Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Hagai 1 : 6 >> 

TB: Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang!


AYT: Kamu telah menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak ada kehangatan. Lalu, orang yang bekerja mendapat upah, mendapat upah demi pundi-pundi yang berlubang!'

TL: Kamu menaburkan banyak, tetapi hasilnya hanya sedikit; kamu makan, tetapi bukan sampai kenyang; kamu minum, tetapi bukan sampai puas hati; kamu berpakai-pakai, tetapi bukan sampai suhu tubuhmu, dan barangsiapa yang menerima upah, ia itu menerima upahnya dalam pundi-pundi yang berpesok.

MILT: kamu telah menabur banyak tetapi menghasilkan sedikit, kamu makan tetapi tidak kenyang, kamu minum tetapi tidak puas, kamu berpakaian tetapi tidak ada kehangatan bagi seorang pun; dan dia yang mempekerjakan dirinya, mempekerjakan dirinya demi sebuah kantong yang berlubang."

Shellabear 2010: Kamu menabur banyak tetapi menuai sedikit. Kamu makan tetapi tidak merasa kenyang. Kamu minum tetapi tidak merasa puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang menerima upah seakan menerimanya dalam pundi-pundi yang berlubang.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Kamu menabur banyak tetapi menuai sedikit. Kamu makan tetapi tidak merasa kenyang. Kamu minum tetapi tidak merasa puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang menerima upah seakan menerimanya dalam pundi-pundi yang berlubang."

KSKK: kamu telah menabur banyak, namun menuai sedikit; kamu makan dan minum, tetapi tidak menjadi puas; kamu berpakaian, tetapi masih merasa kedinginan, dan seorang pekerja menyimpan uangnya dalam pundi-pundi yang sobek.

VMD: Kamu menanam banyak benih, tetapi kamu hanya menuai sedikit. Kamu mempunyai makanan, tetapi tidak cukup untuk membuat kamu kenyang. Kamu mempunyai minuman, tetapi kamu tidak merasa puas. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk membuat hangat. Kamu mendapat sedikit uang, tetapi sama seperti memasukkannya ke dalam kantong yang bocor.’”

BIS: Kamu telah menabur banyak benih, namun panenmu sedikit. Kamu ada makanan, tetapi tidak cukup untuk mengenyangkan perutmu. Kamu mempunyai anggur, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hatimu. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan dirimu. Dan upah yang diterima kaum buruh tidak cukup untuk menyambung hidup mereka.

TMV: Kamu sudah menabur banyak benih, namun tuaian kamu sedikit. Kamu mempunyai makanan, tetapi tidak cukup untuk mengenyangkan kamu. Kamu mempunyai wain, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hati. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk memanaskan badan. Upah yang diterima kaum buruh tidak cukup untuk menyara hidup mereka.

FAYH: Kamu menanam banyak, tetapi menuai sedikit. Apa yang kamu makan tidak menghilangkan laparmu, apa yang kamu minum tidak menghilangkan hausmu. Dan pakaian yang ada padamu tidak cukup untuk menghangatkan tubuhmu. Uang hasil jerih payahmu cepat menghilang, seolah-olah kamu menyimpannya di dalam dompet yang berlubang!

ENDE: Banjaklah jang telah kamu taburkan, tetapi sedikitlah perolehannja. Kamu telah makan, tetapi tidak sampai mendjadi kenjang. Kamu telah minum, tetapi tidak sampai dipuaskan. Kamu telah berpakaian, tetapi tidak sampai dihangatkan. Orang upahan menerima upahnja dalam pundi2 jang ber-lubang2!

Shellabear 1912: Bahwa banyaklah yang kamu takut tetapi sedikit hasilnya dan kamu makan tetapi tiada kenyang dan kamu minum tetapi tiada puas dan kamu memakai kain tetapi seorangpun tiada radang tubuhnya dan orang yang menerima upah itu menerima upahnya dalam pundi-pundi yang pesok.

Leydekker Draft: Kamu berhuma banjakh, dan memasokhkan sedikit: kamu makan, hanja tijada sampej kakinnjangan, kamu minom, hanja tijada sampej kamabokan, kamu berpakejkan dirimu, hanja tijada sampej sohu datang padamu: dan barang sijapa jang tarima 'upah, 'ija tarimu 'upah 'itu kadalam pondij-pondij jang berlubang.


TB ITL: Kamu menabur <02232> banyak <07235>, tetapi membawa pulang hasil <0935> sedikit <04592>; kamu makan <0398>, tetapi tidak <0369> sampai kenyang <07654>; kamu minum <08354>, tetapi tidak <0369> sampai puas <07937>; kamu berpakaian <03847>, tetapi badanmu tidak <0369> sampai panas <02527>; dan orang yang bekerja untuk upah <07936>, ia bekerja untuk upah <07936> yang ditaruh dalam <0413> pundi-pundi <06872> yang berlobang <05344>!


Jawa: Sira iku nyebar akeh, nanging sathithik oleh-olehane kang sira gawa mulih; sira mangan, nanging ora nganti wareg; anggonira ngombe ora nganti marem; anggonira nyandhang, ora nganti anget awakira; apadene wong kang buruh, sawuse nyambutgawe anggone nyimpen buruhane ana ing kanthong kang bolong!

Jawa 1994: Kowé padha nyebar gandum akèh, nanging panènmu mung sethithik. Kowé duwé pangan, nanging ora wareg kokpangan. Kowé duwé anggur, nanging ora cukup kokombé nganti marem! Kowé padha nyandhang, nanging awakmu ora nganti anget. Wong sing buruh opahané ora cukup dipangan.

Sunda: Maraneh melak gandum lega, tapi nu kaala saeutik pisan. Dahareun baroga, tapi moal matak seubeuh. Anggur inumeun boga, tapi teu matak cukup! Papakean boga, tapi teu matak haneut kana awak. Nu karuli buruhna teu mahi keur pangabutuhna sapopoe.

Madura: Ba’na nabur ne-bine sabannya’na, tape hasel se ekaolle ba’na pera’ sakone’. Ba’na andhi’ se ekakana, tape ta’ cokop makennyang tabu’na. Ba’na andhi’ anggur, tape ta’ cokop matobuk ba’na. Ba’na andhi’ angguy, tape ta’ cokop maanga’ badanna. Ban opa se etarema reng-oreng derrebban ta’ cokop egabay panyambungnga odhi’na.

Bali: Kita liu nyambehang bibit, nanging maan pamupon tuah abedik, kita ngelah dedaaran ane lakar daar kita, nanging tusing nyandang buat ngwaregang basang kitane. Kita ngelah anggur ane lakar inem kita, nanging tusing nyandang buat nglegaang kita. Kita ngelah panganggo nanging tusing nyandang buat ngangetang awak kitane. Buina anake ane magae nanggap upah, upahne tusing nyandang buat pangupajiwannyane.

Bugis: Purano mampo maéga biné, iyakiya céddé éngngalammu. Engka inanrému, iyakiya dé’ nagenne untu’ pamessoriwi babuwamu. Mappunnaiko anggoro, iyakiya dé’ nagenne untu’ pajinnai atimmu. Mappunnaiko pakéyang, iyakiya dé’ nagenne untu’ pellaiwi alému. Sibawa saro iya natarimaé koli-kolié dé’ nagenne untu’ sambungngi atuwonna mennang.

Makasar: Appakioro’ mako jai bine, mingka sike’de’ji alle polenu. Nia’ kanrenu, mingka tanggannakkai untu’ ambassori battannu. Nia’ anggoro’nu, mingka tanggannakkai untu’ ampassukkuki pakkasia’nu. Nia’ care-carenu, mingka tanggannakkai untu’ angkammuki kalennu. Siagang gaji nagappaya kuli’-kulika tanggannakkai untu’ ansambungi tallasa’na ke’nanga.

Toraja: Buda tu miambo’, apa ia tu mialanna sidi’ri; kumandekomi, apa tae’ midia’; mangiru’komi, apa tae’ nabossakomi, ma’pakeankomi, apa tae’ namalassu tu kalemi, sia minda-minda tu male sumaro, untarima sarona lan poro’-poro’ lo’po’.

Karo: Mbue kam ngamburken benih, tapi sitik ngenca iperanindu. Tuhu man nge kam, tapi la besur. Lit anggur man inemenndu, tapi la bias seh puas. Tuhu ruis nge kam, tapi bergehen denga. Kalak upahen ibunikenna upahna i bas perbeliten pultak-pultak.

Simalungun: Buei do itidahkon hanima, tapi otik do ipahuta hanima; mangan do namin hanima, tapi seng bosur; minum do namin hanima, tapi seng sombuh horahnima; marsabing do namin hanima, tapi seng malas angkulanima anjaha ise na marombou, marombou bani parduiton na matolpus do.?

Toba: Godang do disabur hamu, alai otik do parbuena; mangan do nian hamu, alai ndang bosur; minum do nian hamu, alai ndang sombu uasmu, marulos do nian hamu, alai ndang las dagingmu; mangomo pe manang ise, mangomo tu puro na matombuk do.


NETBible: You have planted much, but have harvested little. You eat, but are never filled. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but are not warm. Those who earn wages end up with holes in their money bags.’”

NASB: "You have sown much, but harvest little; you eat, but there is not enough to be satisfied; you drink, but there is not enough to become drunk; you put on clothing, but no one is warm enough; and he who earns, earns wages to put into a purse with holes."

HCSB: You have planted much but harvested little. You eat but never have enough to be satisfied. You drink but never have enough to become drunk. You put on clothes but never have enough to get warm. The wage earner puts his wages into a bag with a hole in it."

LEB: You planted a lot, but you harvested little. You eat, but you’re never full. You drink, but you’re still thirsty. You wear clothing, but you never have enough to keep you warm. You spend money as fast as you earn it.

NIV: You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it."

ESV: You have sown much, and harvested little. You eat, but you never have enough; you drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes.

NRSV: You have sown much, and harvested little; you eat, but you never have enough; you drink, but you never have your fill; you clothe yourselves, but no one is warm; and you that earn wages earn wages to put them into a bag with holes.

REB: you have sown much but reaped little, you eat but never enough to satisfy, you drink but never enough to cheer you, you are clothed but never warm, and he who earns wages puts them into a purse with a hole in it.

NKJV: "You have sown much, and bring in little; You eat, but do not have enough; You drink, but you are not filled with drink; You clothe yourselves, but no one is warm; And he who earns wages, Earns wages to put into a bag with holes."

KJV: Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages [to put it] into a bag with holes.

AMP: You have sown much, but you have reaped little; you eat, but you do not have enough; you drink, but you do not have your fill; you clothe yourselves, but no one is warm; and he who earns wages has earned them to put them in a bag with holes in it.

NLT: You have planted much but harvested little. You have food to eat, but not enough to fill you up. You have wine to drink, but not enough to satisfy your thirst. You have clothing to wear, but not enough to keep you warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes!

GNB: You have planted much grain, but have harvested very little. You have food to eat, but not enough to make you full. You have wine to drink, but not enough to get drunk on! You have clothing, but not enough to keep you warm. And workers cannot earn enough to live on.

ERV: You have planted many seeds, but you have gathered only a few crops. You have food to eat, but not enough to get full. You have something to drink, but not enough to get drunk. You have some clothes to wear, but not enough to keep warm. You earn a little money, but you don’t know where it all goes. It’s as though there is a hole in your pocket!’”

BBE: Much has been planted, but little got in; you take food, but have not enough; you take drink, but are not full; you are clothed, but no one is warm; and he who gets payment for his work, gets it to put it into a bag full of holes.

MSG: You have spent a lot of money, but you haven't much to show for it. You keep filling your plates, but you never get filled up. You keep drinking and drinking and drinking, but you're always thirsty. You put on layer after layer of clothes, but you can't get warm. And the people who work for you, what are they getting out of it? Not much--a leaky, rusted-out bucket, that's what.

CEV: You harvest less than you plant, you never have enough to eat or drink, your clothes don't keep you warm, and your wages are stored in bags full of holes.

CEVUK: You harvest less than you plant, you never have enough to eat or drink, your clothes don't keep you warm, and your wages are stored in bags full of holes.

GWV: You planted a lot, but you harvested little. You eat, but you’re never full. You drink, but you’re still thirsty. You wear clothing, but you never have enough to keep you warm. You spend money as fast as you earn it.


NET [draft] ITL: You have planted <02232> much <07235>, but have harvested <0935> little <04592>. You eat <0398>, but are never <0369> filled <07654>. You drink <08354>, but are still <0369> thirsty <07937>. You put on clothes <03847>, but are not <0369> warm <02527>. Those who earn <07936> wages <07936> end up with holes <05344> in <0413> their money bags <06872>.’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Hagai 1 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran