Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 : 17 >> 

TB: Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu."


AYT: Yesus berkata kepadanya, “Janganlah kamu memegang Aku karena Aku belum pergi kepada Bapa. Akan tetapi, pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakan kepada mereka, ‘Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.’”

TL: Maka Yesus pun bersabda kepadanya, "Janganlah engkau menyentuh Aku, karena belum Aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada segala saudara-Ku, dan katakanlah pada mereka itu, Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, dan kepada Tuhan-Ku dan Tuhanmu."

MILT: YESUS berkata kepadanya, "Janganlah menjamah Aku! Sebab Aku belum naik kepada Bapa-Ku. Namun pergilah kepada saudara-saudara-Ku, dan katakanlah kepada mereka, Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, juga Allah-Ku (Elohim-Ku - 2316) dan Allahmu (Elohimmu - 2316)."

Shellabear 2010: Sabda Isa kepadanya, "Jangan pegang Aku, karena Aku belum pergi kepada Sang Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakan kepada mereka, ‘Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, yaitu Tuhan-Ku dan Tuhanmu.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): Sabda Isa kepadanya, "Jangan pegang Aku, karena Aku belum pergi kepada Sang Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakan kepada mereka, Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, yaitu Tuhan-Ku dan Tuhanmu."

Shellabear 2000: Sabda Isa kepadanya, “Janganlah engkau memegang Aku terus, karena Aku belum pergi kepada Sang Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakan kepada mereka, ‘Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, yaitu Tuhan-Ku dan Tuhanmu.’”

KSZI: Isa berkata kepadanya, &lsquo;Jangan berpaut pada-Ku, kerana Aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikut-Ku, katakan kepada mereka bahawa sekarang Aku akan kembali kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah Tuhan-Ku dan Allah Tuhanmu.&rsquo;

KSKK: Kata Yesus kepadanya, "Janganlah terus-menerus memegang Aku; sebab Aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah sekarang kepada saudara-saudara-Ku dan kata kanlah kepada mereka, Sekarang Aku pergi kepada Bapa-Ku, yang adalah juga Bapamu, dan kepada Allah-Ku, yang adalah juga Allahmu."

WBTC Draft: Yesus berkata kepadanya, "Jangan pegang Aku! Aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka bahwa Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Allah-Ku dan Allahmu."

VMD: Yesus berkata kepadanya, “Jangan pegang Aku! Aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka bahwa Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Allah-Ku dan Allahmu.”

AMD: Yesus berkata, “Jangan memegang Aku sebab Aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi, pergilah kepada saudara-saudara yang lain, dan katakan kepada mereka bahwa ‘Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.’”

TSI: Kemudian kata Yesus kepadanya, “Janganlah menahan Aku, karena Aku belum kembali kepada Bapa-Ku. Tetapi pergilah kepada sahabat-sahabat-Ku dan beritahukanlah bahwa Aku sudah berangkat kepada Bapa-Ku yang juga Bapamu, yaitu Allah-Ku dan Allahmu.”

BIS: "Jangan pegang Aku," kata Yesus kepadanya, "karena Aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah-Ku dan Allahmu."

TMV: Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jangan pegang Aku, kerana Aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikut-Ku dan beritahu mereka bahawa sekarang Aku sedang kembali kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu."

BSD: “Jangan pegang Aku,” kata Yesus, “sebab Aku belum kembali kepada Bapa. Tetapi, pergilah kepada pengikut-pengikut-Ku dan beritahukan kepada mereka bahwa sekarang Aku kembali kepada Allah. Ia Bapa-Ku dan Bapa mereka, Allah-Ku dan Allah mereka.”

FAYH: "Jangan menyentuh Aku," kata-Nya, "sebab Aku belum naik kepada Bapa. Tetapi carilah saudara-saudara-Ku dan katakan kepada mereka bahwa Aku akan naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah-Ku dan Allahmu."

ENDE: Bersabdalah Jesus kepadanja: Djangan engkau memegang Aku, sebab Aku belum lagi naik kepada BapaKu. Tetapi pergilah memberitakan kepada saudara-saudaraKu: Aku naik kepada BapaKu dan Bapamu; kepada TuhanKu dan Tuhanmu.

Shellabear 1912: Maka kata Isa kepadanya, Janganlah engkau menyentoh aku, karna belum aku naik kepada Bapa; tetapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku, serta berkata kepadanya, Bahwa aku naik kepada Bapaku dan Bapamu, iaitu Tuhanku dan Tuhanmu.

Klinkert 1879: Maka kata Isa kapadanja: Djangan engkau mendjamah akoe, karena belom akoe naik katempat Bapakoe, melainkan pergilah engkau mendapatkan segala saoedarakoe, katakanlah kapadanja, bahwa akoe naik katempat Bapakoe dan Bapamoe, pergi mendapatkan Allahkoe dan Allahmoe.

Klinkert 1863: Maka kata Jesoes sama dia: Djangan angkau mendjamah sama akoe, karna akoe belom naik pergi sama Bapakoe; tetapi pergilah angkau sama {Maz 22:23; Mat 28:10; Ibr 2:11} soedarakoe, dan kataken sama dia-orang, {Yoh 16:28} jang akoe naik pergi sama Bapakoe dan Bapamoe, dan sama Allahkoe, dan Allahmoe.

Melayu Baba: Isa kata sama dia, "Jangan jamah sahya; kerna sahya blum lagi naik k-pada Bapa: ttapi pergi-lah k-pada sudara-sudara sahya, dan kata sama dia-orang, "Sahya ada naik k-pada Bapa sahya dan Bapa kamu, dan k-pada Allah sahya dan Allah kamu."

Ambon Draft: Tuhan JESUS kata pa-danja: Djangan pegang B/eta, karana B/eta bulom sudah na-jik kapada Bapaku; tetapi pergilah awlehmu pada su-dara-sudaraku, dan katakan pada marika itu: B/eta najik kapada Bapaku dan kapada Bapa kamu, dan kapada Ilah-ku dan Ilah kamu.

Keasberry 1853: Maka kata Isa padanya, Janganlah angkau munjamah aku; kurna bulom aku naik kapada Bapaku; maka purgilah angkau kapada saudara saudaraku, katakan pada marika itu, Bahwa aku naik kapada Bapaku, dan Bapamu; dan kapada Allahku, dan Allahmu.

Keasberry 1866: Maka kata Isa padanya, Janganlah angkau mŭnjamah aku, kŭrna bŭlom aku naik kapada Ayahku; maka pŭrgilah angkau kapada saudara saudaraku katakan pada marika itu, bahwa aku naik kapada Ayahku dan Ayahmu, dan kapada Allahku dan Allahmu.

Leydekker Draft: Bersabdalah Xisaj padanja: djanganlah 'angkaw mendjamah 'aku, karana bulom 'aku sudah najik kapada Bapaku: tetapi pergilah berdjalan kapada sudara 2 ku, dan katalah padanja, 'aku najik kapada Bapaku dan Bapamu, dan kapada 'Ilahku dan 'Ilahmu.

AVB: Yesus berkata kepadanya, “Jangan berpaut pada-Ku, kerana Aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada murid-murid-Ku, katakan kepada mereka bahawa sekarang Aku akan kembali kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah-Ku dan Allahmu.”

Iban: Ku Jesus bejaku ngagai iya, "Anang megai Aku, laban Aku apin niki ngagai Apai. Tang mupuk nuan ngagai sida menyadi Aku, lalu padahka ngagai sida, Aku niki ngagai Apai Aku enggau Apai kita, ngagai Allah Taala Aku enggau Allah Taala kita."


TB ITL: Kata <3004> Yesus <2424> kepadanya <846>: "Janganlah <3361> engkau memegang <680> Aku <3450>, sebab <1063> Aku <305> <0> belum <3768> pergi <0> <305> kepada <4314> Bapa <3962>, tetapi <1161> pergilah <4198> kepada <4314> saudara-saudara-Ku <80> <3450> dan <2532> katakanlah <2036> kepada mereka <846>, bahwa sekarang Aku akan pergi <305> kepada <4314> Bapa-Ku <3962> <3450> dan <2532> Bapamu <3962> <5216>, kepada Allah-Ku <2316> <3450> dan <2532> Allahmu <2316> <5216>." [<2532>]


Jawa: Pangandikane Gusti Yesus: “Aja nggepok marang Aku, awit Aku durung sowan ing ngarsane RamaKu, nanging lungaa nemonana para sadulurKu, lan padha kandhanana, manawa Aku arep sowan menyang ing ngarsane RamaKu lan Ramamu ing ngarsane AllahKu lan Allahmu.”

Jawa 2006: Pangandikané Yésus, "Aja nggondhèli Aku, awit Aku durung sowan menyang ngarsané Ramaku, nanging lungaa nemonana para Sadulurku, lan padha kandhanana, menawa Aku arep sowan menyang ngarsané Ramaku lan Ramamu ing ngarsané Allahku lan Allahmu."

Jawa 1994: Gusti Yésus ngandika: "Aja nggepok Aku, awit Aku durung sowan marang Rama-Ku. Lungaa nemoni sedulur-sedulur-Ku. Kandhanana: ‘Aku arep sumengka sowan marang ngarsané Rama-Ku, iya Ramamu; ing ngarsané Gusti-Ku lan iya Gustimu.’"

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus ngomong: “Aku aja didemèk ndisik, awit Aku durung budal nang nggoné Gusti Allah Bapakku. Kana saiki sedulur-sedulurku diomongi nèk Aku budal nang nggoné Gusti Allah Bapakku sing uga Bapakmu, Gusti Allahku lan uga Gusti Allahmu.”

Sunda: "Ulah nyabak ka Kami," pilahir Yesus, "sabab Kami tacan unggah ka Rama. Anggur bejakeun ka dulur-dulur Kami, yen Kami arek mulang ka Rama, nya eta Rama Kami jeung Rama maranehna, Allah Kami jeung Allah maranehna."

Sunda Formal: Saur Isa deui, “Kade, ulah waka nyabak ka Kami sabab Kami acan ngadeuheus ka Rama. Ayeuna mah, tepungan bae dulur-dulur Kami, bejakeun yen Kami ayeuna rek mulang ka Rama anu jadi Rama maraneh oge: Allah nu disembah ku Kami jeung Allah nu disembah ku maraneh.”

Madura: "Ja’ nyedding ka Sengko’!" dhabuna Isa, "sabab Sengko’ gi’ ta’ abali ka Rama. Tape kassa’ ba’na entar ka Tang tan-taretan, kabala ja’ sateya Sengko’ abaliya ka Tang Rama ban Ramana ba’na, Tang Allah ban Allahna ba’na."

Bauzi: Labi modeha Yesusat mali ab gagoham. “Eba a bisi vuusdamule. Em Ai bake tom ilulo modem bak fum kaio. Fota faobe tom ilulo mozo. Labiham bake oho gi fa le Eba tu vuzehi meedam dam zi laba im nehasu gagole. ‘Umti Emti iho neha, “Ai,” lahamda laba abo iho vou baedam Ala laba Em tom ilulo mozo,’ lahale.”

Bali: Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: “Eda eluh ngusud Guru! Sawireh Guru tonden nangkil teken Ida Sang Aji. Kemaja jani eluh ngorahin nyama-nyamaan Gurune mungguing Guru lakar nangkil teken Ajin Gurune muah Ajin eluhe, Widin Gurune muah Widin eluhe!”

Ngaju: "Ela mimbing Aku," koan Yesus dengae, "awi Aku hindai manalih Bapa. Tapi haguet, talih kare paharing-Ku, tuntang sanan akan ewen je Aku toh mandai manalih Bapa-Ku tuntang Bapa keton, Hatallang-Ku tuntang Hatallan keton."

Sasak: "Ndaq demak Tiang," manik Deside Isa lẽq ie, "sẽngaq Tiang ndẽqman lalo ojok Bapa. Laguq silaq lumbar tipaq sanak-sanak Tiang, dait sampẽang tipaq ie pade bahwe mangkin Tiang lalo ojok Bapa Tiang dait Bapa side ẽndah, Allah Tiang dait Allah side."

Bugis: Nakkeda Yésus ri Maria, "Aja’ mukarawa-Ka, saba’ dé’pa Uwénré ri Ambo’é. Iyakiya laoko risining silessurek-Ku sibawa powadangngi mennang makkedaé makkekkuwangngé ménré’-Ka ri Ambo’-Ku sibawa Ambo’mu, Allataala-Ku sibawa Allataalamu."

Makasar: Nakanamo Isa ri ia, "Teako ta’galakiA’, nasaba’ tenapa naKunai’ ri Manggea. Mingka a’lampamako mae ri sikamma sari’battangKu, siagang pauangi ke’nanga angkanaya kamma-kamma anne nai’Ma’ ri ManggeKu siagang Manggenu todong, ri Allata’alaku siagang Allata’alanu todong."

Toraja: Nakuami Yesu lako: Da mukaka’Na’ mai, belanna tae’pa Kukendek langngan Ambe’; apa laomoko lako mintu’ siulu’Ku, sia pokadanni kumua: La kendekNa’ langngan Ambe’Ku sia Ambe’mi, PuangKu sia Puangmi.

Duri: Nakua Puang Isa ngkuanni, "Danggi' kaka'na', nasaba' te'dapa kumale de' Ambe'. Apa malemoko lako sile'to-Ku', mupauanni kumua la polemo' de' Ambe'-Ku', na Ambe'na too, Puang-Ku' na Puangna."

Gorontalo: Ti Isa loloiya ode oliyo odiye, ”Dipo dedeta Wau, sababu Wau dipo lobotula mola ode soroga tambati lo Allahuta'ala ti Papa-U. Bo ponaolo yio ode mongowutatu-U wawu mota poleleya odiye, ’Masatiya Wau ma mobotula ode oli Papa-U wawu ti Papa limongoli, deuwitoyito Allahuta'ala Eya-U wawu Eya limongoli.’”

Gorontalo 2006: "Diila mao̒ dihima Wau̒," tahuda li Isa olio, "Sababu Wau̒ diipo lobotula mola odeli Paapa. Bo ponao̒lo mota ode mongo wutatu-U̒, wau polelea mao̒ olimongolio deu̒ botia Wau̒ mamo botula mola odeli Paapa-U̒ wau odeli Paapamu, Allahu Taa̒ala-U̒ wau Allahu Taa̒alamu."

Balantak: Taeni Yesus, “Alia mingintoni ka' mantaankon i Yaku', gause i Yaku' koo'po nomae' waara'a na Tamang-Ku na surugaa. Kasee rae' na poto'utusan-Ku ka' bantilkon na ko'ona i raaya'a se' koini'i Yaku' waara'amo na Tamang-Ku men Tamamuu, Alaata'alang-Ku ka' uga' Alaata'alamuu.”

Bambam: Iya nauaammi Puang Yesus: “Daa muanda'iä' aka tä'pä' deem längäm Ambeku. Sapo' le'ba'ko lako ingganna solasubungku anna umpaissannii muua: Naua Puang Yesus: ‘La längännä' Ambeku anna Ambemua'; Puang Allataala to kupenombai anna Puang Allataala to umpenombaia'.’”

Kaili Da'a: Pade nangulimo Yesus ka i'a, "Ne'epa ruru Aku musoko, sabana Aku da'apa neore mpaka ri ja'i Umaku. Tapi kalaumo mpaka ri ja'I sampesuwu-sampesuwuku pade ulimo ka ira iwe'i: 'Aku malaumo mpaka ri ja'I Umaku bo Umamu, etumo Alatalaku bo Alatalamu.'"

Mongondow: "Dikapa kadaian in Aku'oi," guman i Yesus ko'inia, "Sin Aku'oi diaípa namonik ko'i Amaí. Ta'e bayakdon ko'i utat-Ku mita, bo pota'audon ko'i monia kon tana'a Aku'oi mayak ko'i Amaí-Ku bo ko'i Amaí doman monimu, ko'i Allah-Ku bo ko'i Allah-mu."

Aralle: Naoante Puang Yesus, "Dakä' mala ungnganti aka' dakä' aha mao dai' di Ambeku, ampo' inang la maorä'tee'. Dahi pahallu umpainsangngi asang to pentindo'ku ang kuangka' solasohongku. Oaingkä'tee, 'Dang masae anna maomä' dai' di Ambeku ang umpoambe toua' dio, Dehatangku ang umpodehata toua' dio.'"

Napu: Nauli Yesu i Maria: "IneeNa hampai nukingki, lawi bara maniNa mengkaore lao i UmaNgku. Laomoko i topeguruNgku, nuuliangaahe kalaoNgkumi i UmaNgku hai Umamu wori, Pue AlaNgku hai Pue Alamu wori."

Sangir: "Abe pěnenggehẹ̌ si Siạ," ungkuěngu Mawu Yesus si sie, "ual᷊ingu Iạ e kai wẹ̌daweng tawe nạtaraị sol᷊ong anung Amang. Kaiso rakọe kakoạ sol᷊ong anun manga anạ u sěmbaụ-Ku, kụ pěhabarẹ̌ko si sire u Iạ kai reng mataraị sol᷊ong anung Amang-Ku dingangu i Amang i kamene, Duata-Ku ringangu Duatang kamene."

Taa: Wali i Yesu manganto’oka ia, “Ne’e kongko Aku, apa Aku tawa mawolili muni resi Pa’angKu. Pei inta resi anagurungKu pei porata resi sira gombongKu si’i, manganto’o, ‘Tempo si’i Aku damawolili muni resi Pa’angKu, AllahngKu semo. Ia seja Pa’a ngkomi pasi Allah ngkomi.’ Wali etu semo gombo to danuporata ngkorom resi anagurungKu.”

Rote: Boema Yesus naen nae, "Boso taila'e Au dei, te Au beita kae leo Ama ka u fa. Tehu fali mu'u ma leon, fo mafa'da Au tolanoon gala mae, besak ia Au kae falik leo Au Ama nga ma o Amam, ma Au Manetualai nga ma o Manetualai ma."

Galela: De wotemo kali, "Ngohi gena Ai Babaka toliho waasi, so upa Ngohi noicoho. De notagi bato la nasingangasu Ai dodiao imomote ona magena yangoduka nadedemo, 'Ngohi asa toliho Ai Babaka eko o Gikimoi towisusubaka, Una magena lo to ngini nia Baba eko o Gikimoi niwisusuba.'"

Yali, Angguruk: Ibagma Yesusen, "An Nikni ambeg uwan la fugmu haren An sen Niya fug," il laruk lit, "Hat nori enembeg lamihinteg unubam hiyag isaruk lit hir oho Hinikni Allah An oho Nikni Allah ambeg ketiya lamin ehek ulug hiyag isa lamihin," ibag.

Tabaru: 'O Yesus kawongosekau, "'Uwau noi'ao, sababu ngoi kotoliowasi 'ai Deade. Ma tagi nositotara 'ai riaka dodotika, de nosidemo 'ato ma 'orasi ne'ena ngoi tolio nanga Deade ge'ena la ma Jo'oungu ma Dutude."

Karo: Nina Jesus man bana, "Ola cikep Aku, sabap Aku langa ndahi BapangKu. Laweslah, jumpai senina-seninangKu janah kataken man bana, maka ningKu: Aku lawes ndahi BapangKu dingen BapaNdu, ndahi DibataKu dingen Dibatandu."

Simalungun: Ihatahon Jesus ma hu bani, “Ulang jamah Ahu, ai seng naik ope Ahu hubani Bapa in! Tapi laho ma ho hubani saninang-Ku, hatahon ma hubani sidea, na laho tangkog ma Ahu hubani Bapang-Ku anjaha Bapanima, hubani Naibatang-Ku anjaha Naibatanima.”

Toba: Jala didok Jesus ma tu ibana: Unang Ahu jama; ai ndang dope nangkok Ahu tu Ama i. Alai laho ma ho tu angka anggingki, dok ma tu nasida: Na laho nangkok ma Ahu tu Damang jala Amamuna, tu Debatangku jala Debatamuna.

Dairi: "Ulang dèng jamah Aku," nina Jesus, "Kerna madèng laus Aku mendahi Bapa. Laus mo kono mendahi anggingKu, bagahken mo taba kalak i: Laus mo Aku mendahi BapangKu janah Bapa ndènè, mendahi DèbatangKu janah Dèbata ndènè."

Minangkabau: "Jan dipacikkan Ambo," kecek Baliau, "dek karano Ambo alun nayiak lai kapado Bapak. Payilah kabake sudaro-sudaro Ambo, agiah tawulah kabake inyo, baraso kinikolah masonyo Ambo babaliak kapado Bapak Ambo, Baliau tu Bapak kalian pulo, Allah Ambo, adolah Allah kalian pulo."

Nias: Imane Yesu khõ Maria, "Bõi babaya Ndra'o. Bõrõ me lõ si mõi Ndra'o khõ nama. Ae'e khõ ndra talifusõ-Gu ba ombakha'õ khõra, õmane. Mõi Ndra'o khõ Nama-Gu ba amami gõi; khõ Lowalangi-Gu ba Lowalangimi gõi."

Mentawai: Oto kuanangan ka matat Maria, Jesus, "Bá rarape aku, aipoí tápei atusakai aku ka Ukkui. Tápoi kenan lé ka tubudda sasarainangku, nusegéaké ka matadda, katusasakaiku kineneiget ka Ukkuiku, samba ka Ukkuimui leú et, elé ka Taikamanuangku samba ka Taikamanuamui leú et ka kam."

Lampung: "Dang nyating Nyak," ani Isa jama ia, "mani Nyak makkung cakak mik Bapa. Kidang mikdo jama puari-puari-Ku, rik keni pandai jama tian bahwa tano Nyak cakak mik Bapa-Ku rik Bapamu, Allah-Ku rik Allahmu."

Aceh: "Bék gata mat Ulôn," kheun Isa bak inong nyan, "Sabab Ulôn gohlom Ulôn ék ubak Bapak. Teuma gata jak kheueh bak syedara-syedara Lôn, dan gata peugah kheueh bak awaknyan bahwa saát nyoe Ulôn ék ubak Bapak Lôn dan Bapak gata, Allah Lôn dan Allah gata."

Mamasa: Nakuammi Puang Yesus: “Dau ammu anda'ina' annu ta'pa' dengan lao langngan Ambeku. Sapo laomoko umpellambi'i angganna sa'do'dorangku ammu paissannii kumua: ‘Temo, la laona' langngan Ambeku anna Ambemua'; langngan Puang Allata'alla Dewatangku anna Dewatammua'.’”

Berik: Jepga Yesus Maria ga aa bili, "Aamei Ase ijam tebasneneyen, aam temawer Ai Uwaminibe gemerje Afas warauwa. Jengga aamei gase sofwe angtane Alemana Ai aa jei ne tikwebaatinennerem jemnip, ane jep ga is nasipmini enggame, namwer ga Ai Ajam warauwa Alem Uwaminip, ane Uwa imnaiserem Jemnip. Ai Ajam warauwa Alem Uwa Sanbagirminip, ane Uwa Sanbagiri imnaiserem Jemnip."

Manggarai: Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Néka cau Aku, ai Aku toé di ngo éta hi Emag, maik ngo oné taung asé-ka’é Daku, agu tura oné isé te ho’on Aku te ngo éta Emag agu Ema de méu; éta Mori Keraéng Daku agu Mori Keraéng de méu.”

Sabu: "Ta lii ke Yesus pa no, Bhole bhuje Ya, rowi do dho ha'e dae Ya la nga Ama. Tapulara kako we au la nga tuahhu Ya he jhe la pika we pa ro ta do Ya pa dhara awe nadhe do ta ha'e la nga Ama Ya do Ama ri mu lema, Deo Ya do Deo mu lema."

Kupang: Yesus kasi tau sang dia bilang, “Jang sonto sang Beta dolo, te Beta balóm nae pi Beta pung Bapa di sorga. Ma susi pi dolo, ko kasi tau Beta pung sodara dong bilang, ‘Beta mau nae pi Beta pung Bapa. Dia ju, andia bosong pung Bapa. Dia tu, Beta pung Tuhan Allah. Jadi Dia tu, bosong pung Tuhan Allah ju.’”

Abun: Yefun Yesus ki nai Maria do, "Nan jom Ji nde, we Ji yo satu mu mo Ji bi Ai nde tó. Nan mu mo Ji bi nji, ete nan ki nai án do, 'Ji satu mu mo Ji bi Ai, gato nin bi Ai dom it anare. Ji satu mu mo Yefun Allah gato jom Ji si nin sino it anare.' "

Meyah: Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua binagei Didif guru, jeska Didif dineja skoita dedin Akeina enesi. Tina bua bija noba bagot rot gu dedin edohujir. Bagot gu rua oida Didif dumoksons skoita dedin Akeina ongga erek iwa tein yeyin Ika, noba skoita dedin Allah ongga erek iwa tein yeyin Allah."

Uma: Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki Maria: "Neo'-a ulu nukamu, apa' ko'ia-a mengkahe' hilou hi Tuama-ku. Hilou-ko hi ompi'-ku, uli'-raka kahilou-ku hi Tuama-ku bo Tuama-ni, Alata'ala-ku bo Alata'ala-ni."

Yawa: Yesus po raura nanto rai pare, “Vemo nyavakanande Rinai nora, weye syana to Injae ai rainya nene. Weramu syare nyoronto nyo Sya ayao so raura Risya arakove mansai, ndaura taiso nyare, ‘Syare iseo syakato no Sya Injae Amisye ai, wepirati weapa Injayo Amisye tavon.’”


NETBible: Jesus replied, “Do not touch me, for I have not yet ascended to my Father. Go to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”

NASB: Jesus *said to her, "Stop clinging to Me, for I have not yet ascended to the Father; but go to My brethren and say to them, ‘I ascend to My Father and your Father, and My God and your God.’"

HCSB: "Don't cling to Me," Jesus told her, "for I have not yet ascended to the Father. But go to My brothers and tell them that I am ascending to My Father and your Father--to My God and your God."

LEB: Jesus said to her, "Do not touch me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, and my God and your God.’

NIV: Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am returning to my Father and your Father, to my God and your God.’"

ESV: Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brothers and say to them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

NRSV: Jesus said to her, "Do not hold on to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’"

REB: “Do not cling to me,” said Jesus, “for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers, and tell them that I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.”

NKJV: Jesus said to her, "Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, ‘I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God.’"

KJV: Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and [to] my God, and your God.

AMP: Jesus said to her, Do not cling to Me [do not hold Me], for I have not yet ascended to the Father. But go to My brethren and tell them, I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God.

NLT: "Don’t cling to me," Jesus said, "for I haven’t yet ascended to the Father. But go find my brothers and tell them that I am ascending to my Father and your Father, my God and your God."

GNB: “Do not hold on to me,” Jesus told her, “because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them that I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God.”

ERV: Jesus said to her, “You don’t need to hold on to me! I have not yet gone back up to the Father. But go to my followers and tell them this: ‘I am going back to my Father and your Father. I am going back to my God and your God.’”

EVD: Jesus said to her, “Don’t hold me. I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers (followers) and tell them this: ‘I am going back to my Father and your Father. I am going back to my God and your God.’”

BBE: Jesus said to her, Do not put your hand on me, for I have not gone up to the Father: but go to my brothers and say to them, I go up to my Father and your Father, to my God and your God.

MSG: Jesus said, "Don't cling to me, for I have not yet ascended to the Father. Go to my brothers and tell them, 'I ascend to my Father and your Father, my God and your God.'"

Phillips NT: "No!" said Jesus, "do not hold me now. I have not yet gone up to the Father. Go and tell my brothers that I am going up to my Father and your Father, to my God and your God."

DEIBLER: Jesus said to her, “Stop clinging to me, because I have not yet returned to my Father. Go to my disciples and tell them, ‘I am about to return to my Father and your Father, to the one who is my God and your God’.”

GULLAH: Jedus tell um say, “Mus dohn hole on ta me, cause A ain gone back op yet ta de Fada. Bot go ta me broda, me ciple dem, an tell um fa me say, ‘A da gwine back op ta me Fada, wa oona Fada too. Dat one me God an e oona God.’”

CEV: Jesus told her, "Don't hold on to me! I have not yet gone to the Father. But tell my disciples that I am going to the one who is my Father and my God, as well as your Father and your God."

CEVUK: Jesus told her, “Don't hold on to me! I have not yet gone to the Father. But tell my disciples that I am going to the one who is my Father and my God, as well as your Father and your God.”

GWV: Jesus told her, "Don’t hold on to me. I have not yet gone to the Father. But go to my brothers and sisters and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.’"


NET [draft] ITL: Jesus <2424> replied <3004>, “Do <680> not <3361> touch <680> me <3450>, for <1063> I have <305> not yet <3768> ascended <305> to <4314> my Father <3962>. Go <4198> to <4314> my <3450> brothers <80> and <2532> tell <2036> them <846>, ‘I am ascending <305> to <4314> my <3450> Father <3962> and <2532> your <5216> Father <3962>, to my <3450> God <2316> and <2532> your <5216> God <2316>.’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 20 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel