Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1Wali re’e seore i Yesu re’e ri raya ntongonata banua i mPue Allah. Ia mampotundeka tau nja’u ria pasi mampakarebaka resi sira kareba matao. Tongo-tongonya Ia mampotunde etu, ma’i kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i mPue Allah pasi tau tu’a nto Yahudi, sira ma’i mangampago Ia.

2Sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ngKorom kuasa mangika palaong to nuika ngKorom? Bara sema mangawaika Korom kuasa mangika palaong to etu?”

3Wali i Yesu manganto’o, “Aku re’e seja samba’a pampotanaka to Aku damampotanaka resi komi ruyu. To’oka Aku,

4bara i sema nangawaika i Yohanes kuasa mangabaptis tau, bara i Pue Allah, bara to lino?”

5Wali ojo pangandonge nsira pampotanaka i Yesu etu, sira masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Wimba dataika mangansono, apa ane kita damanganto’o yako resi i Pue Allah nangawaika i Yohanes kuasa, i Yesu damanganto’o wo’u, ‘Maka pei komi manasa ngkomi i Pue Allah nangawaika ia kuasa pei komi taa mangaya anu to ia mampotundeka?’

6Pei ane kita manganto’o to lino semo to nangawaika ia kuasanya, gete, tau boros damangantasoka kita watu apa sira damasusa kojo resi kita. Apa ane ewa pampobuuka nsira i Yohanes monso pu’u nawaika i mPue Allah kuasa mawali to pantuntu tuntuNya.”

7Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya, sira manganto’oka i Yesu, “Kami taa kunsani yako i sema pangarata i Yohanes kuasanya.”

8Panewa roo see i Yesu manganto’oka sira, “Ane komi taa manganto’oka Aku, Aku taa seja damanganto’oka komi yako resi i sema Aku mangarata kuasa mangika palaong to inikangKu etu.”

9Wali roo see i Yesu manganto’oka tau boros rapa. Ia manganto’o, “Rapanya re’e samba’a tau to mangika nawu danapampomuya anggur. Ojo karoonya ia mangika nawu etu ia mampomuya anggur, panewa roo see ia mangawaika sawei mba’a tau damampasilonga nawu etu. Ia manganto’oka tau etu sira darawaika ntanapanya, etu semo sira darawaika santilaja yako ri wua nu anggur ri nawu etu, panewa kaborosinya wua nu anggur etu ia semo puenya. Wali roo see tau pue nawu etu ia mayoko dayau njo’u longko. Wali masae kojo ia maroo-roo nja’u ria.

10“Wali ojo karatanya temponya wua nu anggur etu matasamo, tau pue nawu etu mampokau to papolaonginya yau njo’u to pangkampang nawu etu damangokoka ia wua nu anggur to si ia. Pei ojo karata to papolaong etu, to pangkampang nawu sira mangantidas ia pei manganto’oka ia pawolili muni resi tau puenya. Pasi tare wua nu anggur to nawaika nsira ia.

11Wali tau pue nawu etu mampokau wo’u to papolaonginya to yusa. Pei ojo karata nto papolaong to etu nja’u nawu anggur, to pangkampang nawu etu mangantidas seja ia pasi mangarunes panewa manganto’oka ia pawolili muni. Pasi tare seja wua nu anggur to nawaika nsira ia.

12Roo see tau pue nawu mampokau wo’u to papolaonginya to katogo, pei ojo karatanya nja’u ria, sira mangawelang ia pei mampanasok yau yako ri nawu etu.

13“Wali yako etu tau pue nawu mampobuuka, ‘Kesaa dakuika? Ewa si’i dakuika: Aku damampokau anangku to kuporayang. Wali ane sira mangkita anangku semo to rata resi sira, tuwu-tuwuja sira damanga’angga ia.’ Wali ia mampokau ananya etu.

14“Pei ojo karata nu ana mpue nawu etu, to pangkampang nawu sira mangkita ananya etu, wali sira magombo samba’a pei samba’a, sira manganto’o, ‘Si’i semo tau to damangantima panta ntau pue nawu si’i. Anu kita mampopate yau ia see kita semo damangantima pantanya etu.’

15Roo see sira mangansoko ana ntau pue nawu etu panewa sira mampanasok yau ia nja’u sambali nawu anggur panewa mampopate yau ia.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia mampotanaka wo’u resi kepala-kepala nto pampue pasi yununya, Ia manganto’o, “Wali ane ewa pampobuuka ngkomi, kesaa danaika ntau pue nawu resi to pangkampang nawunya etu tempo ia rata muni resi sira?

16Ewa si’i danaika: Ia dayau resi to pangkampang nawu etu pasi damampopate yau sira panewa roo see ia damangawaika wo’u tau to yusa damampasilonga nawunya etu.” Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi yununya rapa i Yesu etu, sira mangansani batuanginya mangkonong sira semo wali sira manganto’o, “Gete, tuwu-tuwuja ne’e kojo mawali ewa wetu!”

17Pei i Yesu mangalo’aka kojo resi sira pei mampotanaka, Ia manganto’o, “Ane komi mampobuuka i Pue Allah taa damangika ewa wetu, ane ewa see kesaa batuanginya gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah? Gombo etu ligi mangkonong Aku, Makole parajanji i mPue Allah. Aku raporapaka ewa watu, wali gombo to ratulis etu manganto’o, ‘Re’e tau to mangawangu banua watu, tau etu mangantaji yau songu watu apa sira mampobuuka watu etu taa masipato rapake ri banua etu. Pei i Pue Allah mamporani watu etu semo to rapake mangawangu banua etu, see naka watu etu rapake muni. Wali i Pue Allah mangampake watu etu panewa watu etu semo to mawali yau watu to bae kojo batuanginya ri banua to etu.’ Etu semo gombo to ratulis tempo owi. Wali komi semo tau to mampobo’o Aku etu.

18Pasi si’i wo’u ligi mangkonong Aku, Makole parajanji i mPue Allah. Aku raporapaka wo’u ewa watu to bae kojo batuanginya etu, to’onya, ‘Tau to masou tudu ri wawo mbatu to bae batuanginya etu, tau etu mabusak koronya. Pei ane watu etu to masou tudu ri wawo ntau, tau etu damaruna yau mawali ewa awu.’”

19Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa ligi to nato’o i Yesu etu, sira manasa batuanginya mangkonong sira semo. See naka sira rani kojo mangansoko Ia. Pei taa mawali apa sira mampokeka tau boros.

20Wali sira jamo mangampeas tempo to matao damangansoko Ia. Pasi re’e sawei mba’a joa nsira to napokau nsira yau damangakal i Yesu see Ia dasala gomboNya. Tau etu mangika lengko ewa tau to matao, pei kamonsonya sira mampodongeka kojo tempo i Yesu magombo mangampeas Ia bara sala gomboNya. Apa ane Ia sala gomboNya sira damangansoko Ia pei mangkeni njo’u gubernur to mangkuasang sira, apa gubernur semo to re’e kuasa mangahuku tau.

21Wali joa ngkepala-kepala nto pampue etu manganto’oka resi i Yesu, sira manganto’o, “Pa’a Guru, kami kunsani Komi tau to monso gomboMu. Pasi tempo Komi mampotundeka tau pamporani i mPue Allah, tempo etu ojo anu to monso to nuto’o ngKomi. Komi taa ojo mangamomis tau, bara ojo rani mampakasanang raya nsira. Wali manasa resi kami Komi taa mangampilis tau.

22Wali see naka kami rani Komi manganto’oka kami ewa wimba pampobuukaMu. Apa i Kaisar, makole nto Roma, ia mampakasaaka kita to Yahudi see kita mangabayar asele, pei palaong to etu bara taa matao raika ane ewa porenta i mPue Allah. Wali kami mampotanaka resi Komi, wimba ane ewa pampobuukaMu, bara singkonong pei porenta i Musa ane kita mangabayar asele resi makole nto Roma, bara taa?” Wali etu semo pampotanaka nsira rani mangakal i Yesu.

23Pei i Yesu mangansani songka nsira to maja’a, wali see naka Ia manganto’oka sira,

24“Poraoka Aku sangkomba doi pera.” Wali sira mampaporaoka Ia, panewa Ia mampotanaka resi sira, to’oNya, “Gambar nsema to re’e ri doi si’i, pasi sanga nsema to re’e ratulis reria?”

25Wali sira mangansono, “Kaisar semo.” Panewa Ia manganto’oka sira, “Wali ane ewa see, waika i Kaisar anu to masipato rawaika ia. Pasi anu to masipato rapampueka resi i Pue Allah waika resi i Pue Allah.”

26Wali joa ngkepala-kepala nto pampue etu taa kojo mawali mangakal i Yesu ri tango ntau boros apa tare gomboNya to sala. Wali sira ojo maroti apa ipu kojo raya nsira mangandonge pasonoNya etu.

27Wali yako etu ma’i seja sawei mba’a to Yahudi to aliran Saduki, sira ma’i resi i Yesu. Tau to etu ane ewa panto’o nsira tare tau mambangu muni yako ri kapatenya. Wali ojo karata ntau etu resi i Yesu, sira manganto’oka Ia,

28“Pa’a Guru, ane ewa porenta i Musa, ane to langkai ia marongo pei roo see ia mate yau taa riana, ane ewa see tukakanya bara tua’inya mangoko wo’u balunya etu. Wali ane sira dua re’e ana, ananya etu darato’oka ana ntau to namate yau etu. Ewa see porenta i Musa.

29Wali wimba ane ewa sarita si’i. Re’e pitu mba’a tau langkai to sintua’i. Wali re’e seore to tu’anginya ia marongo panewa ia mate yau taa riana.

30See naka tua’inya to tondanya mangoko yau balunya etu, panewa roo see ia seja mate yau pei taa seja riana.

31Pasi ewa see seja tua’inya to katogo. Wali sira pitu samparia paka nawali ewa see. Paka mate yau taa riana.

32Panewa roo see tau we’a etu ia seja mate yau.

33Wali si’i pampotanaka mami resi Komi. Wimba ane re’e pu’u temponya tau samparia mambangu muni yako ri kapatenya, tau we’a etu, to imba tau pitu etu to darato’oka rongonya, apa sira pitu sintua’i paka re’e mamporongo ia?”

34Wali i Yesu manganto’oka sira, “Sala pampobuuka ngkomi apa ane ada ntau to tuwu ri tempo si’i, etu semo tau marongo pasi rapaporongo.

35Pei ane ri tempo to darata si’amo ewa wetu. Apa tempo etu, tau to nato’oka i mPue Allah masipato darawangu muni yako ri kapatenya, tau to etu tamo damarongo pasi tamo darapaporongo.

36Pasi sira tamo seja maya mate yau apa katuwu nsira damawali ewa katuwu mpomakau i mPue Allah ndate saruga. Wali tau to etu, sira ngana i mPue Allah to roomo rawangu muni yako ri kapatenya.

37Pasi ane mangkonong tau rawangu muni yako ri kapatenya, sakowa i Musa mampakanasaka tempo ia mangantulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong palaong to mawali tempo junju mawea. Tempo etu i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub paka masaem kapatenya yau. Pei nempo ewa wetu, i Musa tiroo manganto’o i Pue Ia Allah to napue i Abraham, pasi to napue i Ishak, pasi to napue seja i Yakub.

38Wali Aku manganto’oka komi, manasa nempo roomo namate yau koro i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub, pei sira tiroowa tuwu ndate saruga apa sira tiroowa mampue mampakabae i Pue Allah. Pasi i Pue Allah Ia taa napue ntau to mate, Ia napue ntau to tuwu. Wali ane ri pangkita i mPue Allah samparia tau to mate, sira tiroowa tuwu.”

39Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, re’e sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa sira manganto’o, “Matao kojo pasonomu, Pa’a Guru!”

40Pasi yako ri tempo etu tare tau to makoje rayanya mampotanaka wo’u bara kesaa resi i Yesu.

41Wali i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Tau manganto’o i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia ojo wiyaa i Makole Daud. Wali maka pei sira manganto’o ewa see?

42Monso pu’u Ia wiyaa I Daud, pei i Daud semo to manganto’o tempo owi ri buku Mazmur. Tempo etu i Daud magombo mangkonong i Kerisitu, ia manganto’o, ‘I Pue Allah magombo resi Puengku, Ia manganto’oka Puengku, to’oNya, “Patundamo ri awengKu ri sambali tondo ngkana

43sampe rata temponya manganangi baliMu pei mangawaika Komi mangkuasang sira.”’ Etu semo to nato’o i makole Daud tempo owi. Wali pobuuka ruyu batuanginya tempo ia manganto’o, ‘I Pue Allah manganto’oka Puengku’. Pobuuka gombonya etu apa si’i wo’u pampotanakangKu resi komi.

44Wali Makole parajanji i mPue Allah, nempo wiyaa i Daud, pei i Daud tiroo manganto’oka Ia ‘Puengku.’ Wali ane ewa see, wimba, Makole parajanji i mPue Allah etu Ia bara ojo wiyaa i Daud bara napowimba wo’u Ia?”

45Wali tempo tau boros mampodongeka i Yesu, Ia manganto’oka anaguruNya,

46“Pakatao kojo tau to mampoguru porenta i Musa. Sira masanang kojo malinja-linja mangampake juba to marade to tondong ntau to bae angganya. Pasi sira masanang kojo natabea ntau tempo sira yau njo’u pasar. Pasi tempo sira yau ri banua to napampotunde nto Yahudi sira masanang kojo matunda ri gadera to napatunda ntau to bae angganya. Pasi ewa see seja ane yau mangkoni ri roa. Sira masanang seja matunda nja’u tampa to napatunda ntau to bae angganya.

47Pasi tau etu ojo mangantipu tau balu panewa mangoko yau kasuginya. Pei tempo sira makai-kai ri tango ntau, sira makai-kai masae kojo see matao nadonge nsa’e, pei tau etu ojo gombonya manoto. Wali see naka i Pue Allah damampakapari wo’u huku to danarata ntau etu.”Download Audio MP3 (Lukas 20):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran