Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 16 >> 

1Katimpaliu-na eo pepuea', Maria Magdalena, Maria tina-na Yakobus, pai' Salome, hilou-ra mpo'oli anu mohonga. Patuju-ra, doko' hilou mpolanai woto-na Yesus hante to mohonga toe.

2Jadi', mepupulo ngkii eo Mingku, lako' moweka', hilou-ramo hi daeo'.

3Hi lengko ohea momepololitai-ramo, ra'uli': "Hema-mi-tawo to mpotulungi-ta mpoderu' watu po'unca wobo' daeo'?" Apa' watu toe ria bohe lia. Ntaa' we'i, karata-ra hi daeo', rahilo-rawo tederu'-mi watu.

4(16:3)

5Pesua'-rami hi rala daeo', mpohilo-ra hadua kabilasa mohura tono' mali ka'ana-na, moheai hante pohea to bula. Konce tobine toera mpohilo-i.

6Na'uli' kabilasa toei: "Neo'-koi konce! Mpali' Yesus to Nazaret-koi, to mate raparika'. Tuwu' nculii'-imi! Uma-ipi ria hi rehe'i. Hilo karatu'ua-na wengi.

7Wae-e lau, hilou-mokoi, uli'-raka Petrus pai' ana'guru-na to ntani'-na katuwu'-na nculii'-mi. Uli'-raka hewa toi: Hilou meri'ulu-i hi tana' Galilea. Hi ria-damo mpai', pai'-i nihilo, hewa to oti na'uli'-kokoi wengi."

8Pehupa'-ra tobine toera ngkai rala daeo', pokeno-rami metibo', apa' wulunga pai' moridi'-ramo. Uma-ra ulu mpololitai hema–hema, apa' ngkai kame'eka'-ra.

9Pemata-na Yesus ngkai kamatea mepupulo ngkii hi eo Mingku, lomo'-na mpopehuwu-i woto-na hi Maria Magdalena. Maria tohe'ei, ria-i Yesus mpopalai pitu seta to mpohawi'-i.

10Hilou-imi Maria hi topetuku'-na Yesus, narata-ra bula-ra geo' pai' peda' nono-ra. Na'uli'-raka: "Tuwu' nculii'-imi-hana Pue', kuhilo-imi we'i!" Aga uma raparasaya hawe'ea to najarita Maria toe.

11(16:10)

12Oti toe, Yesus mpopehuwu wo'o-mi woto-na hi rodua topetuku'-na bula-ra mako' hilou hi mali ngata. Nto'u toe, lence-na mobali', alaa-na uma ra'incai kaYesus-na.

13Ponculi'-rami to rodua toera mpo'uli'-raka doo-ra kampohilo-ra Yesus. Aga uma wo'o raparasaya.

14Ngkai ree, mehupa' wo'o-imi hi ana'guru-na to hampulu' hadua bula-ra ngkoni'. Nakamaro-ra apa' kura' pepangala'-ra pai' motu'a nono-ra. Nau' ria-mi tauna to mpohilo-i, uma oa'-ra dota mparasaya katuwu'-na nculii' mpu'u-imi.

15Na'uli'-raka: "Hilou-mokoi hi humalili' dunia', mpopalele Kareba Lompe' hi hawe'ea tauna.

16Hema to mepangala' pai' raniu', tehore-ra ngkai huku' jeko'-ra. Aga hema to uma mepangala' bate rahuku'.

17Pai' hema to mepangala', kuwai'-ra kuasa mpobabehi tanda–tanda to hewa toi: Hante hanga'-ku mpopalai-ra seta. Mololita-ra hante basa to uma ra'incai ngkai baraka' Inoha' Tomoroli'.

18Ria-ra to ngkamu ule, ba paia-na nginu rasu, aga uma moto-ra moapa. Mpojama-ra tauna to peda', bona mo'uri'-ra topeda'."

19Ka'oti-na Pue' Yesus mpololitai-ra, te'ongko'-imi hilou hi suruga, pai'-i mohura hi mali ka'ana Alata'ala.

20Ngkai ree, topetuku'-na hilou mpopalele Kareba Lompe' hiapa–apa. Pue' mobago hangkaa–ngkania dohe-ra, pai' nawai'-ra kuasa mpobabehi tanda mekoncehi bona mporohoi kamakono-na Kareba to rakeni. ( [v9] Tobine toera hilou hi Petrus pai' doo–doo-na, pai' ratutura hawe'ea to na'uli' kabilasa toe we'i, nau' rede'-wadi. [v10] Oti toe, Yesus mposuro topetuku'-na mpokarebai hawe'ea tauna hi dunia', ngkai mata'eo rata hi kasoloa, mpo'uli'-raka Kareba to moroli' pai' to uma mobali'–bali'. Kareba toe mpo'uli'-taka ohea mporata kalompea' duu' kahae–hae-na.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran