Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 

Daftar Ayat


Mazmur 108:1--118:29

Syukur dan doa

108:1Nyanyian. Mazmur Daud. (108-2) Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku,

108:2(108-3) bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.

108:3(108-4) Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya TUHAN, dan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa;

108:4(108-5) sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan.

108:5(108-6) Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.

108:6(108-7) Supaya terluput orang-orang yang Kaucintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku!

108:7(108-8) Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya: "Aku hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak Kuukur.

108:8(108-9) Gilead punya-Ku, Manasye punya-Ku, Efraim ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda ialah tongkat kerajaan-Ku,

108:9(108-10) Moab ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom Aku melemparkan kasut-Ku, dan karena Filistea Aku bersorak-sorai."

108:10(108-11) Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom?

108:11(108-12) Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami?

108:12(108-13) Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.

108:13(108-14) Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.

Doa seorang yang kena fitnah

109:1Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri!

109:2Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku, mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta;

109:3dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan.

109:4Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka.

109:5Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku.

109:6"Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya;

109:7apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa.

109:8Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain.

109:9Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan isterinya menjadi janda.

109:10Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya.

109:11Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya.

109:12Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim.

109:13Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian.

109:14Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan TUHAN, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya.

109:15Biarlah itu selalu diperhatikan TUHAN, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi.

109:16Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati.

109:17Ia cinta kepada kutuk--biarlah itu datang kepadanya; ia tidak suka kepada berkat--biarlah itu menjauh dari padanya.

109:18Ia memakai kutuk sebagai bajunya--biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya;

109:19biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya.

109:20Biarlah semuanya itu dari pihak TUHAN menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku."

109:21Tetapi Engkau, ya ALLAH, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik!

109:22Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku;

109:23aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang, aku dikebutkan seperti belalang.

109:24Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya.

109:25Aku telah menjadi cela bagi mereka; melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya.

109:26Tolonglah aku, ya TUHAN, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu,

109:27supaya mereka tahu, bahwa tangan-Mulah ini, bahwa Engkaulah, ya TUHAN, yang telah melakukannya.

109:28Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati; biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita.

109:29Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah.

109:30Aku hendak bersyukur sangat kepada TUHAN dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak.

109:31Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya.

Penobatan raja imam

110:1Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu."

110:2Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu!

110:3Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.

110:4TUHAN telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal: "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek."

110:5TUHAN ada di sebelah kananmu; Ia meremukkan raja-raja pada hari murka-Nya,

110:6Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan; Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas.

110:7Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala.

Kebajikan Allah

111:1Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.

111:2Besar perbuatan-perbuatan TUHAN, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.

111:3Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya, dan keadilan-Nya tetap untuk selamanya.

111:4Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dijadikan-Nya peringatan; TUHAN itu pengasih dan penyayang.

111:5Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya.

111:6Kekuatan perbuatan-Nya diberitakan-Nya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa.

111:7Perbuatan tangan-Nya ialah kebenaran dan keadilan, segala titah-Nya teguh,

111:8kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.

111:9Dikirim-Nya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkan-Nya supaya perjanjian-Nya itu untuk selama-lamanya; nama-Nya kudus dan dahsyat.

111:10Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya.

Bahagia orang benar

112:1Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.

112:2Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati.

112:3Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.

112:4Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil.

112:5Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.

112:6Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya.

112:7Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN.

112:8Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya.

112:9Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.

112:10Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur; keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.

TUHAN meninggikan orang rendah

113:1Haleluya! Pujilah, hai hamba-hamba TUHAN, pujilah nama TUHAN!

113:2Kiranya nama TUHAN dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya.

113:3Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama TUHAN.

113:4TUHAN tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaan-Nya mengatasi langit.

113:5Siapakah seperti TUHAN, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi,

113:6yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi?

113:7Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur,

113:8untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya.

113:9Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya!

Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir

114:1Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya,

114:2maka Yehuda menjadi tempat kudus-Nya, Israel wilayah kekuasaan-Nya.

114:3Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu.

114:4Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba.

114:5Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu,

114:6hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba?

114:7Gemetarlah, hai bumi, di hadapan TUHAN, di hadapan Allah Yakub,

114:8yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air!

Kemuliaan hanya bagi Allah

115:1Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu!

115:2Mengapa bangsa-bangsa akan berkata: "Di mana Allah mereka?"

115:3Allah kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya!

115:4Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia,

115:5mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,

115:6mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium,

115:7mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.

115:8Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.

115:9Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

115:10Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

115:11Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

115:12TUHAN telah mengingat kita; Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun,

115:13memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun yang besar.

115:14Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu.

115:15Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

115:16Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah diberikan-Nya kepada anak-anak manusia.

115:17Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi,

115:18tetapi kita, kita akan memuji TUHAN, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya!

Terluput dari belenggu maut

116:1Aku mengasihi TUHAN, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku.

116:2Sebab Ia menyendengkan telinga-Nya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya.

116:3Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku, aku mengalami kesesakan dan kedukaan.

116:4Tetapi aku menyerukan nama TUHAN: "Ya TUHAN, luputkanlah kiranya aku!"

116:5TUHAN adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang.

116:6TUHAN memelihara orang-orang sederhana; aku sudah lemah, tetapi diselamatkan-Nya aku.

116:7Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab TUHAN telah berbuat baik kepadamu.

116:8Ya, Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, dan mataku dari pada air mata, dan kakiku dari pada tersandung.

116:9Aku boleh berjalan di hadapan TUHAN, di negeri orang-orang hidup.

116:10Aku percaya, sekalipun aku berkata: "Aku ini sangat tertindas."

116:11Aku ini berkata dalam kebingunganku: "Semua manusia pembohong."

116:12Bagaimana akan kubalas kepada TUHAN segala kebajikan-Nya kepadaku?

116:13Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama TUHAN,

116:14akan membayar nazarku kepada TUHAN di depan seluruh umat-Nya.

116:15Berharga di mata TUHAN kematian semua orang yang dikasihi-Nya.

116:16Ya TUHAN, aku hamba-Mu! Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan! Engkau telah membuka ikatan-ikatanku!

116:17Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan menyerukan nama TUHAN,

116:18akan membayar nazarku kepada TUHAN di depan seluruh umat-Nya,

116:19di pelataran rumah TUHAN, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem! Haleluya!

Pujilah TUHAN, hai segala bangsa

117:1Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa!

117:2Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. Haleluya!

Nyanyian puji-pujian

118:1Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.

118:2Biarlah Israel berkata: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!"

118:3Biarlah kaum Harun berkata: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!"

118:4Biarlah orang yang takut akan TUHAN berkata: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!"

118:5Dalam kesesakan aku telah berseru kepada TUHAN. TUHAN telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.

118:6TUHAN di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?

118:7TUHAN di pihakku, menolong aku; aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.

118:8Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia.

118:9Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada para bangsawan.

118:10Segala bangsa mengelilingi aku--demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.

118:11Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku--demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.

118:12Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri, --demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.

118:13Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi TUHAN menolong aku.

118:14TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku; Ia telah menjadi keselamatanku.

118:15Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar: "Tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan,

118:16tangan kanan TUHAN berkuasa meninggikan, tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan!"

118:17Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN.

118:18TUHAN telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.

118:19Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada TUHAN.

118:20Inilah pintu gerbang TUHAN, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.

118:21Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.

118:22Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.

118:23Hal itu terjadi dari pihak TUHAN, suatu perbuatan ajaib di mata kita.

118:24Inilah hari yang dijadikan TUHAN, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya!

118:25Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran!

118:26Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN.

118:27Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah.

118:28Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau.

118:29Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel