Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 15 >> 

1Aku ini ada pohon ang-gawr jang benar, dan Bapa-ku ada tukang tatanaman po-hon-pohon anggawr.

2Sasawatu tunas di dalam Aku, jang tijada kasi bowa, Ija potong; dan jang kasi bo-wa, Ija mengiris sutjikan itu, sopaja ija kasi bowa-bowa le-beh banjak.

3Sakarang pawn kamu su-dah sutji, awleh karana per-kata; an itu, jang Aku sudah bilang pada kamu.

4Hendaklah kamu tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu! Sabagimana satu tunas tijada bawleh kasi bowa deri dalam sendirinja, djika tijada ija tinggal di dalam pohon anggawr, bagitu lagi kamu tijada, djikalaw kamu tijada tinggal di dalam Aku.

5B/eta ini ada pohon ang-gawr, dan kamu ada tunas-tunas; barang sijapa tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dija, ija djuga kasi bowa-bowa banjak; karana di-luwar Aku, kamu tijada baw-leh bowat sabarang apa-apa.

6Barang sijapa tijada ting-gal di dalam Aku djadi ter-bowang kaluwar, sabagimana tunas itu, dan djadi laju, dan djadi terkompol sama-sama, dan terbowang di dalam api dan terbakar habis.

7Djikalaw kamu tinggal di dalam Aku, dan segala per-kata; anku bertinggal di dalam kamu, sabarang apa djuga ka-mu akan mawu minta, itu djuga akan djadi pada kamu.

8Di dalam ini Bapaku djadi demulijakan, djika kamu kasi bowa-bowa banjak, dan kamu djuga akan ada murid-mu-ridku.

9Sabagimana Bapa sudah tjinta B/eta, bagitu lagi B/eta sudah tjinta kamu; hendak-lah kamu tinggal di dalam pertjinta; anku ini!

10Djikalaw kamu ingat-ingat titah-titahku, kamu dju-ga akan tinggal di dalam pe-ngasehanku; sabagimana Aku ingat titah-titahnja, dan ting-gal di dalam pengasehannja.

11B/eta sudah bilang itu pada kamu, sopaja kasuka; an-ku tinggal di dalam kamu dan kasuka; an kamu djadi semporna.

12Ini djuga ada titahku, jang kamu tjinta sa; awrang akan sa; awrang, sabagimana Aku sudah tjinta kamu.

13Satu tjinta jang lebeh besar tijada bawleh ada pada barang sa; awrang, melajinkan itu, jang ija taroh djiwanja ganti tsobat-tsobatnja.

14Kamu ada tsobat-tsobat-ku, djika kamu bowat apa-tah Aku bertitah pada kamu.

15Tijada Ku-panggil kamu lagi hamba-hamba; karana sa-tu hamba tijada tahu apatah tuwannja ada bowat; tetapi B/eta panggil kamu tsobat-tsobat, awleh karana segala sasawatu, jang Aku sudah dengar deri pada Bapaku, B/eta sudah kasi tahu pada kamu.

16Kamu sudah tijada me-mileh Aku; tetapi Aku sudah taroh kamu, sopaja kamu per-gi berdjalan dan kasi bowa-bowa, dan jang bowa-bowa kamu bawleh tinggal; sopa-ja Bapa memberi pada kamu, sabarang apa djuga, jang ka-mu minta deri padanja di dalam namaku.

17Ini djuga Aku bertitah pada kamu, sopaja kamu tjin-ta sa; awrang akan sa; awrang.

18Djikalaw dunja bintji ka-mu, katahuwi awleh kamu, jang dunja sudah bintji B/eta di-hulu deri pada kamu.

19Djika kamu adalah deri pada dunja, tantu djuga dunja sudahlah tjinta jang dija pu-nja; tetapi deri sebab kamu bukan ada deri pada dunja, dan B/eta sudah memileh kamu deri dalam dunja, tagal itu dunja bintji kamu.

20Ingat-ingatlah akan per-kata; an itu, jang Aku sudah bilang pada kamu: Hamba tijada lebeh besar deri pada tuwannja. Djikalaw awrang sudah bowat djahat padaku, marika itu lagi akan bowat djahat pada kamu; sudahkah marika itu simpan perkata-anku, marika itu akan sim-pan lagi kamu punja.

21Tetapi segala sasawatu ini marika itu akan bowat pada kamu, awleh karana na-maku; deri sebab marika itu tijada mengenal Dija itu, jang sudah suroh B/eta datang.

22Djikalaw tijada sudah-lah Ku-datang dan sudahlah katakan pada marika itu, tija-dalah dawsa pada marika itu; tetapi sakarang tijada barang sebab pada marika itu, deri dawsa-dawsanja.

23Barang sijapa bintji B/eta, ija djuga bintji Bapaku.

24Djikalaw tijada sudah-lah Ku-bowat, bowatan-bo-watan itu antara marika itu, jang sa; awrang lajin sudah tija-da bowat, bukan adalah daw-sa pada marika itu; tetapi sa-karang marika itu sudah lihat itu, dan sudah bintji B/eta dan Bapa B/eta.

25Tetapi sopaja djadi ga-nap perkata; an itu, jang ter-surat di dalam Tawratnja: "Dija awrang sudah bintji B/e-ta di-luwar barang sebab!"

26Tetapi manakala akan datang Panghibor itu, jang Aku akan suroh datang deri pada Bapa, Roch kabenaran itu, jang kaluwar deri pada Bapa; Ija djuga akan bersaksi akan Daku.

27Dan kamu lagi akan ber-saksi; awleh karana, deri mu-lanja kamu sudah ada serta-ku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran