Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 26 >> 

Indik

1“Di bagian tengah Kemah Sucine, kemah tongos Ulune rauh apanga kagae aji tenda dasa bidang ane malakar aji benang lenen alus, benang wol biru, tangi muah barak. Tendane ento isinin sesulaman rerupan manusa makampid.

2Tendane ento makejang apang patuh dawa muah lumbangne. Dawanne 12 meter, lumbangne duang meter.

3Tenda-tendane ento sambung sabilang lelima jait dadiang abesik.

4Gaenangja pangantungan malakar aji kain biru di tepin tendane makadadua.

5Di tepinne ane abesik gaenang pangantungan seket, tur di tepinne ane buin abesik masih seket, apanga ia pada mapasangan.

6Gaenang sangket-sangket panegulan seket, ane malakar aji mas, anggon ngatepang tendane duang rangkep ento dadi abesik.

7Suba keto gaenang tenda solas bidang malakar aji bulun kambing anggon ngraabin Kemah Sucine.

8Tendane ene masih apanga asah. Lumbangne duang meter, lantangne telulas meter.

9Ane lelima jait-jait dadiang abesik, keto masih ane buin nemnem jait sambung dadiang abesik. Sakewala sambungane ane kaping nem ento tagelang dadi dadua tur ento anggon ngraabin di arep kemahe.

10Gaenang masih tendane ene pangantungan seket sig tendane ane abesik, muah seket sig tendane ane lenan.

11Gaenang masih sangket panegulan aji prunggu seket besik tur augang sangkete ento di gelang-gelangne anggon nyambung tendane ento apanga dadi abesik buat ngraabin kemahe atenga.

12Atenga uli lebih tendane ento anggon ngangkebin bagian durin kemahe.

13Kaine ane lebih tengah meter ane nglajur kalantang ento depang nglenteng nekepin bibih kemahe.

14Buina gaenang kemahe ento raab buin dadua, ane abesik aji kulit biri-biri muani ane mawarna barak, tur ane besikan aji kulit alus anggon angkeb di sisinne.

15Gaenang Kemah Sucine ento tulang ane jegjeg aji kayu akasia.

16Sabilang sakanne madawa petang meter tur malumbang 66 sentimeter.

17Saka-sakane ento apanga kisinin lait, apang aluh baan ngakitang.

18Sisi kelod kemahe gaenang saka duang dasa katih.

19Gaenang sendi aji perak petang dasa liunne. Sakane abesik isinin sendi dadua anggon ngisiang kaitne ento.

20Mula kajan kemahe ento gaenang masih adegan duang dasa,

21tur sendi aji perak petang dasa, adegan abesik isinin sendi dadua.

22Mula kauhne, dadinne di durin kemahe ento, gaenang adegan nemnem.

23Tur di bucu-bucun kemahe ento isinin adegan dadua.

24Adegan ane dadua di sabilang bucu ento akitang beten muah duurne, kanti adegan ane dadua ento dadi bucu dadua.

25Dadinne ada adegan akutus, sendinne aji perak nembelas. Adegane ane abesik masendi dadua.

26Gaenang sunduk limolas aji kayu akasia, lelima anggon ngakitang adegan ane di dinding kemahe ane asibak,

27ane lelima anggon ngakitang adegan-adegan Kemah Sucine sisi kauhne, nah ento ane paek durinne.

28Sundukne ane sitengah pasang di petengahan adegane, nglajur uli tanggun kemahe.

29Tulang-tulang kemah muah sunduke apanga makejang makaput aji mas, tur gelang-gelang pangisian sunduke ento masih apanga aji mas.

30Sasubane keto mara jujukang Kemah Sucine ento manut teken rencana ane suba edengang Ulun teken kita di duur gununge.

31Gaenang korden ane malakar aji benang lenen alus, benang wol mawarna biru, tangi muah barak. Kordene ento isinin sesulaman marupa jlema makampid.

32Gantungang kordene ento di adegan kayu akasiane patpat ane makaput aji mas. Adegan-adegane ento sendinin baan sendi perak patpat, tur isinin sangket pangantungan aji mas.

33Gantungang kordene ento di sangket pangantungane ento. Suba keto pejang Peti Prajanjiane ane misi papan batu dadua di durin kordene, kanti kordene ento dadi belat Tongos Ane Suci klawan Tongos Ane Maha Suci.

34Pasang tekep Peti Prajanjiane.

35Meja tongos aturane pejang di jaban Tongos Ane Maha Suci paek danginne, tur tongos lampune pejang paek delodne di tengah Kemah Sucine ento.

36Jelanan Kemah Sucine gaenang masih korden aji benang lenen alus, benang wol biru, tangi muah barak tur payasin aji sesulaman.

37Anggon ngantungang kordene ento, gaenang adegan kayu akasia lelima tur kaput aji mas, muah isinin sangket pangantungan aji mas lelima tur gaenang sendi prunggu lelima anggon nyendinin adegan-adegane ento.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran