Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 20 >> 

Indik

1Rikala rauh masan endange, rikala masanipun pararatune biasa medal ka payudan, Dane Yoab tumuli mimpin wadua balan danene lunga magegebug ka panegara Amon. Rikala punika Ida Sang Prabu Daud kantun jenek malinggih wenten ring Yerusalem. Dane Yoab ngurung tur ngebug kota Rabane kantos kaon tur uug.

2Ratun bangsa Amone ngangge gelungan mas sane bobotipun tigang dasa pat kilogram. Gelungane punika madaging soca sane mael asiki. Socane punika raris kambil antuk Ida Sang Prabu Daud raris kagenahang ring gegelungan idane ngraga. Ida taler molih jejarahan akeh pisan saking kotane punika.

3Ida taler nawan rakyat kotane punika tur ipun nikayang ida makarya ngangge prabot gergaji, tambah miwah kapak. Sawatek wong Amone sane wenten ring kota-kotane sane tiosan taler kapaksa makarya pateh kadi asapunika antuk Ida Sang Prabu Daud. Sasampune punika ida miwah parakaulan idane raris mawali ka Yerusalem.

Yuda

4Wusan punika, malih wenten yuda nglawan wong Pilistine ring Geser. Daweg punika Dane Sibkai, saking Husa, ngamademang raksasa asiki sane mawasta Sipai, tur wong Pilistine raris kaon.

5Malih wenten yuda tiosan nglawan wong Pilistin. Duk punika Dane Elhanan okan Dane Yair ngamademang Lahmi nyaman Goliate sane saking kota Gat. Patin tumbakipune agengnyane amun pandalane.

6Malih wenten yuda ring kota Gat. Irika wenten raksasa sane buntutnyane suang-suang majriji nemnem. Raksasa punika katurunan raksasa-raksasa sane nguni.

7Raksasa punika nangtangin wong Israele. Irika Dane Yonatan, okan Dane Simea rakan Sang Prabu Daud raris ngamademang ipun.

8Raksasane makatetiga sane kapademang antuk Sang Prabu Daud miwah parapangiring idane, punika katurunan raksasa sane ring Gat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel