Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 5 >> 

1Karana kami tahu bajik-bajik, bahuwa manakala ta-ratak kadijaman kami, jang kabumian ini djadi terombak, ada pada kami satu perusah-an, jang deperusah awleh Allah; satu rumah, jang tijada dekardjakan dengan tangan-tangan, hanja jang kakal di dalam sawrga.

2Karana di dalam hal ini lagi, kami helah-helah susah, dengan suka-suka akan dapat deperpakekan dengan kadijam-an kami, jang ada deri da-lam sawrga.

3Djikalaw pawn kami akan terdapat deperpakekan dan bukan talandjang.

4Bekan lagi, kami ini jang ada di dalam rumah-tanah ini, kami helah susah dan rasa kabaratan, sedang kami tijada akan mawu suka kasi kalu-war, tetapi pake deri atas, sopaja barang jang kamati-matian ini djadi tertalan aw-leh kahidopan.

5Adapawn Dija itu, jang sudah sadijakan kami akan itu, itulah Allah; dan jang memberi pada kami peng-gade; a Roch.

6Bagitupawn ada pada ka-mi pengharapan jang bajik, se-dang kami tahu, jang salama-lama kami mengadijami di dalam tuboh, kami menga-dijami djawoh deri Tuhan;

7Karana kami berdjalan-djalan dalam pertjaja, bukan dalam lihat-lihat.

8Tetapi ada pada kami pengharapan jang bajik, dan kami suka lebeh bajik menga-dijami di-luwar tuboh dan bertinggal sama-sama dengan Tuhan.

9Sebab itu lagi kami me-radjinkan diri kami, bajik kami mengadijami di dalam, bajik kami ada di luwar, jang kami bawleh berkenan kapa-danja.

10Karana saharosnja kami samowa berhadap di muka tachta hukum Tuhan CHRIS-TOS, sopaja sasa; awrang me-nanggong sabarang apa sudah djadi dalam tuboh, menurut jang mana ija sudah bowat, mawu bajik, mawu djahat.

11Maka sedang kami me-ngatahuwi katakotan maha besar Tuhan, kami djuga membudjok-budjok manusija; tetapi kami ada njata-njata berhadapan Allah, dan b/eta harap, jang aku ini ada njata lagi di dalam satahu hati ka-mu.

12Tetapi tijada kamipudji-pudji diri kombali pada kamu, tetapi kami mawu memberi bagi kamu satu sebab akan kapudjian awleh karana ka-mi, sopaja ada sabarang apa-apa pada kamu, berhadapan awrang-awrang itu jang me-mudji barang jang ada di mu-ka, dan bukan jang ada di dalam hati.

13Karana sudahkah kami ada gila, kami ada itu bagi Allah; sudahkah kami ada dengan budi-akal jang bajik, kami ada itu bagi kamu.

14Karana tjinta Tuhan CHRISTOS sijasat kami.

15Sedang kami sangka, djikalaw satu awrang sudah mati karana sakalijen, jang sakalijen itu djuga sudah mati; dan jang Ija sudah mati ka-rana sakalijen, sopaja awrang-awrang itu jang hidop tijada lagi hidop bagi dirinja, te-tapi bagi Dija itu jang sudah mati dan debangkitkan kara-na marika itu.

16Bagitupawn deri pada sakarang ini kami tijada me-ngenal barang sa; awrang lagi menurut daging; dan maski ka-mi sudah mengenal Tuhan CHRISTOS menurut daging, sa-karang ini kami tijada me-ngenal Dija demikijen lagi.

17Sebab itu, djikalaw ba-rang sa; awrang ada di dalam Tuhan CHRISTOS, ijalah sawa-tu kadjadian baharu; jang lama itu sudah lalu; lihat, samowanja sudah djadi ba-haru.

18Maka samowanja itu ada deri dalam Allah, jang sudah perdamekan kami ini dengan sendirinja, awleh Tu-han CHRISTOS, dan sudah ka-runjakan pada kami djawatan perdame; an ini.

19Karana Allah adalah per-damekan isi dunja dengan Sen-dirinja di dalam CHRISTOS, sedang Ija tijada hitonglah segala kasalahannja kapada marika itu; dan perkata; an perdame; an itu Ija sudah sa-rahkan kapada kami.

20Bagitupawn kami ini ada surohan-surohan dengan na-ma Tuhan CHRISTOS, sa; aw-leh-awleh Allah membudjok awleh kami; bagitupawn ka-mi membudjok-budjok deng-an nama Tuhan CHRISTOS berilah diri kamu deperdame-kan dengan Allah.

21Karana Dija itu, jang su-dah tijada tahu dawsa, Ija dju-ga sudah djadikan Dija akan dawsa bagi kami, sopaja ka-mi djadi di dalam Dija ada-let Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran