Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 4 >> 

1Rala-na hangkani, metudui' wo'o-imi Yesus hi wiwi' rano. Wori' lia tauna morumpu mpotololiki-i. Ngkai kawori' tauna, toe-mi pai' hilou-i mohawi' sakaya to hi lolo ue, mohura-i hi rala-na pai' tauna to wori' mokore hi talinti.

2Wori' nyala to natudui'-raka hante lolita rapa'. Hewa tohe'i na'uli'-raka:

3"Pe'epei! Ria hadua topohawu' hilou mohawu'.

4Rala mpohawu'-na toe, ria hawua'-na to monawu' hi mata ohea. Rata danci mpotilo' hawua' toe duu'-na oti.

5Ria wo'o to monawu' hi tana' to watua, hangkedi'-wadi tana'-na. Hinawu'-na toe sohi' lia tuwu', apa' moreni' tana'-na.

6Kamorani'-na eo, molaju-imi duu'-na bangi, apa' uma monala rali'-na.

7Ria wo'o to monawu' hi laintongo' rui. Tuwu' rui mpo'upi' hinawu' toe, alaa-na uma-i mowua', mate lau-idi.

8Ria wo'o hawua' to monawu' hi tana' to morudu'. Tuwu' lompe' hawua' toe kakaa–kamaa, alaa-na mowua'. Ria to nte tolu mpulu' ngkani ngkai hinawu'-na, ria to ono mpulu', ria wo'o to ha'atu ngkani ngkai hinawu'-na."

9Ka'oti-na mpololita lolita rapa' toe, na'uli'-miraka: "Hema-koi to tilingaa, pe'epei lompe'!"

10Oti toe, nto'u-na Yesus hadudua-na, ana'guru-na to hampulu' rodua pai' topetuku'-na to ntani'-na tumai mpekune'-i: "Napa-die batua-na lolita rapa' toe-e we'i?"

11Na'uli' Yesus: "Owi, Alata'ala ko'ia mpopo'incai manusia' beiwa-i mpai' jadi' Magau' hi dunia'. Aga hewa toe lau, napopo'incai-mokoi tudui' toe. Tapi' ane tauna to bela topetuku'-ku, kutudui'-ra hante lolita rapa',

12bona madupa'-mi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': 'Pe'epe moto-ra, aga uma oa' ra'incai batua-na. Pehilo moto-ra, aga hewa to uma oa' monoto rahiloi. Jadi', uma oa'-ra nculii' hi Alata'ala, pai' jeko'-ra uma te'ampungi.' "

13Oti toe, Yesus mpo'uli'-raka: "Ane uma ni'incai batua lolita rapa' toe we'i, beiwa kani'inca-na batua lolita rapa' to ntani'-na?

14Topohawu', hira'-mi tauna to mpoparata Lolita Alata'ala.

15Ria tauna to ma'ala rarapai'-ki hawua' to monawu' hi mata ohea. Ra'epe moto Lolita Alata'ala, aga Magau' Anudaa' mpohilingai' nono-ra, alaa-na uma-pi rapoinono lolita toe.

16"Ria wo'o tauna to ma'ala rarapai'-ki hawua' to monawu' hi tana' to watua. Kara'epe-na Lolita Alata'ala, ncaliu goe' nono-ra.

17Aga uma morali' mpu'u Lolita Alata'ala hi rala nono-ra, toe pai' uma-ra ntaha mahae. Ane rabalinai'-ra ba rapakasusa' sabana pepangala'-ra hi Lolita Alata'ala, kamo'ungkere'-rami.

18"Ria wo'o tauna to rarapai'-ki hawua' to monawu' hi olo' rui. Ra'epe moto Lolita Alata'ala,

19aga sese'-ra ntora mpenonoi katuwu'-ra hi rala dunia' toi, doko'-ra mporumpu rewa dunia'-wadi, pai' wori' nyala kahinaa hi rala nono-ra. Hawe'ea toe mposesei'-ra, alaa-na uma ria po'ohaa' Lolita Alata'ala hi rala nono-ra, pai' uma ria kalaua-na lolita toe hi katuwu'-ra.

20"Ria wo'o tauna to rarapai'-ki hawua' to monawu' hi tana' to morudu'. Mpo'epe-ra Lolita Alata'ala, kaliliu ratarima. Hi tauna toe-ramo Lolita Alata'ala mowua' mpu'u. Ria to mowua' hangkedi', ria to mowua' wori', ria to mowua' wori' lia."

21Na'uli' wo'o-mi Yesus: "Ha ria-ta to mpokeni palita hi rala tomi pai' tapopoi' hante kura ba tatu'u hi une' poturua? Tantu uma-hawo ria. Palita bate ratu'u hi pontu'ua-na bona nahinii hobo'.

22Apa' hawe'ea to tewuni kana rapopehuwu, pai' hawe'ea to kalerua kana jadi' kahiloa.

23Hema-koi to tilingaa, pe'epei lompe'!"

24Na'uli' tena Yesus: "Penotohi mpu'u-koi napa to ni'epe tohe'i-e. Apa' kawoo–woria' Lolita Alata'ala to nibagi-ki doo, kawoo–woria' wo'o to nanotohi-kokoi Alata'ala--ba melabi tena-pi ngkai ree.

25Tauna to mpotarima Lolita Alata'ala, ranotohi nono-ra bona kawoo–woria' to ra'inca. Aga tauna to uma dota mpotarima Lolita Alata'ala, nau' ria hangkedi' to ra'inca, ra'alai' lau-ra."

26Na'uli' Yesus: "Ane Alata'ala jadi' Magau' hi dunia', kajadi'-na hewa lolita rapa' tohe'i: Hadua tauna mpotujai' bonea-na.

27Hi bengi-na turu-i, hi eo-na memata-i. Kahae-na toe, tinuja'-na tuwu' kaboo–bohea. Aga beiwa tinuja'-na tuwu' pai' jadi' bohe, uma-hawo na'incai.

28Ngkai tana' moto-hawo pehupaa' wua'-na. Lomo'-na rau-na pai' kaho-na to mehupa', ngkai ree huwu-mi, duu'-na mo'ihi.

29Kataha'-na pae, hilou-imi pue'-na ngkeni are' nasoe-ki, apa' tempo-nami mepae."

30Na'uli' Yesus: "Ane Alata'ala jadi' Magau' hi dunia', beiwa kajadi'-na? Kajadi'-nale hewa lolita rapa' tohe'i:

31Ria tauna to mpohawu' unto' hawi hi tana'.

32Unto' toe monete' lia, meliu kakedi'-na ngkai hawe'ea unto' to ria hi dunia'. Aga ane rahawu'-i-damo pai'-i tuwu', meliu kabohe-na ngkai ngkojo to ntani'-na. Ra'a-na mopanga molanga, duu'-na rapopetai danci pai' rapengkamoui."

33Wae-mi Yesus mpoparata Lolita Alata'ala hi ntodea hante wori' nyala lolita rapa', ntuku' pakulea'-ra mpopaha.

34Uma ria to natudui'-raka ane uma hante lolita rapa'. Aga ane Hi'a-damo pai' ana'guru-na, nanotohi-miraka omea.

35Ncimonou' toe wo'o, Yesus mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Hilou-tamo hi dipo rano."

36Jadi', apa' hi rala sakaya ami'-imi Yesus, pe'ongko'-rami mpalahii ntodea to hi wiwi' rano. Ria wo'o sakaya ntani'-na hi ree to mpotuku'-ra.

37Ko'ia mahae, rata-mi ngolu' bohe. Ntepu'u-mi balumpa mporumpa' sakaya-ra, alaa-na neo' ponu'-mi sakaya-ra hante ue.

38Yesus leta' moto-i molunai hi wuntu sakaya. Kahilou-rami ana'guru-na mpolike-i, ra'uli'-ki: "Guru! Napa-di pai' nupelele' moto-ta neo' matala-tamoe?"

39Pemata-nami Yesus pai'-i mpotagi ngolu' pai' balumpa, na'uli': "Mento'o-ko ngolu'! Rodo-moko balumpa!" Mento'o mpu'u-mi-hawo ngolu', pai' muu–mule' molino nculii'-mi rano.

40Na'uli'-mi Yesus mpo'uli'-raka: "Napa pai' me'eka' rahi-koie? Ha uma ria pepangala'-nie?"

41Me'eka' lia-ramo ana'guru-na, pai' momepololitai-ramo, ra'uli': "Hema mpu'u-idi-hana tau toii-e? Ngolu' pai' rano molino-di-hana ntuku' hawa'-na!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran