo Pisidia bak ahebu gi ame baket neo meeda. Labi Pisidia bak ahebu ame baket meedume uloholi neo Pamfi lia bak laba neo laha gi ame baket meeda.

Bali: Sasampune nylajah wewengkon Pisidia, dane raris rauh ring wewengkon Pampilia.

Ngaju: Limbah te Paulus tuntang Barnabas marajur jalanae mahalau daerah Pisidia tuntang sampai akan Pampilia.

Sasak: Sesampun nike Paulus dait Barnabas ngelanjutang kelampan ie pade liwatin daẽrah Pisidia dait dateng lẽq Pampilia.

Bugis: Purairo napatteruni joppana Paulus sibawa Barnabas lao ri daéra Pisidia sibawa lettu ri Pamfilia.

Makasar: Le’baki anjo, napatulusu’mi lampana ke’nanga, allalo ri daera Pisidia sa’genna anrapi’ mange ri Pamfilia.

Toraja: Iatonna upu’mo ussalongi tana Pisidia, saemi sola duai lako tana Pamfilia.

Duri: Mangkai joo mpatarruhmi kalingkanna nnola tana Pisidia lako tana Pamfilia.

Gorontalo: Tou nga'amila lipu lo Pisidiya ma yilawode mota limongoliyo, timongoliyo ma ledungga ode lipu lo Pampiliya.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ uito tei Paulus wolei Barnabas lopo tolonga mola lononao̒ limongolio lolibaya tomadala lo Pisidia wau demola Pampilia.

Balantak: Noko daa iya'a ai Paulus tii Barnabas ningimputkonmo rae'anna lumiu na libutan Pisidia pataka na libutan Pamfilia.

Bambam: Mane umpatahhu' oi pa'laoanna muolai lembäna Pisidia anna lako Pamfilia.

Kaili Da'a: Naopu etu napolamo i Paulus bo i Barnabas nombaliunaka Bagia Pisidia sampe narata ri Bagia Pamfilia.

Mongondow: Onda intua ki Paulus bo ki Barnabas nogingguputdon kom bobayaían monia, mosia nongin lipuí im Pisidia bo nodapotdon kom Pampilia.

Aralle: Mane umpatahhi' boi pellaoanna ungngolai Pisidia lambi' pano di Pamfilia.

Napu: Roo indo, Paulu hai Baranaba mopaliliumohe polumaonda moliu i tampo Pisidia hawe i tampo Pampilia.

Sangir: Bọu ene i Paulus dẹ̌duan Barnabas nanẹ̌paseng daral᷊eng i sire lumiu wanuan Pisidia dingangu sarang Pampilia.

Taa: Yako etu i Paulus sira dua i Barnabas polas wo’u liu nja’u propinsi Pisidia panewa rata nja’u propinsi Pampilia.

Rote: Basa ndia boema, duas la'ok lakandoo duas leleo-lala'on, de ala la'ok seli nusa Pisidia de ala losa Pamfilia.

Galela: So o Paulus de o Barnabas o Pisidia ma daera yatilaku qabolo, kagena de ona imasidiado o Pamfilia ma daeraka.

Yali, Angguruk: Sembahyang ibareg wilip atug waharuk lit Pisidia keyen tulug Pamfilia watfag.

Tabaru: Ge'ena 'iduanga de 'o Paulus de 'o Barnabas yakilolitokasi 'o Pisidia ma daeraaka 'asa de yosikaie 'o Pamfilia ma daeraade.

Karo: Kenca ibentasi rasul si dua kalak e daerah Pisidi, lawes ia ku Propinsi Pampilia.

Simalungun: Jadi ibontas sidea ma nagori Pisidia, gabe das ma hu Pampilia.

Toba: (III.) Dung i dibolus nasida ma luat Pisidia, gabe sahat ma tu luat Pampilia.

Dairi: Nai berkat mo si Paulus dekket si Barnabas menerusken perdalanen kalak i mengelausi nagerri Psidia soh mi Pamfilia.

Minangkabau: Sasudah tu, si Paulus jo si Barnabas manaruihkan pajalanannyo, inyo lalui daerah Pisidia taruih ka Pamfilia.

Nias: Aefa da'õ latohugõ wofanõra ira Faulo ba Baranaba numalõ ba Wisidia ba Wamefilia.

Mentawai: Lepá riu-riuakérangan puenungananda tai Paulus sambat tai Barnabas, sabaurangan laggaira tai Pisidia papparat segé sia ka Pampilia.

Lampung: Radu jak seno Paulus rik Barnabas nerusko lapahni tian ngeliu daerah Pisidia rik sampai di Pamfilia.

Aceh: Óh ka lheueh nyan Paulus dan Barnabas geujak lom laju liwat daerah Pisidia dan trok laju u Pamfilia.

Mamasa: Mangkaii, umpatarru'mi penonosanna ummola lako lembangna Pisidia sae lako lembangna Pamfilia.

Berik: Jei ona Pisidya seyafter jamer ge sofwa jam ge batoyan, ane propinsi Pamfilya je jep aa ge forna.

Manggarai: Isé lako taung temu tana Pisidia agu cai oné Pamfilia.

Sabu: Ta alla pemina harre ta kako teru ke Paulus nga Barnabas lake jhara ihi rai Pisidia jhe dhai la Pamfilia.

Kupang: Ais itu, ju Paulus deng Barnabas jalan tarús kasi tenga propinsi Pisidia, ko dong pi propinsi Pamfilia.

Abun: Paulus si Barnabas mubot bur Pisidia, orge an we mu kom mo bur Pamfilia.

Meyah: Beda Paulus jera Barnabas geja jeska monuh Pisidia noba gecira jah monuh Pamfilia.

Uma: Oti toe, Paulus pai' Barnabas mpokaliliu pomako'-ra ntara hi tana' Pisidia rata hi tana' Pamfilia.

Yawa: Paulusa pe Barnabasa pe yo anugano Amisye raen tetebea mewen, umba yanya tutir yo munijo Pisidia rapaya, yakare no munijo Pampilia rai.


NETBible: Then they passed through Pisidia and came into Pamphylia,

NASB: They passed through Pisidia and came into Pamphylia.

HCSB: Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia.

LEB: And they passed through Pisidia [and] came to Pamphylia.

NIV: After going through Pisidia, they came into Pamphylia,

ESV: Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia.

NRSV: Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia.

REB: They passed through Pisidia and came into Pamphylia.

NKJV: And after they had passed through Pisidia, they came to Pamphylia.

KJV: And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

AMP: Then they went through Pisidia and arrived at Pamphylia.

NLT: Then they traveled back through Pisidia to Pamphylia.

GNB: After going through the territory of Pisidia, they came to Pamphylia.

ERV: Paul and Barnabas went through the country of Pisidia. Then they came to the country of Pamphylia.

EVD: Paul and Barnabas went through the country of Pisidia. Then they came to the country of Pamphylia.

BBE: And they went through Pisidia and came to Pamphylia.

MSG: Working their way back through Pisidia, they came to Pamphylia

Phillips NT: They then crossed Pisidia and arrived in Pamphylia.

DEIBLER: After Paul and Barnabas had traveled through Pisidia district, they went south to Pamphylia district.

GULLAH: Wen Paul an Barnabas done waak shru Pisidia, dey gone ta Pamphylia.

CEV: Paul and Barnabas went on through Pisidia to Pamphylia,

CEVUK: Paul and Barnabas went on through Pisidia to Pamphylia,

GWV: After they had gone through Pisidia, they went to Pamphylia.


NET [draft] ITL: Then <2532> they passed through <1330> Pisidia <4099> and came <2064> into <1519> Pamphylia <3828>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 14 : 24 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran