Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1Sabermula pada harij 'ahhad deri pada 'usbux, maka datanglah Marjam Madjdalijat pagi 2 tatkala 'adalah lagi kalam, kapada karamet: maka delihatnja batu 'itu ter`angkat deri pada karamet 'itu.

2'Arkijen maka larilah 'ija, dan datanglah kapada SJimawn Petrus, dan kapada murid lajin 'itu jang telah dekasehij Xisaj, dan katalah pada marika 'itu: 'awrang sudah meng`ambil bawa Tuhan deri dalam karamet, dan tijada kamij tahu dimana telah detarohnja dija.

3'Arkijen maka kaluwarlah Petrus dan murid jang lajin 'itu, dan datanglah marika 'itu kapada karamet.

4Maka kaduwanja 'ini larilah sama 2, maka murid jang lajin 'itu larilah berdihulu 2 an lebeh pantas deri pada Petrus, dan datanglah dihulu kapada karamet 'itu.

5Dan serta 'ija terlajah, maka delihatnja segala kajin kafan 'itu terhentar, tetapi tijadalah 'ija masokh kadalamnja.

6'Arkijen maka datanglah SJimawn Petrus 'ikot dija, dan masokhlah kadalam karamet, dan melihatlah segala kajin kafan 'itu terhentar.

7Dan matsala jang telah 'adalah di`atas kapalanja 'itu tijada delihatnja terhentar serta dengan segala kajin kafan, tetapi tergulong sakuw 2 pada sawatu tampat.

8Tatkala 'itu kalakh masokhlah lagi murid jang lajin 'itu, jang dihulu sudahlah datang kapada karamet, dan melihatlah, lalu pertjajalah.

9Karana bulom dekatahuwinja 'Elmektub, bahuwa saharosnja 'ija bangkit deri 'antara 'awrang mati 2.

10'Arkijen maka pergilah kaduwa murid 'itu pulang kapada rumahnja.

11Maka Marjam pawn berdirilah diluwar dekat karamet 'itu sambil menangis. Tatkala kalakh 'ija menangis, maka terlajahlah 'ija menejngokh karamet.

12Maka delihatnja duwa 'awrang Mela`ikat jang pakej badju putih 2 'itu dudokh, sa`awrang pada huluwan, dan sa`awrang pada tampuwan, dimana badan Xisaj telah sudahlah terhentar.

13Maka bersabdalah marika 'itu padanja: hej parampuwan, meng`apa 'angkaw menangis? sombahlah 'ija pada marika 'itu: sebab 'awrang sudah meng`ambil bawa Tuhanku, dan tijada patek tahu dimana telah detarohnja dija.

14Dan satelah sudah 'ija katakan 'ini, maka depalingnja dirinja kabalakang, dan delihatnja Xisaj berdirij, maka tijadalah dekatahuwinja bahuwa 'ija 'ada Xisaj.

15Bersabdalah Xisaj padanja: hej parampuwan, meng`apa 'angkaw menangis? sijapa 'angkaw tjaharij? parampuwan 'ini sangkalah, bahuwa 'ija 'ada penongguw kobon, dan katalah padanja: hej 'Intjej, djikalaw 'angkaw sudah meng`usong bawa dija, katalah kiranja padaku, dimana 'angkaw sudah menaroh dija, maka 'aku 'ini 'akan 'angkat bawa dija.

16Bersabdalah Xisaj padanja: ja Marjam. Maka parampuwan 'itu berpalinglah dirinja, dan sombahlah padanja: ja mawlana, jang 'artinja 'itu: hej guruw.

17Bersabdalah Xisaj padanja: djanganlah 'angkaw mendjamah 'aku, karana bulom 'aku sudah najik kapada Bapaku: tetapi pergilah berdjalan kapada sudara 2 ku, dan katalah padanja, 'aku najik kapada Bapaku dan Bapamu, dan kapada 'Ilahku dan 'Ilahmu.

18Pergilah Marjam Madjdalijat memberita pada murid 2, bahuwa 'ija sudahlah melihat Tuhan, dan bahuwa 'ija sudahlah katakan 'ini padanja.

19Tatkala kalakh harij sudahlah petang pada harij 'ahhad 'itu djuga deri pada 'usbux, dan tatkala pintu 2 'adalah terkontjij, dimana murid 2 sudahlah berhimpon deri karana takotnja deri pada 'awrang Jehudij, datanglah Xisaj, dan berdirilah pada sama tengah, dan bersabdalah pada marika 'itu: 'elsalam xalejkom.

20Dan satelah sudah 'ija katakan 'ini, maka detondjokhnja pada marika 'itu tangan 2 nja dan lambongnja. 'Arkijen maka bersuka 2 anlah murid 2 'itu, tatkala delihatnja Tuhan.

21'Arkijen maka pula bersabdalah Xisaj pada marika 'itu, 'elsalam xalejkom: seperti Bapa sudah menjuroh 'aku, bagitu lagi 'aku 'ini menjuroh kamu.

22Dan satelah sudah dekatakannja 'ini maka bertijoplah 'ija kapadanja, dan bersabdalah padanja: tarimalah Rohhu-'lkhudus.

23DJikalaw kamu meng`ampon dawsa 2 barang 'awrang, 'itu de`amponij padanja: djikalaw kamu tijada meng`ampon dawsa 2 barang 'awrang, 'itu tijada de`amponij padanja.

24Maka Toma, sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu, jang tersebut Taw`am, bukan 'adalah serta marika 'itu, tatkala datanglah Xisaj.

25'Arkijen maka berkatalah murid 2 jang lajin padanja 'itu: kamij sudah melihat Tuhan. Tetapi berkatalah 'ija pada marika 'itu: djikalaw bulom 'aku melihat didalam tangan 2 nja 'itu bakas pakuw 2, dan memasokhkan djariku kadalam bakas pakuw 2, dan memasokhkan tanganku kadalam lambongnja, bulom 'aku mawu pertjaja.

26Bermula lalu dawlapan harij pula murid 2 nja 'itu 'adalah berhimpon didalam rumah 'itu, dan Toma pawn serta marika 'itu: maka datanglah Xisaj tatkala pintu 2 'adalah terkontjij, dan berdirilah pada sama tengah, dan bersabdalah: 'elsalam xalejkom.

27Komedijennja bersabdalah 'ija pada Toma: hentarlah djarimu kamarij, dan lihatlah tangan 2 ku, dan hentarlah tanganmu, dan memasokhkanlah dija kadalam lambongku, dan djanganlah 'angkaw djadi kafir, hanja mu`min djuga.

28Maka sahutlah Toma, dan sombahlah padanja: Tuhanku dan 'Ilahku.

29Bersabdalah Xisaj padanja; sebab 'angkaw sudah melihat 'aku, ja Toma, 'angkaw sudah pertjaja: berbahagijalah segala 'awrang jang tijada melihat, dan pertjaja djuga.

30Maka songgohpawn Xisaj lagi sudah berbowat banjakh tanda lajin 2 dihadapan murid 2 nja, jang bukan 'ada tersurat didalam kitab 'ini.

31Tetapi segala perkara 'ini sudah tersurat, sopaja kamu pertjaja, bahuwa Xisaj 'ada 'Elmesehh 'Anakh 'Allah: dan sopaja kamu jang pertjaja ber`awleh kahidopan dengan namanja. <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran