Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 1 >> 

1Sura toi ngkai aku' Paulus, batua Alata'ala pai' suro Yesus Kristus. Na'ongko'-a jadi' suro-na, pai' nahubui-a mporohoi pepangala' tauna to napelihi-ramo Alata'ala. Nahubui wo'o-a mpotudui'-ra tudui' to makono. Ane tatuku' tudui' to makono toe, mengkoru-ta hi Alata'ala,

2duu'-na mporata-tamo katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na, hewa to najanci-taka. Apa' kako'ia-na napajadi' dunia', mojanci-i kanawai'-ta katuwua' to lompe'--pai' Alata'ala uma-i-hana moboa'.

3Jadi', hi tempo to napakatantu, napopo'incai mpu'u-tamo ohea mporata katuwua' to lompe', apa' nahubui-ramo suro-na mpopalele Lolita-na. Pai' aku' toi-mi hadua to mpopalele Lolita-na toe, ntuku' hawa' Alata'ala, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta.

4Sura toi kupakatu hi iko Titus, to kuponcawa ana' inote-ku moto-moko apa' hampepangalaa'-tamo. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala to Tuama pai' hi Kristus Yesus Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta, kuperapi' bona nagane'-ko ngkai kabula rala-na pai' nawai'-ko kalompea' tuwu'.

5Patuju-ku mpohubui-ko tida hi Kreta, bona iko-damo mpo'atoro' pobago-ta to ko'ia oti. Jadi', hewa to oti-mi kuhawai'-koko, mpo'ongko'-ra pangkeni–pangkeni agama hi butu–butu ngata hi retu.

6Ane tauna to jadi' pangkeni agama, kana tauna to uma kasalaia' gau'-ra, to motobinei hadua-wadi, ana'-ra kana mepangala' wo'o hi Kristus, pai' bela-ra ana' to rakahangai' to sapa pai' to mekahia'.

7Apa' tauna to jadi' pangkeni hi rala agama-ta, pahawaa' to mpo'urusi pobago Alata'ala. Toe pai' kana to uma ria kasalaia'-ra: uma ma'ala to molangko nono ba to jolia moroe, uma ma'ala topalangu–langu ba to ntora motuda' pai' to doko' doi-wadi.

8Tauna to nu'ongko' jadi' pangkeni agama, kana tauna to jole' metorata, tida mpobabehi to lompe', monoto pai' monoa' nono-ra, moroli' po'ingku-ra pai' to mpokule' mpengkatarii kahinaa nono-ra to dada'a.

9Kana moroho pongkakamu-ra tudui' to tapangala', hewa to oti-mi ratudui'-taka, bona ra'inca mpotudui' tauna tudui' to makono pai' mpo'apui nono-ra, pai' ra'inca wo'o mpokamaro-ra to mposapuaka tudui'-ta.

10Patuju-ku mpo'uli'-koko toe-e, apa' wori'-ramo tauna to mpo'ewa tudui'-ta, peliu–liu-nami hira' to mpotuku' ada petini' Atura Musa. Mekahia'-ra, pai' mpobagiu doo-ra hante tudui'-ra to uma ria kalaua-na toe.

11Tauna to hewa toera kana ratagi, neo' nupiliu-ra metudui'! Apa' wori' ntomi tauna to jadi' ingu' mpo'epe tudui'-ra to uma tumotoa. Pai' patuju-ra metudui', bona mporata gaji'-ra-wadi. Uma-hawo lompe' kehi to hewa toe.

12Ria-hana hadua nabi to Kreta owi to mpo'uli' hewa toi: "To Kreta-le, paka' to moboa', dike' to mau, jampa pai' lose."

13Wae mpu'u-di! Toe pai' kana nuparesai' mpu'u-ra to Kreta tetura ria, bona tida-ra mepangala' hi tudui' to makono.

14Paresai'-ra bona neo'-pi rapangala' jarita to Yahudi to ratamangko-wadi pai' parenta–parenta to ngkai manusia' to mposapuaka tudui' to makono.

15Hi tauna to moroli' nono-ra, uma ria napa–napa to rapalii'. Aga tauna to dada'a nono-ra pai' to uma mepangala', uma ria to moroli', apa' bengku' ami'-mi pekiri-ra, pai' rapo'ihi moto-mi gau'-ra to dada'a, duu'-na uma-pi rarasai kamasala'-ra.

16Ra'uli'-rana, ra'inca moto-i Alata'ala, ntaa' monoto-midi kaboa'-rae, apa' po'ingku-ra uma mpotuku' konoa-na. Babo' lia kehi-ra hi poncilo-na. Uma-ra dota rahawai', pai' uma rakulei' mpobabehi kehi napa–napa to lompe'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran