Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 12 : 16 >> 

TB: Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar."


AYT: Lalu, mereka memberikannya, dan Yesus bertanya kepada mereka, “Gambar dan tulisan siapakah ini?” Mereka menjawab-Nya, “Gambar dan tulisan kaisar.”

TL: Maka dibawanyalah. Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Rupa siapakah ini dan cap siapakah ini?" Maka sahut mereka itu, "Kaisar punya."

MILT: Dan mereka membawanya, dan Dia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Dan mereka berkata kepada-Nya, "Kaisar."

Shellabear 2010: Mereka pun membawa uang dinar itu kepada-Nya. Lalu Isa bertanya kepada mereka, "Gambar dan cap siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan cap Kaisar."

KS (Revisi Shellabear 2011): Mereka pun membawa uang dinar itu kepada-Nya. Lalu Isa bertanya kepada mereka, "Gambar dan cap siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan cap Kaisar."

Shellabear 2000: Maka mereka membawa uang dinar itu kepada-Nya. Lalu sabda-Nya kepada mereka, “Gambar dan cap siapakah ini?” Jawab mereka, “Gambar dan cap Kaisar.”

KSZI: Mereka pun membawakannya kepada Isa. Dia berkata kepada mereka, &lsquo;Gambar dan nama siapakah ini?&rsquo; Mereka berkata kepada-Nya, &lsquo;Kaisar.&rsquo;

KSKK: Mereka membawa satu dinar kepada-Nya dan Yesus bertanya, "Gambar dan nama siapakah ini?" Mereka menjawab, "Kaisar."

WBTC Draft: Mereka memberi sebuah uang logam kepada-Nya lalu Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah itu?" Mereka menjawab-Nya, "Kaisar."

VMD: Mereka memberi sebuah uang logam kepada-Nya lalu Ia bertanya kepada mereka, “Gambar dan nama siapakah itu?” Mereka menjawab-Nya, “Kaisar.”

AMD: Lalu, mereka memberikan sekeping uang logam kepada Yesus. Maka, Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah yang ada pada uang logam ini?" Mereka pun menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar."

TSI: Mereka pun memberikan uang itu kepada-Nya. Lalu Yesus bertanya, “Ukiran wajah siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?” Jawab mereka, “Raja Romawi.”

BIS: Maka mereka memberikan kepada-Nya sekeping uang perak. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan nama siapakah ini?" "Kaisar," jawab mereka.

TMV: Mereka memberikan sekeping wang perak kepada-Nya. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan nama siapakah ini?" "Kaisar," jawab mereka.

BSD: Mereka memberikan kepada-Nya sekeping uang perak. Lalu Ia bertanya, “Gambar muka dan nama siapa yang tercetak pada uang ini?” “Raja!” jawab mereka.

FAYH: Ketika mereka menyerahkan sebuah mata uang kepada-Nya, Ia bertanya, "Gambar dan nama siapakah yang terdapat pada mata uang ini?" Mereka menjawab, "Kaisar."

ENDE: Merekapun membawa kepadaNja. Jesus bertanja kepadanja: Gambar dan alamat ini siapa empunja? Djawab mereka: Kaisar punja.

Shellabear 1912: Maka dibawakannya: lalu kata `Isa kepadanya, "Gambar siapakah ini, dan cap siapakah ini?" Maka berkatalah ia kepadanya, "Cap Kaisar"

Klinkert 1879: Maka dibawakannjalah. Laloe kata Isa kapadanja: Siapa poenja gambar dan toelisan ini? Maka sahoet mareka-itoe: Kaisar poenja.

Klinkert 1863: Maka dia-orang membawa satoe. Lantas kata Toehan sama dia-orang: Ini gambar dan ini toelisan siapa poenja? Maka kata dia-orang sama Toehan: Radja poenja.

Melayu Baba: Dan dia-orang bawa. Isa kata sama dia-orang, "Ini gambar sama ini chap siapa punya?" Dia-orang kata sama dia, "Kaisar punya."

Ambon Draft: Bagitupawn dija awrang kasi kaluwar satu keping. Maka katalah Ija pada ma-rika itu: Sijapatch punja rupa teladan dan tulisannja? Ka-talah marika itu padanja: Kaisar punja.

Keasberry 1853: Maka dibawalah ulih marika itu. Maka katanya kapada marika itu, Siapakah ampunya gambar dan tulisan ini? Maka kata marika itu kapadanya, Kiesar.

Keasberry 1866: Maka dibawalah ulih marika itu. Maka katanya kapada marika itu, Siapakah ampunya gambar dan tulisan ini? Maka kata marika itu kapadanya, Kiesar.

Leydekker Draft: Maka debawanjalah sakeping. Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: sijapa punja rupa dan tara 'ini? maka katalah marika 'itu kapadanja: KHajtsar punja.

AVB: Mereka pun membawakannya kepada Yesus dan Dia pun bertanya kepada mereka, “Gambar dan nama siapakah ini?” “Kaisar,” jawab mereka.

Iban: Sida lalu mai sesingkap duit ngagai Iya. Iya lalu bejaku ngagai sida, "Gambar sapa enggau nama sapa tu?" "Enggi Raja Besai," ku sida nyaut.


AYT ITL: Lalu, mereka memberikannya <5342>, dan <2532> Yesus bertanya <3004> kepada mereka <846>, "Gambar <1504> dan <2532> tulisan <1923> siapakah <5101> ini <3778>?" Mereka menjawab-Nya <3004> <846>, "Gambar dan <1161> tulisan kaisar <2541>." [<1161>]

TB ITL: Lalu mereka bawa <5342>. Maka <2532> Ia bertanya <3004> kepada mereka: "Gambar dan tulisan <1923> siapakah <5101> ini <3778>?" Jawab mereka: "Gambar dan <2532> tulisan Kaisar <2541>." [<1161> <846> <1504> <1161> <3004> <846>]

TL ITL: Maka <1161> dibawanyalah <5342>. Lalu <2532> kata <3004> Yesus <846> kepada mereka <846> itu, "Rupa <1504> siapakah <5101> ini <3778> dan <2532> cap <1923> siapakah ini?" Maka <1161> sahut <3004> mereka <846> itu, "Kaisar <2541> punya."

AVB ITL: Mereka pun membawakannya <5342> kepada Yesus dan <2532> Dia pun bertanya <3004> kepada mereka <846>, “Gambar <1504> dan <2532> nama <1923> siapakah <5101> ini?” “Kaisar <2541>,” jawab <3004> mereka <846>. [<1161> <3778> <1161>]


GREEK WH: οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπαν αυτω καισαρος

GREEK WH Strong: οι <3588> {T-NPM} δε <1161> {CONJ} ηνεγκαν <5342> <5656> {V-AAI-3P} και <2532> {CONJ} λεγει <3004> <5719> {V-PAI-3S} αυτοις <846> {P-DPM} τινος <5101> {I-GSM} η <3588> {T-NSF} εικων <1504> {N-NSF} αυτη <3778> {D-NSF} και <2532> {CONJ} η <3588> {T-NSF} επιγραφη <1923> {N-NSF} οι <3588> {T-NPM} δε <1161> {CONJ} ειπαν <3004> <5627> {V-2AAI-3P} αυτω <846> {P-DSM} καισαρος <2541> {N-GSM}

GREEK SR: Οἱ δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;” Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, “Καίσαρος.”

GREEK SR Srong: Οἱ <3588> {R-3NMP} δὲ <1161> {C} ἤνεγκαν. <5342> {V-IAA3P} Καὶ <2532> {C} λέγει <3004> {V-IPA3S} αὐτοῖς, <846> {R-3DMP} “Τίνος <5101> {R-GMS} ἡ <3588> {E-NFS} εἰκὼν <1504> {N-NFS} αὕτη <3778> {E-NFS} καὶ <2532> {C} ἡ <3588> {E-NFS} ἐπιγραφή;” <1923> {N-NFS} Οἱ <3588> {R-3NMP} δὲ <1161> {C} εἶπαν <3004> {V-IAA3P} αὐτῷ, <846> {R-3DMS} “Καίσαρος.” <2541> {N-GMS}


Jawa: Banjur dicaosi siji. Panjenengane nuli ndangu: “Iki gambare sapa lan iki tulisane sapa?” Atur wangsulane wong-wong mau: “Gambar saha seratanipun Sang Nata Agung.”

Jawa 2006: Wong-wong iku iya banjur ngaturaké dhuwit dinar siji. Panjenengané nuli ndangu marang wong-wong mau, "Iki gambaré sapa lan iki tulisané sapa?" Atur wangsulané, "Gambar tuwin seratanipun Kaisar."

Jawa 1994: Gusti Yésus banjur diaturi dhuwit pérak siji. Banjur ndangu marang wong-wong mau: "Coba, iki gambaré sapa, lan capé sapa iki?" "Gambaripun Sang Kaisar lan capipun Sang Kaisar," wangsulané wong-wong mau.

Jawa-Suriname: Terus ènèng sing nggawa duwit rètyèh siji. Gusti Yésus terus takon marang wong-wong mau: “Didelok ta! Nang duwit iki ènèng gambaré sapa lan jenengé sapa?” Wong-wong semaur: “Gambaré lan jenengé ratuné Rum!”

Sunda: Maranehna ngasongkeun sagebleg. Yesus mariksa, "Gambar jeung jenengan saha ieu?" "Prabu," tembalna.

Sunda Formal: Song duitna teh, ku maranehna, disanggakeun. Lajeng Isa mariksakeun, “Gambar saha jeung ngaran saha anu aya dina duit ieu teh?” “Gambar sareng jenengan Prabu tea,” walonanana.

Madura: Reng-oreng jareya ngala’ pesse salaka settong eatorragi ka Isa. Dhabuna Isa, "Gambarra sapa ban nyamana sapa reya?" "Kaisar," ca’na reng-oreng jareya.

Bauzi: Làhàmu ame dam labe le ame doi oona visoi fa vou li Yesus bake ab loham. Labi Aho ve vousai dam bake fi si vimtedam labe ab vi gagoham. “Ame doi nim amam dauhati ulohona modesuhela? Labi amam ee laba toehela?” Lahahat dam labe neha, “Dam ahebu vuusdam Kaisarleheda labe am dauhati am eeti modesuhu bak.”

Bali: Dane raris ngedengang. Pangandikan Idane: “Gambar miwah parab sira sane munggah irika?” Atur danene: “Punika gambar miwah parab Ida Sang Nata Ratu ring Roma.”

Ngaju: Maka ewen manenga akae ije kabintap duit perak. Palus Yesus misek, "Gambar tuntang aran eweh toh?" "Kaisar," koan ewen tombah.

Sasak: Make ie pade serahang lẽq Deside Isa sopoq kẽpẽng perak. Beterus Deside Isa beketuan, "Gambar dait aran sai niki?" "Kaisar," jawab ie pade.

Bugis: Nanawérénni mennang séddi dowi péra’. Nakkutana Yésus, "Gambara niga sibawa asenna niga iyaé?" Nappébali mennang, "Kaisar."

Makasar: Nasaremi ke’nanga Isa se’re doe’ pera’. Nampa akkuta’nammi Isa Nakana, "Inai pata gambara’ siagang areng anne?" Appialimi ke’nanga angkana, "Karaenga."

Toraja: Nabaami. Nakuami Yesu lako tinde tau: Mindara rupa te sia mindara passura’ te? Nakuami tu tau mebali: datu kapua.

Duri: Nabenmi doi' dinar. Mekutanami Puang Isa nakua, "Indara sipugambara' sola sipusanga tee?" Mebalimi nakua, "Tomaraja Roma."

Gorontalo: Timongoliyo ma lodelo mayi doyi ngopita tala'a ode o-Liyo. Ti Isa lohintu ode olimongoliyo odiye, ”Gambari wawu tanggulita u woluwo to doyi boyito?” Tameti mongoliyo odiye, ”Gambari wawu tangguli kayisar.”

Gorontalo 2006: Yi timongolio longohi mao̒ li Isa doi talaa̒ ngopita. Tulusi ti Isa malohintu, "Gambali wau tanggulo tatoonu utie?" "Kaisali," tametao̒ limongolio.

Balantak: Ia wawamo i raaya'a. Kasi i ia pikirawar tae-Na, “Gambar tia ngaan ni ime ini'i?” Taena, “Gambar tia ngaanna Kaisar.”

Bambam: Iya mualam doi' peha' anna nabeenni. Iya mekutana pole oom naua: “Menna kegamba' anna menna kesanga inde dio doi'?” Iya natimba'im naua: “Gamba'na anna sanganna tomahaja dio Roma.”

Kaili Da'a: Pade nikeni ira mpu'umo sampeka doi etu. Pade nekutanamo I'a ka ira, "Gambara ante sanga isema to naria ri doi e'i?" Nesonomo ira, "Gambara ante sanga Magau Kaisar."

Mongondow: Daí inogoi monia ko'i Yesus in tobatuí doit perak. Ki Yesus noliboí ko'i monia, "Gambar bo tangoi ine in na'a?" "I Kaisar," tubag monia.

Aralle: Sika nabeang pano mesa doi' bahsi. Nakutanaing Puang Yesus naoatee, "Menna inde kekambara' anna menna kesanga?" Sika natimba'mi naoatee, "Kaisar."

Napu: Hangko inditi, rahuhua hampeka doi pera. Nauli: "Lenggena hema hai hangana hema au ara i doi ide?" Rahanai: "Lenggena hai hangana Kaisar."

Sangir: Tangu i sire němpanẹ̌gọen doitẹ̌ sal᷊aka sěngkal᷊ěpa. Mase Mawu Yesus nakiwal᷊o, "Kai ghahị i sai ringangu areng i sai ini e?" "Kaisarẹ̌," angkuěng i sire.

Taa: Wali sira mangkenika Ia doi etu. Roo see Ia mampotanaka resi sira, to’oNya, “Gambar nsema to re’e ri doi si’i, pasi sanga nsema to re’e ratulis reria?” Wali sira mangansono, “Kaisar semo.”

Rote: Boema ala fen doi isi lilofulak esa. Boema Yesus natanes nae, "See mata aon ma na'den ia?" Boema lae, "Kese la,"

Galela: Kagena de o pipi ngai moi yaaho so yahike Unaka. Bolo, de Una wasano onaka, "Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo."

Yali, Angguruk: Og Itfagma Yesusen, "Tu sa orohole ilit teg? Sa unuk hahareg," il larikim iren, "Hun Kaisar suwon ino orohole men unuk men ilit toho hahareg," ibag.

Tabaru: So 'ona ya'asano 'o pipi 'o saaka ngai moi. So 'o Yesus wosano 'onaka, "To nagu'una wi dulada de wi ronga ne'ena?" De 'ona yosango, "To Kaisar."

Karo: Kenca ibereken kalak ndai nungkun Jesus man bana nina, "Gambar ras gelar ise kin enda?" Erjabap kalak ndai nina, "Gambar ras gelar Kepala Pemerentah Roma."

Simalungun: Jadi iboan sidea ma. Nini ma hubani sidea, “Gombaran pakon surat ni ise do on?” Jadi nini sidea ma hu Bani, “Gombaran ni kesar do!”

Toba: Jadi diboan nasida ma i. Dung i didok Ibana ma tu nasida: Gombaran dohot surat ni ise do dison? Jadi didok nasida ma tu Ibana: Gombaran ni Kesar i do!

Dairi: Nai iberrèken kalak i mo tabaSa sada kèpèng pirak. Ikuso Jesus mo kalak idi, "Gombaren janah cap isè ngo èn?" "Kèsar," nina kalak idi mengaloi.

Minangkabau: Mako urang-urang tu mambarikan pitih perak ciyek kabake Baliau. Sudah tu Baliau batanyo, "Gambar siya ko, sarato jo namo siya ko nan ado dipitih ko?" "Gambar Kaisar sarato jo namo Kaisar," kecek urang-urang tu.

Nias: Labe'e khõ-Nia sambua gefe firõ. Aefa da'õ Isofu Yesu, "Gambara ba tõi haniha da'e?" Lamane, "Kaizaro!"

Mentawai: Iageti kaurangan ka tubunia bulagat sangaperak. Lepá nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kasei tularat samba kasei oni sitususurat ka tubut bulagat néné?" Iageti alegiddangan nia, "Tularat sambat onin Kaisar."

Lampung: Maka tian ngeniko jama Ia sekeping duit perak. Raduni Isa betanya, "Gambar rik gelarni sapa inji?" "Kaisar," jawab tian.

Aceh: Teuma awaknyan laju jibri ubak Isa saboh keupeng péng pirak. Laju geutanyong lé Isa, "Gamba dan nan soe kheueh nyang na lam péng nyoe?" "Gamba dan nan Kaisar," jaweueb awaknyan.

Mamasa: Nabengammi. Mekutanami Puang Yesus nakua: “Benna kerupa anna kesanga dio?” Natimba'mi nakua: “Rupanna anna sanganna tomaraya Roma.”

Berik: Doini seneiserem ga aane girinbowena, ane Yesus ga tenebaabili, "Gambara yo bosna aa jei ge batabanaram doi peraka aaiserem jebe, jeje bunarsusfer nanmana?" Jei Yesus ga aane tamawolbana, "Kaisarmana, angtane sanbaksususerem Romamana."

Manggarai: Itu kali ban lisé. Og kali réin Liha agu isé: “Gambar agu tulis diong ho’o?” Mai walé disé: “Gambar agu tulis de Kaisér.”

Sabu: Moko ta wie ke ri ro hemada doi wopudi pa Yesus. Moko ta kebhali ke Yesus pa ro, "Worawwu nga ngara nadu nadhe?" "Kehe," ne bhale ri ro.

Kupang: Ais dong sorong kasi sang Dia doi perak satu. Ju Yesus ame ko pareksa itu doi. Ais Dia tanya sang dong bilang, “Ini gambar ni, sapa pung muka? Deng ini sapa pung nama?” Ais dong manyao bilang, “Itu pamarenta Roma pung raja bésar!”

Abun: Sane yé gwat sugum det dik yo ma syo nai Yefun Yesus, orete An ndo mo yé ne do, "Yé krom je u ana kaim mo sugum det ré ne? Yé krom je u ana gum mo sugum det ré ne?" Yé ne ki do, "Yé krom Kaisar kaim mone, si yé krom Kaisar gum mone."

Meyah: Jefeda rua rita fifi gu Ofa. Beda Ofa ejeka gu rua oida, "Idu efena jera ofoka bera enah gij fifi kef?" Beda rua ruroun oida, "Koma bera raja Kaisar efen efena jera ofoka."

Uma: Ngkai ree, ratonu-miki hampepa' doi pera'. Na'uli': "Lence hema pai' hanga' hema to hi doi toi?" Ra'uli': "Lence pai' hanga' Kaisar."

Yawa: Weti wo doije vasye inta raunanto Ai. Umba Yesus po manajo pare, “Arepa amune mi no doije raije so? Arepa tame mi so?” Wo raura nanto Ai ware, “Akarijo Titi Roma amune ma muno apa tame mije.”


NETBible: So they brought one, and he said to them, “Whose image is this, and whose inscription?” They replied, “Caesar’s.”

NASB: They brought one. And He *said to them, "Whose likeness and inscription is this?" And they said to Him, "Caesar’s."

HCSB: So they brought one. "Whose image and inscription is this?" He asked them. "Caesar's," they said.

LEB: So they brought [one]. And he said to them, "Whose image and inscription [is] this?" And they said to him, "Caesar’s.

NIV: They brought the coin, and he asked them, "Whose portrait is this? And whose inscription?" "Caesar’s," they replied.

ESV: And they brought one. And he said to them, "Whose likeness and inscription is this?" They said to him, "Caesar's."

NRSV: And they brought one. Then he said to them, "Whose head is this, and whose title?" They answered, "The emperor’s."

REB: They brought one, and he asked them, “Whose head is this, and whose inscription?” “Caesar's,” they replied.

NKJV: So they brought it . And He said to them, "Whose image and inscription is this?" They said to Him, "Caesar’s."

KJV: And they brought [it]. And he saith unto them, Whose [is] this image and superscription? And they said unto him, Caesar’s.

AMP: And they brought [Him one]. Then He asked them, Whose image (picture) is this? And whose superscription (title)? They said to Him, Caesar's.

NLT: When they handed it to him, he asked, "Whose picture and title are stamped on it?" "Caesar’s," they replied.

GNB: They brought him one, and he asked, “Whose face and name are these?” “The Emperor's,” they answered.

ERV: They gave Jesus a coin and he asked, “Whose picture is on the coin? And whose name is written on it?” They answered, “It is Caesar’s picture and Caesar’s name.”

EVD: They gave Jesus a coin and Jesus asked, “Whose picture is on the coin? And whose name is written on it?” They answered, “It is Caesar’s picture and Caesar’s name.”

BBE: And they gave him one. And he said to them, Whose is this image and name on it? And they said to him, Caesar’s.

MSG: They handed him one. "This engraving--who does it look like? And whose name is on it?" "Caesar," they said.

Phillips NT: So they brought one to him. "Whose face is this?" asked Jesus, "and whose name is in the inscription?" "Caesar's," they replied.

DEIBLER: After they brought him a coin, he asked them, “Whose picture is on this coin? And whose name is on it?” They replied, “It is a picture and the name of Caesar, the man who rules the Roman government.”

GULLAH: Dey bring um de Roman coin. Jedus aks dem say, “Who dat pictcha an name dey dey pon de coin?” Dey ansa um say, “Dat Caesar own pictcha an name dey dey.”

CEV: They brought him a silver coin, and he asked, "Whose picture and name are on it?" "The Emperor's," they answered.

CEVUK: They brought him a silver coin, and he asked, “Whose picture and name are on it?” “The Emperor's,” they answered.

GWV: They brought a coin. He said to them, "Whose face and name is this?" They told him, "The emperor’s."


KJV: And <1161> they brought <5342> (5656) [it]. And <2532> he saith <3004> (5719) unto them <846>_, Whose <5101> [is] this <3778> image <1504> and <2532> superscription <1923>_? And <1161> they said <2036> (5627) unto him <846>_, Caesar's <2541>_.

NASB: They brought<5342> one. And He *said<3004> to them, "Whose<5101> likeness<1504> and inscription<1923> is this<3778>?" And they said<3004> to Him, "Caesar's<2541>."

NET [draft] ITL: So <1161> they brought <5342> one, and <2532> he said <3004> to them <846>, “Whose <5101> image <1504> is this <3778>, and <2532> whose inscription <1923>?” They <1161> replied <3004>, “Caesar’s <2541>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Markus 12 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel