Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 20 >> 

1Karana karadja`an sawrga 'ada sa`upama dengan sa`awrang Tuwan jang 'ampunja rumah, jang kaluwar demi pagi harij hendakh meng`upah 'awrang bakardja kapada tatanaman pohon 'angawrnja.

2Dan satelah sudah 'ija berdjandji dengan 'awrang bakardja 'itu mawu memberij sakeping dinar pada saharij, maka desurohnja marika 'itu pergi kapada tatanaman pohon 'angawrnja.

3Maka kaluwarlah 'ija sakira 2 djam jang katiga, dan lihatlah barang 'awrang lajin 'ada berdirij chalij pada pakan.

4Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu, pergilah lagi kamu 'ini kapada tatanaman pohon 'angawr: dan barang jang 'ada patut, 'aku hendakh berij pada kamu: maka pergilah marika 'itu.

5Pula kaluwarlah 'ija sakira 2 djam jang ka`anam, dan kasembilan, dan berbowatlah sabagejnja.

6Maka sakira 2 djam jang kasabelas kaluwarlah 'ija mendapatkan barang 'awrang lajin jang 'ada berdirij chalij, dan bersabdalah pada marika 'itu: meng`apa kamu berdirij desini chalij sontokh saganap harij?

7Sombahlah marika 'itu padanja: 'awleh karana barang sa`awrang sudah tijada meng`upah kamij. Bersabdalah 'ija pada marika 'itu: pergilah lagi kamu 'ini kapada tatanaman pohon 'angawr, dan barang jang 'ada patut, kamu 'akan tarima.

8'Adapawn satelah sudah petang harij, bersabdalah Tuwan jang 'ampunja tatanaman pohon 'angawr 'itu pada bendaharinja: panggillah segala 'awrang bakardja, dan bajarlah padanja 'upah, sambil memula`ij deri pada 'awrang jang terkomedijen sampej jang pertama.

9Dan demi datang 'awrang jang baharu bakardja pada djam jang kasabelas, maka tarimalah masing 2 sa`awrang sawatu dinar.

10Dan demi datang 'awrang jang pertama 'itu, maka sangkalah 'ija 'akan tarima lebeh, maka tarimalah lagi marika 'itu masing 2 sa`awrang sawatu dinar.

11Dan satelah sudah detarimanja 'itu, maka desungutnja 'atas Tuwan jang 'ampunja rumah 'itu,

12'Akan katanja: bahuwa 'awrang jang terkomedijen 'ini sudah bakardja sawatu djuga djam lamanja, maka 'angkaw sudah bersama 2 kan marika 'itu dengan kamij, jang sudah menanggong kabaratan sasijangan dengan kapanasannja.

13Tetapi sahutlah 'ija, dan sabdalah pada sa`awrang deri pada marika 'itu: hej tsohhbat, tijada 'aku berbowat 'anjaja padamu: bukankah 'angkaw sudah berdjandji sertaku 'akan tarima sawatu dinar?

14'Ambillah bahagijanmu, dan pergilah berdjalan: karana pada 'awrang jang terkomedijen 'ini 'aku mawu memberij lagi sabanjakh seperti padamu.

15'Antah tijadakah hhalal padaku berbowat dengan hartaku barang jang kukahendakij? 'ataw 'adakah matamu djahat, sebab 'aku 'ini 'ada bajik?

16Bagitu 'awrang jang terkomedijen 'akan 'ada jang pertama, dan 'awrang jang pertama pawn jang terkomedijen. Karana banjakh 'awrang 'ada jang terpanggil, tetapi kurang 'awrang jang terpileh.

17Sabermula maka mudikhlah Xisaj kapada Jerusjalejm, dan sambotlah kaduwa belas muridnja serta dirinja sakuw 2 'antara djalan, dan sabdalah pada marika 'itu:

18Bahuwa sasonggohnja kamij mudikh kapada Jerusjalejm, maka 'Anakh 'Insan 'akan desarahkan pada kapala 2 'Imam dan Katib 2, maka marika 'itu 'akan menghhukumkan dija 'akan mati debunoh.

19Dan marika 'itu 'akan sarahkan dija 'itu pada CHalajikh 'akan permajinkan, dan mentjomokhkan, dan mentsalibkan dija 'akan berbangkit pula.

20Tatkala 'itu berdatanglah kapadanja 'ibuw kaduwa 'anakh laki 2 Zebedaj 'itu, serta dengan 'anakh 2 nja, sambil sudjud dan minta barang 'apa deri padanja.

21Maka bersabdalah 'ija pada parampuwan 'itu: 'apatah kawkahendakij? sombahlah 'ija padanja: surohlah 'awlehmu, sopaja dudokh kaduwa 'anakhku laki 2 'ini, sa`awrang pada kananmu, dan sa`awrang pada kirimu, didalam karadja`anmu.

22Tetapi sahutlah Xisaj, dan sabdalah: tijada kamu tahu 'apa kamu minta: dapatkah kamu minom tjawan minoman 'itu jang 'aku 'ini nanti minom? dan depermandikan dengan permandijan 'itu, dengan jang mana 'aku 'ini depermandikan? sombahlah marika 'itu kapadanja: kamij dapat.

23Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: songgohpawn tjawan minomanku kamu 'akan minom, dan depermandikan dengan permandijan 'itu, dengan jang mana 'aku 'ini depermandikan, tetapi dudokh pada kananku dan pada kiriku, bukan 'ada 'atasku memberij 'itu, melajinkan pada 'awrang jang kapadanja 'itu tertantu 'awleh bapaku.

24Dan demi kasapuloh 'awrang dengar 'itu, maka gusarlah 'ija 'akan kaduwa 'awrang bersudara 'itu.

25Dan satelah sudah memanggil marika 'itu datang hampir, maka bersabdalah 'ija: kamu tahu, bahuwa segala panghulu CHalajikh memegang patuwanan di`atasnja, dan 'awrang besar 2 memegang peng`awasa`an di`atasnja.

26Tetapi bagitu djangan djadi di`antara kamu: hanja djikalaw barang sijapa di`antara kamu: hanja djikalaw barang sijapa di`antara kamu mawu djadi besar, hendakhlah 'ija djadi chadimmu.

27Dan djikalaw barang sijapa di`antara kamu mawu djadi hulu, hendakhlah 'ija djadi hambamu.

28Seperti 'Anakh 'Insan sudah tijada datang 'akan deperbowat chidmet padanja, hanja 'akan berbowat chidmet sendirij, dan memberij djiwanja 'akan harga tubusan ganti 'awrang banjakh.

29Bermula tatkala marika 'itu kaluwar deri dalam Jerihhaw, maka banjakh raxijet meng`ikotlah dija.

30Maka bahuwa sasonggohnja duwa 'awrang buta, jang dudokh desisij djalan, serta dedengarnja bahuwa Xisaj 'adalah lalu lampoh maka berterijakhlah 'ija, sombahnja: kalijankanlah kamij, ja Tuhan, 'anakh Da`ud.

31Maka raxijet 'itu menghardikhlah marika 'itu, sopaja 'ija berdijam dirinja, tetapi berterijakhlah 'ija makin lebeh, sombahnja: kasijankanlah kamij, ja Tuhan, 'anakh Da`ud.

32Maka berdirilah Xisaj memanggil marika 'itu, dan bersabdalah: 'apatah kamu kahendakij 'aku berbowat pada kamu?

33Sombahlah marika 'itu kapadanja: hej Tuhan, sopaja terbuka mata 2 kamij.

34Maka berpilulah Xisaj, dan mendjamahlah mata 2 nja, maka sabantar djuga mata 2 nja sudah melihat, dan marika 'itu sudah meng`iring dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran