Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

1Adapawn melihatlah aku satu langit baharu dan bu-mi baharu; karana langit jang pertama dan bumi jang per-tama sudah lalu linnjap, dan lawutan sudah tijada lagi.

2Dan aku ini, Joannes, su-dah melihat negeri jang kudus itu, Jerusalem baharu, turon deri pada Allah, deri dalam sawrga, terhijas seperti satu mempile parampuwan kapada suwaminja.

3Maka dengarlah aku sa-watu sawara besar deri dalam tachta itu, katanja: Lihat-lah, taratak Allah ada di antara manusija-manusija, dan Ija djuga akan mengadijami di antara marika itu, dan ma-rika itu, dan marika itu, dan marika itu akan ada balanja, dan Allah sendiri akan ada baserta dengan dija awrang, seperti Ilahlja.

4Maka Allah akan sapu-kan habis segala ajer mata deri pada matanja; dan mawt tijada akan ada lagi, dan tijada barang susah, dan tija-da barang meratap, dan tija-da barang sakit sangsara akan ada lagi, karana perka-ra-perkara jang pertama pawn sudah lalu linnjap.

5Adapawn Ija itu, jang adalah dudok di atas tachta itu, bersabdalah: Lihat, sa-mowanja aku djadikan baha-ru. Dan berkatalah Ija kapa-daku: Tulis awlehmu! kara-na segala perkata; an ini ada benar dan satija.

6Dan berkatalah Ija kapa-daku: Sudah djadi. Aku ini ada Alfa dan Omega, permu-la; an dan kasudahan. Pada barang sijapa berhawus, Aku akan kasi padanja deri dalam mata-ajer kahidopan pada tju-mah-tjumah djuga.

7Barang sijapa berawleh kamenangan, ija djuga akan berpusaka

8Tetapi akan segala aw-rang penakot, dan awrang kafir, dan awrang takaruwan, dan pembunoh, dan jang bo-wat persondalan, dan awrang-awrang mawi, dan jang me-njombah berhala-berhala, dan segala awrang perlente, dija awrang punja bahagian akan ada di dalam tasik itu, jang hangus menjala dengan api dan balirang: barang jang ada mawt jang kaduwa.

9Maka berdatanglah sawa-tu deri katudjoh mela

10Bagitu djuga ija bawa-kanlah b/eta di dalam roch, di atas satu gunong jang be-sar dan tinggi, dan ija ton-djoklah kapadaku negeri be-sar, Jerusalem kudus itu, tu-ron deri dalam sawrga deri pada fihak Allah;

11Pada jang mana adalah kamulija; an Allah, maha tja-hajanja adalah sarupa perma-ta jang terlalu amat indah, seperti permata jaspidi jang bakilap-kilap.

12Maka adalah padanja sa-watu pagar batu, jang besar dan tinggi, dengan duwa be-las pintu negeri, dan pada segala pintu negeri itu, duwa belas mela

13Sabelah timor adalah tiga pintu negeri, sabelah awtara tiga pintu negeri, sabelah salatan tiga pintu ne-geri, dan sabelah barat tiga pintu negeri.

14Dan pada pagar batu deri pada negeri itu adalah duwa belas pengalasan, dan atas segala pengalasan itu nama-nama deri kaduwa be-las rasul Anak domba.

15Dan pada dija itu, jang katalah dengan aku adalah sawatu rante ukoran ka; amas-an, akan ukor negeri itu dan segala pintunja dan pagar dewlanja.

16Maka negeri itu adalah dudok berdjiku ampat, ija itu pandjangnja sarupa lebarnja. Dan ija mengukorkanlah ne-geri itu dengan rante-ukor: duwa belas ribu istadion. Pandjangan dan lebaran dan katinggian negeri itu, satu ru-pa djuga.

17Maka mengukorlah ija dewala-dewalanja, saratus am-pat puloh ampat hasta, me-nurut ukoran manusija, jang punja mela

18Dan perusahan dewala, itulah jaspis; dan negeri itu deri amas djerning; sarupa katja jang djerning.

19Dan segala pengalasan pagar dewala deri pada ne-geri itu terhijas dengan sega-la permata jang indah. Peng-alasan jang pertama itulah jaspis; jang kaduwa sapfirus, jang katiga kalkedinius, jang ka; ampat samaragdus,

20Jang kalima sardoniks, jang ka; anam sardius, jang katudjoh karisolithus, jang kadulapan berillus, jang ka-sambilan topasius, jang ka-sapuloh krisoprasus, jang ka-sabelas hiasinthus, jang ka-duwa belas amethistus.

21Dan kaduwa belas pintu negeri, itulah duwa belas mutijara, sasawatu pintu ne-geri deri sawatu djuga mutija-ra. Dan djalan besar negeri itu, itulah amas jang sutji seperti katja djerning.

22Dan barang Kaba sudah tijada ku-lihat di dalamnja: Karana maha besar Tuhan, Allah jang maha kawasa, itu ada Kabanja, dan lagi Anak domba itu.

23Dan negeri itu tijada usah dengan mata-hari, dan tijada dengan bulan, akan bertjahaja dalamnja: karana kamulija; an Allah menarang-kan itu, dan Anak domba djuga ada penarangannja.

24Maka segala chalajik, jang berawleh salamat, ber-djalan-djalan di dalam pena-rangannja, dan segala radja di bumi membawa kamulija; an-nja masok di dalam negeri itu.

25Dan segala pintu negeri itu, tijad djadi terkontji an-tara hari sijang; (karana di sana tijada akan djadi malam).

26Maka awrang akan mem-bawa kamulija; an dan hormat segala chalajik kadalamnja itu.

27Dan tijada akan dapat masok sabarang apa-apa jang nedjis, dan jang membowat barang takaruwan dan perlen-te, melajinkan sadja segala awrang itu jang tersurat di dalam kitab kahidopan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran