Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 >> 

1H/e sudara-sudara! permin-ta; an hatiku dan pemohonanku kapada Allah karana Isra; el, itu ada, jang marika itu baw-leh depaliharakan.

2Karana aku memberi ka-saksian pada marika itu, jang dija awrang punoh karadjinan kapada Allah, tetapi dengan kurang mengarti.

3Karana sedang marika itu tijada mengenal adalet Allah dan mawu djuga men-dirikan dija awrang punja a-dalet sendiri, marika itu sudah tijada ta; alok dirinja kabawah adalet Allah;

4Karana nijet Tawrat itu-lah CHRISTOS, akan adalet ba-gi sasa; awrang jang pertjaja.

5Karana Musa menjurat akan adalet Tawrat: 'Sa; aw-rang manusija, jang bowat itu, akan hidop awlehnja.'

6Tetapi adalet deri dalam pertja; an berkata demikijen: Djangan katakan di dalam hatimu: Sijapakah akau najik kasawgra? Itu artinja ba-wa turon Tuhan CHRISTOS;

7Ataw, sijapakah akan tu-ron di dalam tubir? Itu ar-tinja bawa pulang Tuhan CHRISTOS deri antara awrang-awrang mati.

8Tetapi apatah ija kata-kan? Hampir-hampir pada-mu ada perkata; an itu; di dalam mulutmu dan di da-lam hatimu. Inilah perkata; an iman itu, jang kami meng-chotbatkan.

9Karana djikalaw angkaw mengakaw dengan mulutmu JESUS, jang Ija ada maha Tu-han, dan pertjaja dengan ha-timu, jang Allah sudah mem-bangkitkan Dija deri antara awrang mati, bagitupawn ang-kaw akan dapat depalihara-kan.

10Karana dengan hati aw-rang pertjaja akan adalet, dan dengan mulut awrang meng-akaw akan salamat.

11Karana katakan Surat-an itu: 'Barang sijapa per-tjaja di dalam Dija, tijada a-kan bermalu.'

12Karana bukan barang baku-farak antara awrang Je-hudi dan awrang Hell/eni, ka-rana pada samowanja ada sa-watu djuga Tuhan, jank kaja pada sakalijen awrang jang menjaru kapadanja.

13Karana barang sijapa menjaru akan nama maha Tu-han, akan berawleh salamat.

14Maka bagimana awrang akan menjaru akan Dija itu, dalam sijapa awrang sudah tijada pertjaja? Dan bagi-mana awrang akan pertjaja di dalam Dija itu, akan sijapa awrang sudah tijada dengar? Dan bagimana awrang akan dengar, kalu tijada awrang pengchotbat?

15Tetapi bagimana awrang akan mengchotbatkan, kalu tijada dapat tersuroh? Saba-gimana tersurat: 'Bagimana manis ada kaki-kaki segala awrang itu, jang membawa chabar perdame; an, deri pada awrang-awrang itu jang membawa chabar perdame; an, deri pada awrang-awrang itu jang mem-bawa chabar jang bajik'.

16Tetapi bukan samowanja sudah dengar-dengaran akan chabar jang bajik itu. Karana Jesaja kata: 'Ja, maha be-sar Tuhan, sijapatah sudah pertjaja akan chotbat kami?'

17Bagitupawn pertjaja; an ada deri dalam menengar, dan menengar itu deri dalam per-kata; an Allah.

18Tetapi b/eta bilang: Djangan barangkali dija aw-rang sudah tijada dengar itu? Songgohpawn, sawara marika itu sudah kaluwar atas saga-nap bumi, dan segala perka-ta; annja sampe di hudjong bumi!

19Tetapi aku bilang: Su-dahkah barangkali Isra; el tija-da mengarti itu? Pada jang pertamapawn Musa kata: 'A-ku akan djadikan kamu ber-iri hati akan sawatu bala jang hina-hina; akan sawatu bangsa jang bodoh, Aku akan menggusari kamu'.

20Dan Jesaja membarani-kan dirinja, dan katakan: 'A-ku ini sudah terdapat aw-leh jang sudah tijada tjahari Aku: Aku sudah djadi njata pada awrang, jang tijada ta-nja-tanja akan Daku.'

21Tetapi akan Isra; el Ija ka-takan: 'Antara saganap hari Aku sudah bukanan tangan-tanganku, akan sawatu bang-sa durhaka dan berlawan-la-wan.'


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran