Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 5 >> 

1Ompi' omea, uma mingki' ki'uki'-kokoi ba nto'uma mpu'u eo karataa Pue'.

2Apa' ni'inca moto ompi': hewa karataa topanako ngkabengia, wae wo'o mpai' Eo Karataa Pue', konce mpai' ihi' dunia' nakaratai.

3Rata mpai' tempo-na, tauna mpo'uli': "Lompe' moto katuwu'-ta, uma ria to tapoka'eka'." Ntaa' we'i, nto'u toe-midi kanarumpa'-ra silaka-e! Tohe'e mpai' jadi' ncorobaa, hewa pontodohaka tobine to neo' mo'ana'. Uma ria ohea-ra mpasalewa huku'-ra.

4Aga koi', ompi', uma-koi hi rala kabengia-na. Uma-koi mpai' konce hi eo karataa Pue' Yesus, hewa hi karataa topanako.

5Mobaja-mi nono-ni omea, mo'ingku-koi hewa tauna to momako' hi eo-na. Uma-ta hewa tauna to mpobabehi gau' to dada'a hi rala kabengia-na.

6Jadi', mo'inga'–inga'-ta pai' mpakanoto nono-ta. Neo'-ta leta' hewa tauna to hi rala kabengia-na-pidi.

7Apa' tauna to turu pai' malangu, turu pai' malangu hi bengi-na.

8Tapi' kita' toi-e, tauna to hi rala kabajaa-na. Toe pai' kana tapakanoto nono-ta. Kana tapomotede' mpu'u pepangala'-ta hi Pue' pai' ahi'-ta hi doo, bona moroho-ta hewa tantara to mpobaju baju ahe'. Kana ncarumaka-ta Alata'ala, kanawai'-nata kalompea' hi eo mpeno-na, bona moroho-ta hewa tantara to mosongkoi songko ahe'.

9Kana tapakanoto nono-ta, apa' Alata'ala uma mpelihi-ta bona mporata roe-na. Napelihi-tale bona nahore-ta ngkai huku' jeko'-ta pai' nawai'-ta kalompea' sabana petolo' Pue'-ta Yesus Kristus.

10Yesus Kristus mate mpotolo'-ta, bona ane rata-ipi mpai', tuwu' hangkaa–ngkania hante Hi'a-tamo, ba tuwu'-ta-pidi nto'u toe ba mpolia' mate-tamo.

11Toe-mi ompi', mome'apui-koi, pai' momerohoi mponono-mokoi, hewa to nibabehi-mi toe-e lau.

12Ompi'–ompi', kiperapi' bona nibila'-ra to mpokamu bago Pue' hi laintongo'-ni, apa' hira' to jadi' totu'a-ni hi rala Pue' pai' to mpoparesai'-koi.

13Bila' pai' pengkorui mpu'u-ra, pai' poka'ahi'-ra sabana pobago-ra toe. Tuwu' hintuwu' hadua bo hadua.

14Ompi', kiperapi' bona niparesai'-ra-rawo to lose mobago. Apui-ra to mere' nono-ra. Pe'inte'-ra to lente pepangala'-ra. Mosabara hi hawe'ea tauna.

15Ane ria to mogau' dada'a hi kita', neo' tapehawai hante gau' to dada'a wo'o. Agina-pi tababehi oa' to lompe' hi doo-ta pai' hi hawe'ea tauna.

16Kana goe' ncuu-ta,

17tida mosampaya,

18pai' mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala nau' ba napa to jadi', apa' toe-mi konoa Alata'ala hi kita' to mosidai' hante Kristus Yesus.

19Neo' nilawa' pobago Inoha' Tomoroli'.

20Neo' uma nisaile' lolita tauna ane mpohowa'-ra Lolita Alata'ala.

21Pekiri lompe' butu mela-na, niponciloi ba ngkai Alata'ala mpu'u-di ba bela-di, pai' kakamu to lompe'.

22Pelelii' hawe'ea kehi to dada'a.

23Mekakae-a hi Alata'ala to mpowai'-ta kalompea' tuwu', kuperapi' bona napakaroli' kehi-ni, duu'-na moroli' mpu'u-koi. Kuperapi' bona napewili'-koi, lompe' woto-ni lompe' nono ba kao'-ni, bona uma ria kasalaia'-ni nau' hangkedi' ane rata nculii'-ipi Pue'-ta Yesus Kristus.

24Alata'ala mpokio'-ta mpotuku'-i. Jadi', Hi'a wo'o-wadi to mpopadupa' hawe'ea tohe'e, apa' napadupa' oa' janci-na.

25Ompi'–ompi', kiperapi' bona niposampayai wo'o-ka-kaiwo.

26Parata-kaka-kaiwo tabe-kai pai' ahi'-kai hi hawe'ea ompi' hi rala Pue' Yesus to hi retu-ra.

27Hante kuasa to nawai'-ka Pue', kuperapi' bona sura toi nibasa hi nyanyoa hawe'ea ompi' hampepangalaa' to hi retu-ra.

28Pue'-ta Yesus Kristus mpogane'-koi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel