Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 3 >> 

Parap

1Puniki paraputran Ida Sang Prabu Daud sane embas ritatkala ida malinggih ring Hebron. Sane pinih duura sane embas saking rabin idane sane mapesengan Ahinoam, anak istri saking Yisreel kapesengin Amnon. Sane kaping kalih embas saking rabin idane sane mapesengan Abigail anak istri saking Karmel kapesengin Daniel. Sane kaping tiga sane embas saking rabin idane sane mapesengan Maaka, okan Ida Sang Prabu Talmai, ratune ring Gesur, kapesengin Absalom. Sane kaping pat kapesengin Adonia, oka sane saking rabin idane sane mapesengan Hagit, tur oka sane kaping lima kapesengin Sepaca embas saking rabin idane sane mapesengan Abital. Oka sane kaping nem kapesengin Yitream sane embas saking rabin idane sane mapesengan Egla.

2(3:1)

3(3:1)

4Dadosipun sajeroning pitung warsa nanggu nem sasih ida madeg prabu ring Hebron, Ida Sang Prabu Daud madue oka nemnem. Ring Yerusalem ida jumeneng prabu tigang dasa tiga warsa suenipun,

5tur irika ida madue oka akeh pisan. Saking rabin idane sane mapesengan Batseba, oka istri saking Dane Amiel, ida polih oka patpat, inggih punika: Simea, Sobab, Natan miwah Salomo.

6Okan idane sane siosan malih asia, inggih punika Ida Yibar, Elisua, Elipelet,

7Nogah, Nepeg, Yapia,

8Elisama, Elyada miwah Elipelet.

9Punika makasami putran Ida Sang Prabu Daud. Ida taler madue oka saking selir-selir idane. Ida taler madue oka istri asiki kapesengin Tamar.

Katur

10Puniki katurunan Ida Sang Prabu Salomo ngawit saking ajin idane rauh ring katurunan idane sane mapesengan Yosia inggih punika: Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosapat,

11Yoram, Ahasia, Yoas,

12Amasia, Asarya, Yotam,

13Ahas, Hiskia, Manase,

14Amon lan Yosia.

15Ida Yosia madue oka patpat inggih punika Yohanan, Yoyakim, Sedekia miwah Yoahas.

16Ida Yoyakim madue oka kekalih, inggih punika Yoyakin miwah Sedekia.

Katur

17Puniki katurunan Ida Sang Prabu Yoyakin sane katawan antuk bangsa Babele. Ida Sang Prabu Yoyakin madue oka pepitu, inggih punika Ida Sealtiel,

18Malkiram, Pedaya, Senasar, Yekamia, Hosama miwah Nedabia.

19Ida Pedaya madue oka kekalih, inggih punika Serubabel, miwah Simei. Ida Serubabel madue oka kekalih inggih punika Mesulam miwah Hananya, tur oka istri asiki kapesengin Selomit.

20Ida taler madue oka tiosan malih lelima inggih punika: Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja miwah Yusab-Hesed.

21Ida Hananya madue oka kekalih, inggih punika Ida Pelaca miwah Yesaya. Ida Yesaya madue oka Repaya, Ida Repaya madue oka Arnan, Ida Arnan madue oka Obaja, Ida Obaja madue oka Sekanya.

22Ida Sekanya madue oka lanang asiki inggih punika Ida Semaya, tur Ida Semaya madue oka lanang lelima, inggih punika: Ida Hatus, Yigal, Bariah, Nearya miwah Sapat.

23Ida Nearya madue oka lanang tetiga inggih punika: Elyoenai, Hiskia miwah Asrikam.

24Ida Elyoenai madue oka lanang pepitu, inggih punika: Hodawia, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya miwah Anani.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran