Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ARALLE]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Pihsananna Puang Yesus sibaha pahsikolana umpelleing Galilea, sika la lusau di Yudea anna la lubete' di Salu Uhai Yordan. Nalebo bung sule tau mai'di lambi' napakuhu bou Puang Yesus.

2Sule tunne' sangngaka-sangngaka to Farisi unsändä'i Puang Yesus yaling di pekutananna, naoatee, "Situhu' atohang ada'ta, la malaraka mesa muane untibe bahinena?"

3Natimba'mi Puang Yesus naoatee, "Aka' akakae' ang napahentaingkoa' Nabi Musa?"

4Sika natimba'mi naoatee, "Napabei Nabi Musa mesa muane la untibe bahinena ke ahai suha' kasitibeang."

5Naoa salante Puang Yesus, "Nasuhung nauki'ingkoa' Nabi Musa pahenta ang noa, aka' inang makahha' bää'koa'.

6Aka' naonge pampahandu'annai lino, naonge untampa hupatau Puang Alataala, tiuki' naoatee, 'Puang Alataala umpapia muane anna bahine.

7Dianto suhunna anna mesa muane la umpelleii to baha'na anna sikolungngi bahinena

8lambi' la mesang sibaha.' La noanto yatoii dang la derua, ampo' la mesang situhu' pangngitanna Puang Alataala.

9Dianto anna yato aka ang puhang napamesa Puang Alataala dai mala la napasisähä' hupatau."

10Tahpana lambi' tama di mesa dasang, mekutanang pahsikolana didiona yato langngena' kasitibeang.

11Sika naoaminte Puang Yesus, "Menna-menna untibe bahinena, mane ungkabengngii bahine senga', inang ungngindä'-indä' pa'bannetauang.

12Anna noa tunne' menna-menna untibe muanena mane kabeng salai pano di muane senga' inang ungngindä'-indä' pa'bannetauang."

13Pihsang tempo aha tau umbaha sangngaka-sangngaka änä'-änä' pano di Puang Yesus anna malai nasahpa anna nabehe. Ampo' yato pahsikolana ungkeaha'i yato tau ang umbaha änä'.

14Tahpana naita Puang Yesus, ya' keaha'mi pano di pahsikolana naoatee, "Pabeiia' ne mating änä', daa ungkalapaii ke pemalai di hao mai di oloku, aka' tau ang noanto inde mai ang ungngala taha yaling di Kapahentaanna Puang Alataala.

15Kutula'ingkoa' setonganna menna-menna ang dai untammui manahpa Puang Alataala ang ma'pahenta, sinnoa inde mai änä' saohko', ya' inang daete'ne' la mendahi petauanna Puang Alataala yaling di kapahentaanna."

16Puhanna ma'kara tahpa ungkalihpi'i yato sangngaka änä'-änä' lella' nabehe.

17Naonge la mengkalaoi Puang Yesus umpatahhi' pellaoanna, suleng mesa tau mampellambi'i menanda-nanda. Mengkamala' di olona Puang Yesus anna mekutanai, naoatee, "O Tuang, To mapia inaha, aka ang pahallu la kubabe anna malaä' ullambi' katuhoang sapano-panona?"

18Natimba'mi Puang Yesus, naoatee, "Akana umpemapiaringkä' Kodi'? Daraka dio ungnginsang daete' aha moi poro la mesa tau ang mapia sehalinna Puang Alataala.

19Tantunte' anna ungnginsangngi ingkänna pahentana Puang Alataala, sinnoanna: dai tau mala papateang, dai tau mala ungngindä'-indä' pa'bannetauang, dai tau mala maboko, dai tau mala unsa'bii kalosengang, dai tau mala mambulitu', pahallu tau umpakeangka' to baha'..."

20Natimba'mi yato tau, naoatee, "O Tuang, ingkänna nee kutuhu'i asang mengkalao di mahäti'ku."

21Ya' nakalemui liung Puang Yesus yato tau naoaintee, "Mesake' ang la pahallu umbabe: Laoo do balu' asangngi ingkänna aka-akammu anna unsusai allinna pano di to pemase-mase anna la ullambi'o katomakakaang yaho di suruka. Puhaito umbabe yatoo, ya' maimo anna untindo'ä'."

22Nahingnginna yato tau umba noa tula'na Puang Yesus, ya' le'ba'mi sitonda manaho inahanna aka' mai'di liu aka-akanna.

23Pihsananna unnenne'ing pahsikolana Puang Yesus anna naoaintee, "Ahana inang mapahhi' si'da-si'da to makaka la tama di Kapahentaanna Puang Alataala."

24Pusa'mi pahsikolana tahpana nahingngi tula'na, aka' nasanga maromi'ne' to makaka la mentama di suruka. Ya' ma'kara sala bumi Puang Yesus, naoatee, "Oa' änä'ku, inang la mapahhi' to makaka mendahi to pentindo'na Puang Alataala.

25Maromi' puhane' onta mangngola lohso' pedai' andana la to makaka untindo' Kapahentaanna Puang Alataala, lambi' tama di suruka."

26Sika tuhtuang pusa' inde pahsikolana anna sipa'kara-karai, naoatee, "Ponna ke noae' yatoo, ya' menna sakalinne' ang la mala dipasalama'?"

27Natimba'mi Puang Yesus, naoatee, "Ponna kakuasaanna hupatau inang daete' aha ang la dipasalama', ampo' ponna kakuasaanna Puang Alataala malaete' nei'. Aka' ingkänna aka-aka mala asangngete'ne' nababe Puang Alataala."

28Ma'karang ta Petrus pano di Puang Yesus, naoatee, "Kami' indee umpellei asangngang ingkänna aka-akangki' anna kitindo'o.

29Natimba' Puang Yesus, naoatee, "Kutula'ingkoa' setonganna tau ang umpellei dasanna, ullu'na, to baha'na, änä'na, bahtu' tampona aka' natindo'ä' anna umpepainsangnging Kaheba Mapia,

30dianto ang la untahimbo ma'luhpi'-luhpi' yaling inde di lino bala'na yato aka-akanna ang puha napellei, ampo' pahallu toe' ungngolai kamasuhsaang. Anna la tuho masannang lambi' sapano-panona.

31Ampo' mai'di tau ang dipakeangka' dinoa, la dipadihoi'ang ke dako'mi; anna noa toi, mai'di tau ang dipadihoi'ang dinoa, la dipakeangka' ke dako'mi."

32Naonge lella'i mellao Puang Yesus sibaha to pentindo'na ludai' di Yerusalem, yato pahsikolana ang di kebo'na sika pusa', anna noa tunne' yato to pentindo'na ang di hundi sika mahea'. Mane umbahai sala boi pahsikolana Puang Yesus anna naoaintee,

33"Dinoa la dai'ingkea' di Yerusalem anna la lambi'mi tempona Kodi', inde Änä' to Lino, la dibehoä' pano di kapala-kapala imang anna to pampakuhu ada' anna la sika natahungkung mateä'. Puhai yatoo, la dibehoä' pano di tau ang dai ungnginsang Puang Alataala

34anna malai napakauho-uhoä' anna nasitingkuru-kuruiä', mane sika nadahha tuhoä' anna sika napateiä', ampo' la tuhoä' sumule di allo katallunna.

35Suleng ta Yakobus anna ta Yohanes, änä'na Zebedeus umpendungku'i Puang Yesus anna naoaintee, "O Tuang, kipalau ke la malai umbeaang aka ang la kipahallu."

36Nakutanaing Puang Yesus, naoaintee, "Aka ang umpemala la kubabeingkoa'?"

37Sika naoantee, "Kipalau ke la malai, ponna ke ma'pahentamo yaling di katomarayaammu, la umpaohko'ang di ongeang pa'pahentaammu, mesa di tando kuanammu anna mesa di tando kaihimmu."

38Ampo' natimba' Puang Yesus, naoatee, "Daia' ungnginsang aka ang menge umpalau. La untuaraka la ungngolai kamasuhsaang lambi' mate, sinnoa ang la pahallu kuolai?"

39Sika mentimba'mi, naoatee, "Io, kitua kiolai." Naoa buminte Puang Yesus, "Inang la ungngolai kamasuhsaang lambi' mate, sinnoa ang la kuolai,

40ampo' didionane' menna ang la mohko' di hao di tando kuanangku anna tando kaihingku tadiaete'ne' Kodi' ang mampama'tantu, ampo' Ambekuete'ne' mampama'tantu pano di si mesa-mesa tau ang la sihatang nabea."

41Nahingnginna yato sampulo pahsikolana ang senga', ya' tahpa sika keaha'mi pano di Yakobus anna Yohanes.

42Ampo' sika natambai asang Puang Yesus anna naoaintee, "Ungnginsammia' umba noa to pa'pahenta yaling inde di lino ma'pahenta sitonda kamakahha'anna, anna ingkänna to kepangka' umpalao kakuasaanna sitonda kamasahhu'ang pano di petauanna.

43Ampo' daia' dio mala noa yaling di alla'-alla'mu. Menna ang pemala mendahi ang handang keangka' yaling di alla'mua' pahallu mendahi to pantahiainna solana,

44anna menna-menna ang pemala mendahi tau ang handang dipa'käyyängngi pahallu mendahi sabua'mu.

45Aka' Kodi' inde Änä' to Lino sule mentama inde di lino, dä' la ditahiai, ampo' suleä' la mantahiai anna la umbehoä' sungnga'ku unsulängngi hupatau.

46Tahpana sika ungngolai Yerikho, ya' ullambi'mi mesa to buta ang menge kapalau-lau doi' di behing lalang. Disanga ta Bartimeus aka' änä'na ta Timeus.

47Nahingnginna naoate, 'Ang liu dianto Puang Yesus to Nazaret,' ya' metambang naoatee, "O Puang Yesus, Peänä'anna Tomaraya Daud, kalemuiä' kasi!"

48Ya' sika nasängkäing yato tau mai'di, ampo' tuhtuang supu mekoha napekäyyängngi naoatee, "O Peänä'anna Daud, kalemuiä' kasi!"

49Ya' tohhong Puang Yesus, mane naoaitee, "Tambaii mai." Sika natambaing, naoaintee, "Kehongko' liuo! Laomo pano aka' natambaimo Puang Yesus."

50Inde to buta tahpa umpentibeming kumbänna anna malai madihhi' mellao. Ya' ke'de'mi mane menandai pano di olona.

51Ya' nakutanaing naoaintee, "Aka ang umpemala kubabeingko?" Mentimba'mi yato to buta, naoatee, "Pemalaä' paita, Tuang."

52Naoamintee, "Laomo. Aka' umpetahpa'ä', ya' malamote' bono'." Donetoo bono' siang yato to buta anna malang paita. Puhai, ya' untindo'i Puang Yesus ungngola lalang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran