Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1Bagitupawn djikalaw ka-mu sudah bangun hidop kom-bali baserta dengan Tuhan CHRISTOS, hendaklah kamu tjahari sabarang itu jang ada di atas, di mana ada Tuhan CHRISTOS, berdudok sabelah tangan kanan Allah.

2Tjaharilah awleh kamu, sabarang itu jang di atas, dan bukan itu, jang di dunja.

3Karana kamu sudah mati, dan kamu punja hidop itu ada tersembunji, baserta dengan Tuhan CHRISTOS, di dalam Allah.

4Maka manakala Tuhan CHRISTOS, jang ada kahidop-an kamu akan djadi njata, bagitupawn kamu djuga akan dapat denjatakan baserta deng-an Dija, di dalam kamulija; an.

5Bagitupawn hendaklah kamu mematikan anggawta-anggawta kamu, jang ada di dunja: persondalan, katjamar-an bowatan takaruwan, ka; ing-inan jang djarat dan galo-djoh harta-harta, jang adadjuga penjombahan berhala-berhala.

6Awleh karana jang mana morka Allah berdatang atas anak-anak kadurhaka; an,

7Antara jang mana, pada waktu di-hulu, kamu sudah berdjalan-djalan, pada tatkala kamu adalah hidop di dalam perkara-perkara jang sabagitu.

8Tetapi pada sakarang ini hendaklah kamu membowang segala sasawatu itu: amarah, iri hati, kadjahatan, hodjat, perkata; an jang kotor-kotor deri dalam mulut kamu.

9Djanganlah kamu berdu-sta sa; awrang pada sa; awrang, sedang kamu sudah kasi ka-luwar manusija jang lama bersama-sama dengan segala akalnja jang djahat,

10Dan berpakekanlah jang baharu itu, jang membaha-ruwi dirinja akan pengenalan, itupawn menurut rupa tela-dan deri pada Dija itu, jang sudah mendjadikan dija.

11Di mana bukan lagi ada awrang Helleni dan awrang Jehudi, hal sunat dan tijada-sunat, awrang alafuru dan awrang Iskithes, sa; awrang hamba ataw sa; awrang bebas, tetapi segala sasawatu dan di dalam segala sasawatu CHRIS-TOS djuga.

12Sebab itu hendaklah sa-karang kamu berpakekan, sa-bagimana patut pada awrang-awrang pilehan Allah, pada awrang-awrang mutaki dan awrang-awrang jang dekasehi, satu hati kamurahan, kaba-jikan, peri karandahan, kadji-nakan hati dan tsabar.

13Sedang kamu djuga baw-leh tahu tsabar sa; awrang pada sa; awrang dan kasi ampon sa-awrang pada sa; awrang mana-kala barangkali ada barang pengadohan sa; awrang mela-wan sa; awrang; sabagimana Tuhan CHRISTOS sudah kasi ampon kapada kamu, deme kijan lagi kamu ini,

14Tetapi pada samowanja ini pengasehan; jang ada tali pengikat kasemporna; an.

15Dan bejar perdamea; n Tuhan CHRISTOS kasi kame-nangan di dalam hati-hati ka-mu, akan jang mana kamu djuga sudah dapat terpanggil di dalam sawatu djuga tuboh, dan hendaklah kamu berton-djok tarima kaseh.

16Hendaklah perkata; an Tuhan CHRISTOS mengadijami di antara kamu dengan limpah-limpah, sedang kamu baku-adjar dan baku-bernatsihetkan di antara kamu dengan sasa-watu pengatah uwan, dan me-njanji manis-manis masmur, dan tahlil dan njanjian ro-chani bagi Allah di dalam hati-hati kamu.

17Dan segala sasawatu jang kamu bowat dengan per-kata; an ataw dengan bowatan, bowatlah samowanja itu deng-an nama Tuhan JESUS, sedang kamu mengutjap sukur kapada Allah Bapa awlehnja djuga.

18H/e kamu, bini-bini! hendaklah kamu ta; alok diri kamu di bawah sawami-sawa-mi kamu sendiri, sabagimana patut di dalam maha Tuhan.

19H/e kamu, sawami-sawa-mi! hendaklah kamu tjinta bini-bini itu, dan djanganlah kamu pedis-pedis akan marika itu.

20H/e kamu, anak-anak! hendaklah kamu dengar-deng-aran pada ibu bapa di dalam segala sasawatu; karana ba-gitu ada Tuhan punja suka.

21H/e kamu, bapa-bapa! djanganlah kamu bersungut-sungut terlalu akan anak-anak kamu, agar djangan marika itu mendapat hati tawar.

22H/e kamu, hamba-hamba! hendaklah kamu dengar-deng-aran pada tuwan-tuwan me-nurut daging, di dalam segala sasawatu, bukan sepertia wrang tjahari-tjahari muka manusija, tetapi dengan hati tulus, se-perti awrang jang takot Allah.

23Dan segala sasawatu jang kamu ada bowat hen-daklah kamu bowat itu deng-an saganap hati, seperti kapada maha Tuhan dan bu-kan awleh karana manusija-manusija,

24Deri sebab kamu tahu, jang kamu akan tarima pem-balasan pusaka deri pada Tu-han; karana kamu deperham-ba kapada Tuhan CHRISTOS djuga.

25Tetapi barang sijapa bo-wat salah, ija djuga akan ta-rima menurut itu, jang ija sudah bowat salah; dan bukan ada ka; angkatan muka awrang. <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran