Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 4 >> 

1Nasaba purani Kristus manrasa-rasa secara tubu, harusu towi pakkasse’i aléna sibawa attangeng pada-padaéro. Saba’ tau iya manrasa-rasaé secara tubu, dé’na napogau’ dosa.

2Rimakkuwannanaro, sitinajako tuwo matteru ri linoéwé situru élona Allataala, na tenniya manuru’ élona rupa tauwé.

3Ri wettu labe’é, cuku’ni ittamu pogau’i aga iya napoji pogau’ sining tau iya dé’é naissengngi Puwangngé. Dé’ namakessing atuwommu. Muwaccowériwi hawa napessué, mammabo-mabokeng, mappésta-pésta, ménung-ménung sibawa massompa barahala secara mappakaciddi-ciddi.

4Makkekkuwangngé tau iya dé’é naissengngi Puwangngé, hérangngi makkedaé dé’ muwaccowé tuwo pada-pada mennang, péneddingiwi dosaé dé’ paggangkanna. Iyanaro saba’na napakatunako.

5Iyakiya matti harusu’i mennang mattanggung jawa’ lao ri Allataala iya sadiyaénna untu’ madélékiwi tau iya tuwoé sibawa iya maté.

6Iyanaro saba’na Karéba Madécéngngé pura toni riyabbirittang lao risining tau maté. Akkattana kuwammengngi mennang, iya puraé riadéléki ri laleng keadaang tubu — pada-pada mutowi sininna tauwé riadélékiwi matu — naulléi tuwo secara rohani, situru élona Allataala.

7Sininna séuwa-séuwaé nacawékini accappurenna, rimakkuwannanaro sitinajako makuwasaiwi alému sibawa matike’, kuwammengngi muwulléi massempajang.

8Lebbi nasini-sininnaé, sitinajako tonget-tongeng siyamaséi séddié lao ri laingngé, saba’ ri laleng sisullé siyamaséi, tuli sadiyako matu untu’ sisullé siyamaséi.

9Sitinajako tarimai séddié lao ri laingngé ri bolana tungke’-tungke’, temmaddaréké.

10Iko pada purano tarima pammasé iya maddupa-rupangngé polé ri Allataala. Rimakkuwannanaro selaku pajjama iya makessingngé polé risining pabbéréna Allataala, sitinajako makkégunangngi sining pabbéréro untu’ apentingeng massibawa.

11Tau iya mappalettu’é biritta, harusu’i palettu’ biritta polé ri Allataala; tau iya tumaningiyéngngi tau laingngé, harusu’i natumaningi sibawa awatangeng polé ri Allataala, kuwammengngi ri laleng sininna gau’é, weddingngi ripakaraja Allataala naolai Yésus Kristus. Aléna ritu makuwasa sibawa sipato’ ripakaraja lettu mannennungeng. Aming.

12Saudara-saudara iya ripojiyé! Manrasa-rasa senna’ko makkekkuwangngé nasaba mattengngakko rioji. Iyakiya aja’ mumarasa hérang, samanna engka séuwa iya dé’é padanna kajajiyang lao ri iko.

13Mala, sitinajako masennang nasaba turu’i manrasa-rasa silaong Kristus. Na matti rékko riyappaitanni arajanna Kristus, mariyo-riyoko matu.

14Saroko rékko ripakatunako nasaba maccowéko ri Kristus. Iyaro bettuwanna Roh iya malebbié, iyanaritu Rohna Allataala, engkai ri alému.

15Aja’ namuwi séddi tau polé ri yelle’mu manrasa-rasa nasaba pabbunoi, iyaré’ga pangai, iyaré’ga tomaja, iyaré’ga nasaba nacampurukiwi urusanna tau laingngé.

16Iyakiya rékko manrasa-rasako nasaba séddiko tau Kristéng, aja’ mumasiri nasaba gau’éro. Attarima kasi’no ri Allataala, makkedaé mutiwii asenna Kristus.

17Narapini wettunna Allataala madélékiwi linoé. Na umma’na muto Allataala riadéléki matu riyolo’. Nah, rékko Allataala maélo pammulaiwi ri idi, pékkugiwi jajinna matti sibawa sining tau iya dé’é namateppe’ lao ri Karéba Madécéng polé ri Allataalaro?

18Ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaéwé, "Rékko sining tau iya makessingngé mawatang toni untu’ makkuwaéwé, aga tona kajajiyang matu sibawa sining tau madosaé iya dé’é naissengngi Puwangngé!"

19Rimakkuwannanaro, rékko engka sining tau iya manrasa-rasaé nasaba Allataala puwéloi makkuwaro, sitinajai sining tauwéro tuwoi sibawa tongeng enrengngé mabbéréyangngi aléna lao ri Pappancajinna mennang. Tuli narupaiwi matu jancin-Na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran