Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 16 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sayubinja titiang. Wantah Palungguh IRatu sane andelang titiang buat ngrahayuang titiang.

2Titiang matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Palungguh IRatu Widin titiange. Saluiring paindikan sane becik sane derbeang titiang, punika makasami paican Palungguh IRatu.”

3Ambate beciknya kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane satia tuu. Mugi-mugi ipun muponin kaliangan sane kalintang ageng.

4Jadmane sane gegison ngulati widi-widi sane lianan, ipun ngrauhang pakewuh pabuat dewekipune niri. Titiang nenten jaga sareng-sareng masidikara ngajak ipun. Titiang nenten nyungsung widinipune.

5Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, wantah Palungguh IRatu dados kawitan titiange, tur Palungguh IRatu mapaica ring titiang sakancan sane buatang titiang. Urip titiange ring benjang pungkur wenten ring tangan Palungguh IRatu.

6Ambate luih paican Palungguh IRatu ring titiang. Ambate becik paican Palungguh IRatune punika.

7Titiang muji Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida nuntun titiang, tur rikalaning wengi, tungtung atin titiange matinget titiang.

8Titiang tansah rumasa mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa tan lad ngiangin titiang. Ida setata nampek, tur nenten wenten paindikan sane ngawinang titiang tengkejut.

9Duaning punika manah titiange kalintang suksma tur liang, tur titiang rumasa kalintang sutrepti rahayu.

10Santukan Palungguh IRatu nyayubin titiang saking kakuasan sang patine, samaliha jadmane sane suecanin Palungguh IRatu, nenten jaga kutang Palungguh IRatu ring pati lokane.

11Palungguh IRatu matujuhin titiang margi sane ngungsi urip. Ring ajeng Palungguh IRatu titiang kabekin antuk kaliangan, tur ngawinang liang salami-laminipun. <<  Mazmur 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel