Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 3 >> 

1Bona nu'inca, hi eo–eo to tumai, susa' katuwu'-ta hi dunia' toi, apa' dada'a lia gau' manusia'.

2Apa' wori' mpai' tauna to mpoka'ahi' woto-ra moto-wadi, doko' jadi' topo'ua', mpope'une', molangko nono, pai' mporuge' doo-ra. Uma-ra mengkoru hi totu'a-ra, uma ra'incai motarima kasi, uma-ra mposaile' Alata'ala,

3uma-ra ma'ahi', pai' uma-ra dota hintuwu'. Ntora mpotuntui' doo-ra-wadi, uma-ra mpokuasai kahinaa woto-ra moto, seke-ra, pai'-ra mpokahuku' to lompe'.

4Mpopanawu' doo-ra, mekahia'-ra pai' rika' pekiri-ra, mpopeliu kapantea-ra. Uma-ra mpotuku' konoa Alata'ala, mpotuku' kagoea'-ra-wadi.

5Ane gau' to rahilo doo, mpotuku' moto-ra ada agama hewa tauna to mengkoru hi Alata'ala. Tapi' kuasa Alata'ala to ma'ala mpobalii' nono-ra, rasapuaka lau-wadi-rana. Neo' nuposigalo-raka tauna to hewa toe gau'-ra.

6Ria-ra hantongo' to mpokeni tudui'-ra to uma makono hi tomi doo, pai'-ra mpobagiu tobine to lente pepangala'-ra bona tobine toera mpopangala' tudui'-ra. Tobine toera, wori' lia jeko'-ra, pai' wori' nyala kahinaa nono-ra to mpokuasai-ra.

7Doko' mpo'epe tudui' ncuu-ra, aga uma oa' monoto nono-ra mpo'inca tudui' to makono.

8Guru to boa' toera, bengku' pekiri-ra pai' boa' pepangala'-ra, alaa-na Alata'ala mpotulaka-ra. Mpo'ewa-ra tudui' to makono, hewa Yanes pai' Yambres mpo'ewa nabi Musa owi.

9Yanes pai' Yambres toera, topobago-na Firaun to mpo'ewa nabi Musa hante pake'-ra. Aga uma-ra hompe mpo'ewa baraka' Pue' Ala to ria hi nabi Musa. Wae wo'o mpai' to jadi' hi guru to boa' tempo toi. Uma-ra mpai' hompe mpo'ewa tudui' to makono, apa' kawojoa-ra bate incana mpai' hi hawe'ea tauna.

10Aga iko Timotius, apa' mahae-moko mpo'ema'-a, nu'inca lia-mi tudui'-ku pai' kehi-ku pai' patuju tuwu'-ku. Nuhilo moto-mi pepangala'-ku, kamosabara-ku pai' ahi'-ku, pai' kantaha-ku hi rala kasusaa'.

11Nuhilo moto kakupengkatarii-na pebalinai' pai' kasusaa' to mporumpa'-a hi ngata Antiokhia, hi Ikonium pai' hi Listra. Uma mowo pebalinai' toe! Aga Pue' mpobahaka-a ngkai hawe'ea toe lau.

12Bate toe-midi! Hawe'ea tauna to mpotuku' Kristus Yesus pai' to doko' mengkoru hi Alata'ala bate rabalinai'.

13Tapi' tauna to dada'a pai' topebagiu, tampai lau-mi kadada'a kehi-ra. Mpobagiu-ra doo hante tudui'-ra to boa', ntaa' hante hira' wo'o-midi-rawo to tebagiu-e.

14Aga iko Timotius, kana tida-ko ngkakamu tudui' to oti-mi ratudui'-koko pai' to nupangala' mpu'u-mi. Nu'inca kamakono-na tudui' toe, apa' nu'inca kahema-ra to mpotudui'-ko.

15Ngkai kakedia'-nu nu'inca-mi ihi' Buku Tomoroli'. Buku Tomoroli' toe to ma'ala mponotohi nono-ta duu'-na mepangala'-ta hi Kristus Yesus pai'-ta tehore ngkai huku' jeko'-ta.

16Hawe'ea to te'uki' hi rala Buku Tomoroli', ra'uki' hante noto ngkai Alata'ala, pai' ria kalaua-na hi kita'. Hante Buku Tomoroli' kita' ma'ala mpoparata tudui' to makono, mpo'ewa tudui' to sala', mpokolompehii kehi to dada'a, pai' mpotudui' tauna bona monoa' po'ingku-ra.

17Hante Buku Tomoroli', kita' to jadi' topobago Alata'ala rarewai hono', apa' Buku Tomoroli' toe tahenta mpobago butu nyala pobago to lompe'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran