Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 >> 

1Ba hangkuja kahae-na ngkai toe, Yesus nculii' hilou hi ngata Kapernaum. Motolele-mi karia-na Yesus hi rala tomi,

2toe pai' wori' tauna himuhu doko' mpohilo-i. Kahimuhu-ra toe, alaa-na bihi'-mi hi rala tomi, rata–rata hi wobo' bihi' tauna. Naparata-raka Lolita Alata'ala.

3Bula-na mololita tohe'e, tumai opo' tauna mpokowa' doo-ra to pungku.

4Uma ria ohea-ra mpomohui' Yesus apa' bihi' rahi tauna. Toe pai' ngkahe' tuka'-ramo hilou hi lolo tomi, ratangka' ata' to hintoto Yesus, pai' ra'ulu doo-ra ntali ali'-na hilou hi rala tomi.

5Nahilo Yesus kabohe pepangala'-ra toe, na'uli'-mi hi topungku toei: "Ana'-ku, te'ampungi-mi jeko'-nu."

6Ria wo'o-ra-rawo ba hangkuja dua guru agama Yahudi to mohura hi rala tomi toe. Kedi' nono-ra mpo'epe lolita-na Yesus toe, ra'uli' hi rala nono-ra:

7"Daho' rahi-i-hana tauna toei mololita hewa tetu! Ha na'uli'-hana hibalia tuwu'-na hante tuwu'-na Alata'ala? Uma ria ntani'-na to ma'ala mpo'ampungi jeko', hadua Alata'ala-wadi."

8Ntaa' na'inca moto-di Yesus napa to hi pekiri-rae. Toe pai' na'uli'-raka: "Napa-di pai' hewa tetu pekiri-nie?

9Aku' Ana' Manusia', ria mpu'u kuasa-ku hi dunia' mpo'ampungi jeko'. Tapi' ane ku'uli'-ki topungku toei: 'Te'ampungi-mi jeko'-nu,' uma ni'incai ba te'ampungi mpu'u-di jeko'-na ba uma-di. Aga ane ku'uli': 'Memata-moko, lulu-mi ali'-nu pai' momako'-moko,' nihilo mpai' kadupa'-na ba ka'uma-na. Jadi', kupopohiloi-koi karia-na kuasa-ku mpo'ampungi jeko'." Ngkai ree, kamewili'-nami hi topungku toei,

10(2:9)

11na'uli'-ki: "Memata-moko, lulu-mi ali'-nu, pai'-ko nculii'-mi!"

12Pemata-na mpu'u-mi topungku toei, nalulu ali'-na, pai'-i momako' hilou rasabii' tauna to wori'. Karahilo-na tauna to wori' napa to jadi' toe, konce omea-ramo, pai'-ra mpo'une' Alata'ala, ra'uli': "Ko'ia ria tahiloi hewa to jadi' tohe'i!"

13Oti toe, hilou wo'o-imi Yesus hi wiwi' rano. Wori' lia tauna morumpu, pai' natudui'-ra.

14Bula-na momako', mpohilo-i hadua topesingara' paja' to rahanga' Lewi ana'-na Alfeus, bula-na mohura hi kantoro'-na. Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Tuku'-ama!" Kamokore-nami Lewi kaliliu mpotuku'-i.

15Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na ngkoni' hi tomi Lewi, pai' wori' wo'o-ra topesingara' paja' pai' tau ntani'-na to ra'uli' ntodea dada'a kehi-ra tumai ngkoni' dohe-ra, apa' wori'-ra to mpotuku' Yesus.

16Ria wo'o hi ree ba hangkuja dua guru agama to mpotuku' tudui' Parisi. Kampohilo-ra Yesus ngkoni' dohe tauna to dada'a kehi-ra toe, ra'uli'-mi mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Napa pai' guru-ni ngkoni' hangkaa–ngkania hante topesingara' paja' pai' tauna topojeko'-e!"

17Yesus mpo'epe lolita-ra toe, toe pai' napololitai-ra hante lolita rapa' toi, na'uli': "Tauna to uma peda', uma mingki' rapokulii'. Tauna to peda'-wadi-hawo to paraluu rapokulii'. Uma-a tumai mpokio' tauna to monoa' ingku-ra. Katumai-ku toi-le, mpokio' topojeko'-a-kuna bona medea-ra ngkai jeko'-ra."

18Rala-na hangkani, topetuku' Yohanes Topeniu' pai' to Parisi bula-ra mopuasa'. Ria-mi tauna rata hi Yesus mpekune'-i: "Topetuku'-na Yohanes Topeniu' mopuasa', wae wo'o topetuku' to Parisi, mopuasa' wo'o-ra. Hiaa' topetuku'-nu Iko, napa pai' uma-ra mopuasa'?"

19Yesus mpotompoi'-ra hante lolita rapa' toi, na'uli'-raka: "Ane tauna hi posusaa' poncamokoa, ha mopuasa'-ra-rana bula-ra mpo'ema' topemua'? Uma-hawo. Bula-na ria-pidi topemua' dohe-ra, uma-ra mopuasa'.

20Tapi' rata mpai' tempo-na, topemua' ra'ala' ngkai laintongo'-ra. Nto'u toe-damo, pai' lako' mopuasa'-rada."

21Oti toe Yesus mpo'uli' lolita rapa' to ronyala-pi, na'uli': "Uma ria haduaa tauna to mpotelepei baju to hae hante pontaia' to bo'u. Apa' pontaia' to bo'u mongkuru' mpai', duu'-na mpoheu' baju to hae toe, alaa-na kaboo–bohea lau-mi heu'-na.

22Wae wo'o uma ria tauna to mpotua anggur to bo'u hi rala pontu'ua to hae. Apa' ane dede'-ipi mpai', mopengka lau-mi pontu'ua to hae toe, alaa-na mobowo lau-mi anggur, pai' mpadaa'-mi pontu'ua-na. Jadi', anggur to bo'u kana ra'ihii' hi pontu'ua to bo'u wo'o-hawo."

23Hangkani hi eo pepuea', Yesus pai' ana'guru-na ntara rala bonea. Bula-ra mpotara bonea toe, ana'guru-na mpotepo' wua' gandum pai' raru'a.

24To Parisi to hi ree mpo'uli'-ki Yesus: "Napa-di-rana pai' ana'guru-nu mpotiboki atura agama-tae? Mobago-ra-rana hi eo pepuea'."

25Na'uli' Yesus: "Ha uma ria nibasa napa to nababehi Magau' Daud owi nto'u Abyatar jadi' Imam Bohe-e? Nto'u-na Daud hante ema'-na mo'oro' pai' uma ria anu rakoni', mesua'-imi hi rala tomi pepuea', pai'-i mpokoni' roti to rapopepue' hi Alata'ala, pai' nabagi wo'o-raka doo-na. Ntuku' ada agama-ta, imam-wadi-hana to ma'ala mpokoni' roti toe. Aga nau' wae, gau'-na Daud toe uma-hawo naposala'."

26(2:25)

27Ngkai ree, na'uli' wo'o-mi Yesus: "Alata'ala mpobabehi eo pepuea' bona mpotulungi manusia'. Bela manusia' to rababehi bona napari'une' ada eo pepuea'.

28Jadi', Aku' Ana' Manusia', ria kuasa-ku mpo'uli' napa to ma'ala rababehi hi eo pepuea'."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran