Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1"Hawe'ea tohe'i ku'uli'-kokoi, bona neo' mere' nono-ni duu'-na nibahakai mepangala' hi Aku'.

2Rapopalai-koi mpai' ngkai tomi posampayaa. Uma muntu' toe, rata mpai' tempo-na ria tauna to doko' mpopatehi-koi, apa' ra'uli'-rana, toe-mi konoa Alata'ala.

3Hawe'ea toe rababehi hi koi', apa' uma ra'incai Tuama-ku, pai' Aku' wo'o, uma-a ra'incai.

4Ku'uli'-kokoi tohe'i, bona ane madupa'-pi mpai', nikiwoi-mi ka'oti-nami ku'uli'-kokoi. "Hawe'ea tudui' toi uma ku'uli'-kokoi ngkai lomo'-na, apa' hi rehe'i-a-pidi dohe-ni.

5Aga wae-e lau, neo' hilou-ama hi Tuama-ku to mposuro-a, pai' uma-koi haduaa to mpekune'-a ba hiapa kahiloua-ku.

6Wule' susa' nono-ni-wadi mpo'epe lolita-ku we'i to mpo'uli' neo' hilou-ama.

7Aga kakoo–kono-na, rasi'-nidi ane hilou-ae! Apa' ane uma-a hilou, uma-i mpai' tumai Topetulungi. Aga ane hilou-apa mpai', kuhubui moto-i tumai hi koi'.

8"Ane tumai-i mpai' Inoha' Tomoroli', Hi'a-damo to mpakanoto hi manusia' kamojeko'-ra. Napakanoto wo'o kamonoa'-ku pai' pehuku' Alata'ala.

9Napakanoto kamojeko'-ra apa' uma-ra mepangala' hi Aku'.

10Napakanoto wo'o kamonoa'-ku, apa' hilou-ama mpai' hi Tuama-ku, pai' uma-apa nihiloi.

11Napakanoto wo'o kanahuku'-ra mpai' Alata'ala tauna to mojeko', apa' nahuku'-imi Magau' Anudaa' to mpokuasai dunia' tohe'i.

12"Wori'-pidi to doko' ku'uli'-kokoi, aga ko'ia nikulei' mpotarima omea tempo toi.

13Ane tumai-i mpai' Inoha' Tomoroli', Hi'a-damo to mpotete'-koi pai' mpopo'incai-koi hawe'ea tudui' to makono. Uma-i mololita ntuku' konoa-na moto. Napa to na'epe ngkai Tuama-ku, toe-mi to nalolita. Pai' naparata-kokoi napa to jadi' hi eo mpeno.

14Hi'a mpai' to mpomobohe-a, apa' lolita to natarima ngkai Aku', toe-mi to naparata-kokoi.

15Hawe'ea to ria hi Tuama-ku, bagia-ku omea-mi. Toe pai' ku'uli': napa to natarima Inoha' Tomoroli' ngkai Aku', toe-mi to naparata-kokoi."

16Na'uli' wo'o-mi Yesus: "Hampai'-damo pai' uma-apa nihiloi. Hampai' wo'o-damo, nihilo wo'o-ama."

17Ingu'-ramo ana'guru-na, pai' ria-ra to momepekune', ra'uli': "Napa-die pai' na'uli'-taka: 'Hampai'-damo pai' uma-apa nihiloi. Hampai' wo'o-damo, nihilo wo'o-ama'? Napa wo'o pai' na'uli': 'Hilou-a hi Tuama-ku'?"

18Momepekune' ncuu-ra, ra'uli': "Napa pai' na'uli' oa' 'Hampai'-damo'? Uma ta'incai batua-na."

19Na'inca Yesus kadoko'-ra mpekune'-i. Toe pai' na'uli'-raka: "Ntora momepekune'-koi ba napa batua-na lolita-ku we'i to mpo'uli': 'Hampai'-damo pai' uma-apa nihiloi. Hampai' wo'o-damo, nihilo wo'o-ama.'

20Makono mpu'u lolita-ku toi: geo' pai' motantangi'-koi mpai', tapi' tauna to uma mepangala' hi Aku', goe' moto-ra. Susa' mpai' nono-ni, tapi' kasusaa'-ni mobali' jadi' kagoea'.

21Kagoea'-ni toe, hewa kagoea' to narata hadua tobine to neo' mo'ana'. Lomo'-na ntodohaka-i, apa' gati tempo-nami mo'ana'. Tapi' ane putu-damo ana'-na, uma-pi napenonoi pontodohakaa-na, goe'-imi apa' putu-mi ana'lei hi rala dunia'.

22Wae wo'o mpai' koi'. Tempo toi susa' nono-ni. Tapi' kupohirua' moto-kokoi mpai'. Nto'u toe, goe' nculii'-mokoi, pai' uma hema to mpo'alai'-koi kagoea'-ni tetu.

23"Nto'u toe mpai', uma-pi mingki' nipekune'-a ba napa–napa. Makono mpu'u lolita-ku toi: napa–napa to niperapi' hi Tuama-ku hante hanga'-ku, bate nawai'-koi.

24Duu' hewa toe lau, ko'ia-koi ria merapi' napa–napa hante hanga'-ku. Wule' perapi'-mi-hana, nirata moto mpai', bona gana mpu'u kagoea'-ni."

25"Hawe'ea tohe'i ku'uli'-kokoi hante walatu. Tapi' rata mpai' tempo-na, uma-apa mowalatu. Kupololitai-koi hante kalonto'-na mpotompo'wiwi Tuama-ku.

26Nto'u toe mpai', merapi'-koi hi Tuama-ku hante hanga'-ku. Uma mingki' Aku' to mperapi'-kokoi hi Tuama-ku,

27apa' napoka'ahi'-koi. Napoka'ahi'-koi, apa' nipoka'ahi'-a, pai' nipangala' ka'Aku'-na to ngkai Alata'ala.

28Ngkai Tuama-ku mpu'u-ada, pai' tumai-ama hi dunia' toi. Wae-e lau, kupalahii-mi dunia' toi, nculii'-ama hilou hi Tuama-ku."

29Ra'uli' ana'guru-na: "Tempo toi, lonto'-mi lolita-nu Pue', uma-poko mowalatu.

30Monoto mpu'u-mi hi kai': Pue' to mpo'inca omea. Uma-pi mingki' ria to mpekune' ba napa–napa hi Iko. Toe pai' kipangala' ka'Iko-na to ngkai Alata'ala."

31Na'uli' Yesus: "Ha mepangala' mpu'u-mokoi wae lau?

32Kiwoi! Rata mpai' tempo-na--pai' toi-mi tempo-na--koi' mpai' pagaa'–gaa' hore–hore nculii' hi tomi-ni, pai' Aku' nipalahii hadudua-ku. Aga uma hadudua-ku mpu'u, apa' Tuama-ku mpodohei-a.

33Hawe'ea toi ku'uli'-kokoi, bona mporata-koi kalompea' tuwu' ngkai posidaia'-ni hante Aku'. Bula-ni hi rala dunia' toi-pidi, bate rabalinai'-koi. Aga pakaroho nono-ni, apa' kudagi-mi dunia' toi."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran