Alkitab Mobile SABDA
Santapan Harian
<< Sabtu, 1 Oktober 2016 >>

Bacaan: Yehezkiel 45:18-46:24


Ibadah Hari Raya dan Peranan Raja

Setelah menetapkan peraturan untuk persembahan kurban harian (13-17), Yehezkiel menyampaikan peraturan tentang hari raya tahunan. Dari enam hari raya tahunan yang ditetapkan Taurat Musa (bdk. Im. 23; Bil. 28; Ul. 16), Yehezkiel hanya menyebutkan dua, yakni Paskah dan Pondok Daun (21, 25). Menarik dicatat, sejarah umat Israel yang pulang dari pembuangan dalam kitab Ezra-Nehemia khusus mencatat perayaan Paskah dan Pondok Daun saja (Ezr. 3:1-6, 6:19-22; Neh. 8:13-18).

Peraturan Yehezkiel mengenai upacara-upacara kurban jauh lebih singkat dibandingkan peraturan Taurat. Dalam hal ini, jelas terlihat penekanannya pada kurban penghapus dosa (17, 19, 22, 23, 25). Mengapa Yehezkiel menekankan kurban ini? Dalam seluruh penglihatan Yehezkiel, tema kekudusan sangat menonjol. Seluruh rancangan Bait Suci, para pelayan, lokasi, dan pelbagai upacara sangat menekankan kekudusan Allah. Artinya, Allah yang kudus kembali berdiam di tengah-tengah umat-Nya (Yeh. 43:6, 7).

Dalam ibadah Bait Suci yang baru, raja mendapatkan peranan tertentu di samping para imam dan orang Lewi. Ia mendapatkan posisi kehormatan (44:3, 46:3). Ia bertugas mengumpulkan persembahan umat dan mengatur penggunaannya dalam upacara-upacara, di samping mempersembahkan miliknya sendiri (45:16, 17, 22-25, 46:4-7, 13-14). Namun, di mata Allah status raja tidak lebih tinggi dari umat. Derajat raja disamakan dengan dengan umat dan bukan dengan para imam. Ia mewakili dirinya dan seluruh umat dalam mempersembahkan kurban penghapus dosa (45:22). Pada Sabat, ia wajib melakukan sujud sembah kepada Allah di ambang pintu gerbang Timur dengan diikuti oleh umat (2, 3). Ia keluar masuk Bait Suci bersama umat (8-10). Peraturan ini menegaskan solidaritas raja dengan seluruh umat sebagai manusia berdosa.

Para pemimpin Kristen diingatkan akan tanggung jawabnya sebagai makhluk rohani dan sosial yang harus menjunjung tinggi kekudusan Allah. [SH]


Baca Gali Alkitab 5

Yehezkiel 45:18-46:24

Ritual keagamaan merupakan salah satu pilar penting dalam ibadah dan hari raya orang-orang Israel. Dalam ibadah tersebut, imam memegang peran penting, yakni sebagai pengantara antara bangsa Israel dan Allah. Oleh karena itu ada hal-hal yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh umat Allah.

Apa saja yang Anda baca?

1. Apa yang diperintahkan Allah untuk dilakukan bangsa Israel (18)?

2. Apa tugas imam dalam ritual kurban penghapus dosa (19-20)?

3. Apa yang harus dilakukan oleh raja dan bangsa Israel mengenai hari raya Paskah (21-24)?

4. Apa yang harus dilakukan orang-orang Israel pada bulan ketujuh (25)?

5. Apa yang harus dilakukan raja dan bangsa Israel terhadap Bait Allah pada hari Sabat (46:1-10)?

6. Apa ketetapan Allah mengenai hari-hari raya orang-orang Israel (11)?

7. Apa tugas raja Israel mengenai kurban keselamatan (12-15)?

8. Hal apa yang perlu diperhatikan oleh seorang raja Israel mengenai milik pusaka (16-18)?

9. Apa tugas yang harus dilakukan para imam mengenai kurban penebus salah dan penghapus dosa (19-24)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?

1. Mengapa ritual keagamaan sangat penting dalam kehidupan umat Allah?

2. Mengapa tata cara ritual itu sangat detail dan tidak dapat dilakukan dengan sesukanya?

Apa respons Anda?

1. Apakah Anda telah memberikan persembahan terbaik bagi Allah? Jika belum, apa tekad dan komitmen Anda?

Pokok Doa:

Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami bagi-Mu.


Ayat Alkitab: Yehezkiel 45:18-46:24

Persembahan-persembahan dalam hari-hari raya
45:18 Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Pada bulan yang pertama, pada tanggal satu bulan itu ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu.
45:19 Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang Bait Suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam.
45:20 Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi Bait Suci.
45:21 Pada bulan pertama, pada tanggal empat belas bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama tujuh hari kamu harus makan roti yang tidak beragi.
45:22 Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri.
45:23 Selama tujuh hari hari raya itu ia harus mengolah korban bakaran bagi TUHAN: tiap hari tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan yang tidak bercela dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan.
45:24 Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan dan minyak satu hin untuk satu efa.
45:25 Pada bulan ketujuh, pada tanggal lima belas bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama tujuh hari: korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak.
46:1 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama enam hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka; pada hari bulan baru juga supaya dibuka.
46:2 Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari.
46:3 Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan TUHAN di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru.
46:4 Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada TUHAN pada hari Sabat ialah enam ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela.
46:5 Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan satu efa tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.
46:6 Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta enam ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela.
46:7 Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.
46:8 Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga.
46:9 Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan TUHAN, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya.
46:10 Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka.
46:11 Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu satu efa tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan satu efa tepung diolah dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.
46:12 Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi TUHAN, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup.
46:13 Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur satu tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi TUHAN; setiap pagi ia harus melakukan itu.
46:14 Di samping itu setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian seperenam efa tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu; itulah korban sajian bagi TUHAN, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya.
46:15 Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap.
46:16 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka.
46:17 Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja itu; hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya.
46:18 Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak dari miliknya."

Tempat memasak korban-korban
46:19 Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus, dan sungguh, di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat.
46:20 Ia berkata kepadaku: "Di sinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat TUHAN."
46:21 Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran itu, sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran.
46:22 Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, empat puluh hasta panjangnya dan tiga puluh hasta lebarnya, keempatnya sama ukurannya.
46:23 Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak.
46:24 Ia berkata kepadaku: "Inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas Bait Suci memasak korban sembelihan umat TUHAN."

  Share Facebook  |  Share Twitter


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2016
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran