Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 >> 

1Petrus, sa; awrang rasul Tuhan Jesus Christos, ka-pada segala awrang dagang kapilehan, jang terhamburan sini sana di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bithu-nia,

2Menurut pengatahuwan Allah Bapa deri purbakala, di dalam kasutjian awleh Roch itu, kapada dengar-deng-aran dan kapada pemertjikan dengan darah Tuhan Jesus Christos. Nimet dan dame dja-dilah kiranja deperbanjakkan di antara kamu makin lama makin lebeh.

3Terpudjilah kiranja Allah dan Bapa Tuhan kami Jesus Christos, jang, menurut ka-besaran kamurahannja, sudah peranakan kami kombali aw-leh kabangkitan Tuhan Jesus Christos, deri antara awrang-awrang mati,

4Kapada satu pusaka jang tijada bernoda dan tijada ka-lalu; an, jang tersimpan bagi kamu di dalam sawrga,

5Sedang kamu dapat ter-simpan awleh maha kawasa Allah, awleh iman kapada sawatu kalepasan, jang tersa-dija dan jang akan djadi njata, pada waktu terkomedijen,

6Dalam jang mana kamu bersuka-suka amat, sedang sakarang sedikit waktu lama-nja, kalu ada haros bagitu, kamu dapat berduka di dalam rupa-rupa pertjawba; an,

7Sopaja iman kamu di da-lam pertjawba; annja terdapat banjak lebeh indah, deri pada amas jang kabinasa; an itu, jang detjawba; i lagi awleh api, itupawn akan kapudjian, hormat dan kamulija; an, pada kanjata; an Tuhan Jesus Christos,

8Jang kamu sudah tijada melihat dengan mata-mata ka-mu, tetapi tjinta djugu; dan maski sakarang kamu bulom lihat Dija, kamu pertjaja djuga dalam Dija dan bersu-ka-suka dengan satu kasuka-an jang amat-amat indah sam-pe tijada bawleh bilang.

9Sedang kamu berawleh nijet iman kamu, ija itu sa-lamat djiwa-djiwa kamu.

10Akan salamat mana, su-dah pariksa dan sudah tja-hari tahu Nabi-nabi itu, jang sudah bernubuwet akan nimet itu, jang desadijakan bagi kamu;

11Sedang marika itu su-dah pariksa-pariksa waktu dan kotika bagimana Roch Tuhan Christos, jang sudah ada di dalam marika itu, su-dah tantukan, pada tatkala Ija sudah bersaksi akan perasa sangsara Tuhan Christos dan akan kamulija; annja ko-medijen deri padanja itu;

12Kapada sijapa sudah dja-di denjatakan, jang marika itu sudah tijada melakukan pangkat pakardja; annja kara-na marika itu sendiri, tetapi karana kami ini, dan jang sakarang djadi dechotbatkan kapada kamu, awleh segala awrang itu, jang sudah mem-bawa chotbat Indjil kapada kamu di dalam Roch Kudus, jang tersuroh datang deri da-lam sawrga; itupawn perka-ra-perkara dalam jang mana melaikat-melaikat beringin menilik dalamnja.

13Sebab itu, dengan ping-gang jang terikat, dan deng-an pengingatan jang bajik, dan dengan sapunoh-punoh karadjinan, hendaklah kamu taroh saganap pengharapan kamu atas nimet itu, jang debawakan kapada kamu di dalam kanjata; an Tuhan Jesus Christos.

14Salaku anak-anak deng-ar-dengaran hendaklah kamu pake peri kalakuwan demi-kijen, sampe kamu tijada ba-hagian lagi dengan segala ka; inginan itu, awleh jang mana kamu sudah kasi pa-rentah kamu punja diri sen-diri pada waktu di-hulu di dalam kabodohan kamu,

15Tetapi sabagimana jang Maha Kudus itu, jang sudah memanggil kamu, hendaklah kamu djadi kudus lagi, di dalam saganap perdjalanan kamu.

16Karana ada tersurat: "Hendaklah kamu ada kudus, sabagimana Aku ini ada ku-dus."

17Dan djikalaw kamu me-njaru kapada Dija itu, salaku kapada satu Bapa, jang putus hukum tijada dengan angkat muka awrang, menurut per-bowatan sasa; awrang: bagitu-pawn hendaklah kamu ber-djalan-djalan antara waktu kadagangan kamu dengan ta-kotan.

18Karana kamu tahu, jang kamu sudah tijada dapat ter-tubus, dengan perak ataw amas, deri pada perdjalanan kamu jang sija-sija, jang ka-mu sudah berpusaka deri pada tetek mawjang;

19Tetapi dengan darah jang maha indah Tuhan Christos, Anak domba itu, jang tijada bernoda dan tijada bertjoring;

20Jang, songgohpawn te-lah tertantu deri waktu pur-ba-kala, di-hulu deri pada pengalasan dunja, tetapi jang baharu denjatakan pada masa penghabisan awleh karana kamu.

21Sedang kamu, awlehnja itu, pertjaja akan Allah, jang sudah membangkitkan Dija deri antara awrang-aw-rang mati dan jang sudah karunjakan kapadanja kamu-lija; an, sampe lagi iman kamu djadi pengharapan akan Allah.

22Bagitupawn hendaklah kamu sutjikan djiwa-djiwa kamu kapada dengar-dengar-an, awleh Roch itu, akan pengasehan sudara-bersudara, dan hendaklah kamu baku-tjinta sa; awrang akan sa; aw-rang dengan tulus dan satija deri dalam hati jang sutji.

23Salaku awrang, jang sudah taperanak pula, bukan deri dalam peranak jang ka-binasa; an, tetapi jang tijada kabinasa; an, itupawn awleh perkata; an Allah jang hidop dan jang tinggal sampe segala kakal.

24Karana samowa daging salaku rompot-rompotan ada-nja, dan samowa kamulija; an manusija salaku satu bunga rompot-rompotan; takadjoh, rompot sudah laju dan bunga-nja sudah gugor;

25Tetapi perkata; an Allah tinggal sampe segala kakal. Maka inilah perkata; an itu jang dechotbatkan di antara kamu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel