Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

1Wahhju Xisaj 'Elmesehh, jang telah de`anugarahkan 'Allah kapadanja, 'akan menondjokh kapada hamba 2 nja segala barang jang haros djadi dengan segarah dan jang telah demaxlumkannja sambil menuronkan 'itu 'awleh Mal`aknja kapada hambanja Jahhja:

2Jang sudah bersjaksi kalam 'Allah, dan sjahadet Xisaj 'Elmesehh, dan segala barang jang telah delihatnja.

3Berbahagijalah 'awrang 'itu jang membatja, dan segala 'awrang jang menengar segala perkata`an nubuwet 'ini, dan jang memaliharakan barang jang tersurat dalamnja: karana kotika sudah damping.

4Jahhja kapada katudjoh djamaxat 'itu jang 'ada di-`Asija: 'adalah kiranja nixmat pada kamu, dan salamet deri pada Tuhan, jang 'ada, dan jang sudah 'ada, dan jang nanti datang: dan deri pada katudjoh 'Arwahh 'itu jang 'ada dihadapan xarsjnja:

5Dan deri pada Xisaj 'Elmesehh sjahid jang satijawan 'itu, 'anakh jang sulong deri 'antara 'awrang mati 2, dan Panghulu segala Radja 2 dibumi. Pada Tuhan jang sudah meng`asehij kamij, dan sudah membasohkan kamij deri pada segala dawsa kamij 'awleh darahnja.

6Dan jang sudah djadikan kamij Radja 2 dan 'Imam 2 bagi 'Allah jang Bapanja: pada dija 'itu 'adalah kiranja kamulija`an dan khowat deri pada kakal sampej kakal. 'Amin.

7Bahuwa sasonggohnja 'ija 'ada datang di`atas 'awan 2, dan tijap 2 mata 'akan melihat dija, lagi segala 'awrang jang sudah menikam dija turus: dan samowa bangsa dibumi nanti meratap 'akan dija: behkan, 'amin.

8'Aku 'ini 'ada 'Alif dan Ja, permula`an dan kasudahan, baferman maha Tuhan, jang 'ada, dan jang sudah 'ada, dan jang nanti datang, jang maha kawasa 'atas samista sakalijen.

9Bejta 'ini Jahhja, jang lagi 'ada sudaramu dan sakutumu pada kasukaran, dan pada karadja`an, dan pada katuhanan Xisaj 'Elmesehh, sudah 'ada dipulaw jang dinama`ij Patmus, 'awleh karana kalam 'Allah, dan 'awleh karana sjahadet Xisaj 'Elmesehh.

10Bejta 'ini sudah 'ada terkena 'awleh Rohh pada harij maha Tuhan 'itu: dan bejta sudah dengar dibalakangku sawatu sawara besar, seperti nafirij bunjinja,

11Sabdanja: 'aku 'ini 'ada 'Alif dan Ja, jang pertama dan jang komedijen: maka barang jang 'angkaw melihat, hendakhlah 'angkaw menjurat 'itu dalam sawatu kitab, lalu meng`irim 'itu kapada katudjoh djamaxat jang 'ada di-`Asija, kapada 'Efsus, dan kapada 'Ismurna, dan kapada Perdjamus, dan kapada THuwatira, dan kapada Sardejs, dan kapada Filadelfija, dan kapada Ladokija.

12Maka bejta pawn berpalinglah diriku hendakh melihat sawara 'itu jang berkata 2 sertaku: dan habis kupaling diriku, maka sudah kulihat tudjoh kaki dijan ka`amasan:

13Dan ditengah 2 katudjoh kaki dijan 'itu sa`awrang jang sarupa dengan 'Anakh 'Insan, jang terkena dengan badju pandjang sampej kapada tumit kaki, dan ter`ikat pinggangnja sampej kapada susuw 2 dengan tjindij ka`amasan:

14Maka kapalanja dan rambotnja 'itu 'adalah putih saperij tzaldju: dan mata 2 nja saperij njala 'apij.

15Dan kaki 2 nja 'adalah sarupa timbaga suwasa, jang mejrah 'apij lakunja seperti didalam tanur: dan sawaranja saperij sawara banjakh 'ajer:

16Maka 'ija pawn peganglah tudjoh bintang pada tangannja kanan: dan deri pada mulutnja kaluwarlah sabilah pedang tadjam jang makan duwa belahnja: dan panglihatnja 'adalah saperij mataharij jang bertjahaja pada sijang tjawatja.

17'Adapawn tatkala kulihat dija, maka djatohlah bejta terdjurumis saperij 'awrang mati dihadapan kaki 2 nja: maka 'ija pawn bubohlah tangannja kanan ka`atasku, sambil baferman kapadaku; djanganlah 'angkaw takot: 'aku 'ini 'ada jang pertama dan jang komedijen.

18Dan jang 'ada hidop, dan jang sudah 'ada mati: maka bahuwa sasonggohnja 'aku 'ada hidop deri pada kakal sampej kakal. 'Amin. Dan 'aku memegang segala 'anakh kontjij naraka dan mawt.

19Suratkanlah 'awlehmu barang jang sudah kawlihat, dan barang jang 'ada, dan barang jang nanti djadi komedijen deri pada sakalijen 'ini:

20'Akan rahasija katudjoh bintang, jang sudah kawlihat pada kananku, dan katudjoh kaki dijan ka`amasan. Katudjoh bintang 'itu 'ada Mela`ikat 2 katudjoh djamaxat 'itu: dan katudjoh kaki dijan, jang sudah kawlihat, 'itu 'ada katudjoh djamaxat 'itu. <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran