Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 3 >> 

1Makono mpu'u lolita to mpo'uli' hewa toi: tauna to doko' jadi' pangkeni agama mpokahina bago to lompe'.

2Toe pai' pangkeni agama kana to uma ria kasalaia'-na. Motobinei hadua-wadi, pai' kana na'inca mpengkatarii konoa nono-na to dada'a, monoto nono-na, pai' mo'ada lompe'-i. Kana jole'-i metorata, pai' baka' metudui'.

3Uma ma'ala topalangu–langu ba to jolia motuda'. Kana to mo'olu nono-na, to tuwu' hintuwu' hante doo, pai' to uma doko' doi-wadi.

4Kana na'inca mpo'atoro' lompe' tauna to tida hi rala tomi-na, pai' ana'-na kana mengkoru hi totu'a-ra pai' mpobila'-ra.

5Apa' ane ria tauna to uma mpo'incai mpo'atoro' tauna hi rala tomi-na moto, uma wo'o mpai' lompe' pompewili'-na ompi'–ompi' hampepangalaa'-ta, to mepangala' hi Alata'ala.

6Hadua pangkeni agama uma ma'ala to lako' mepangala' hi Pue' Yesus, apa' molangko mpai' nono-na, alaa-na mporata huku'-i hewa to rahuku'-ki Magau' Anudaa'.

7Wae wo'o, pangkeni agama kana to uma ria kasalaia'-na hi poncilo tauna to bela-ra to Kristen. Apa' ane uma-i hewa toe, ratuntui'-i mpai', alaa-na Magau' Anudaa' mposori pai' mpopanawu'-i.

8Wae wo'o-hawo kehi to ratuntu' hi tauna to jadi' topetulungi hi pobago Pue'. Kana to monoto kehi-ra pai' to natao rabila'. Uma ma'ala to boa', uma ma'ala to nginu nta'uo' to melanguhi, pai' uma ma'ala to mpopekiri doi-wadi.

9Kana mpokakamu mpu'u-ra tudui' to naparata-mitaka Alata'ala, pai' mpotuku' tudui' toe hante karoli'–roli' nono-ra.

10Ane ria tauna to doko' jadi' topetulungi hi pobago Pue', raparesa' ulu kehi-na, pai' ane uma-i kasalaia', lako' ma'ala-idi ra'ongko' mpokamu bago toe.

11Wae wo'o tobine-ra, kana to monoto kehi-ra pai' to natao rabila', neo' to ngkeni lolita hilou–tumai. Kana ra'inca mpengkatarii konoa nono-ra to dada'a, pai' monoa' gau'-ra bona ma'ala-ra rasarumaka hi butu nyala-na.

12Topetulungi hi pobago Pue', motobinei hadua-wadi, kana ra'inca mpo'atoro' lompe' ana'-ra pai' tauna to hi rala tomi-ra.

13Ane lompe' pobago-ra mpobago bago Pue', wori' tauna mpobila'-ra, pai' hangkedi' kabia'-ra mpololita pepangala'-ra hi Kristus Yesus.

14Timotius, moliwo-ama tilou mpencuai'-ko. Aga nau' wae, ku'uki' moto-koko sura toi,

15bona ane rapa'-na mahae-a mpai' rata, nu'inca napa po'ingku to natao hi butu dua tauna to napo'ana' Alata'ala. Apa' kita' toi, mepue'-ta hi Alata'ala to tuwu' duu' kahae–hae-na. Kita' toi-mi to ngkakamu tudui' to makono to ngkai Alata'ala. Moroho pepangala'-ta hi tudui' toe, pai' tajaga tudui' toe bona uma hema to mpobalii'.

16Uma mowo kalompe'-na tudui' to tatuku' hi pengkoru-ta hi Alata'ala. Ngkai owi, tudui' toe ko'ia rapopehuwu hi manusia', tapi' hewa toe lau napopehuwu-mitaka Alata'ala. Apa' mepangala'-ta hi Alata'ala to mewali manusia'. Inoha' Tomoroli' mpakanoto kahema-na, pai'-i rahilo mala'eka. Rapalele kareba-na hi tauna to ko'ia mpo'incai Alata'ala. Tauna hi humalili' dunia' mepangala' hi Hi'a. Ra'ongko'-imi hilou hi suruga, pai'-i rawai' kabohea tuwu'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel