Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 6 >> 

1Saking paraistrine Ih luh sang ayu, kijake palungan gegelan luhe? Nikayangja ring tiang. Margine sane encenke sane kaduluh antuk gegelan luhe, mangda tiang sareng sami mrasidayang nulungin luh buat ngrereh ida.

2Saking sane istri Gegelan tiange sampun lunga ka tamannyane, inggih punika ring genah wit wewangene pada tumbuh. Ida sedek ngangonang ingon-ingon idane ring taman, tur sedek munduhang sekar leli.

3Gegelan tiange punika paderben tiange, tur tiang dados paderben gegelan tiange. Ida ngangonang ingon-ingon idane ring pantaran sekar-sekar leline.

Kidun

4Oduh adi, adi ayu sakadi kota Yerusalem. Kabecikan adine pateh sakadi kota Tirsane, tur adi ngulangunin pisan sakadi kotane sane ageng kekalih punika.

5Sampunangja adi tansah nganengneng beli santukan indike punika pacang ngawinang beli kabibil. Rambut adine magelohan sakadi gompyokan kambinge sane pakecogcog ngrudug ring bukit-bukite ring Gilead.

6Untun adine putih sakadi gompyokan biri-birine sane wau wusan kapandusang. Nenten wenten sane kecag, tur ipun sami majejer saha sampurna.

7Pipin adine ngendih ring sor kudung adine.

8Banggayang sampun sang prabu maderbe rabi dasa diri, tur selir ulung dasa miwah istri-istri sane tiosan akeh pisan kantos tan keni antuk ngwilangin.

9Nanging sane tresnain tiang wantah asiki, tur ida jegeg pisan sakadi paksi darane. Ida punika putri tunggal biang idane, tur biang idane banget pisan nresnain ida. Paraistrine sane ngeton ida makasami muji ida. Parapramesuari miwah paraselire sami pada muji ngluihang ida.

10Sapasirake punika sane ngenter sakadi galang kangine? Ida ayu pisan tur masinar, tan bina kadi sinar surya wiadin sinar bulane.

11Tiang mamargi nganedunang ring selag-selagan wit kenarine misadia jaga ningalin entik-entikan sane kantun nguda ring lebake, tur ningalin daun anggure sane nguda-nguda miwah wit delimane sane sedek masekar.

12Tiang rumasa ngetor. Adi ngawinang beli kasemaran banget pisan, waluya sakadi kusir kreta perange rikala jaga mayuda.

13Saking paraistrine Ih daa sane saking Sulam, pada masolahja. Banggayangja tiang mabalih ragane rikala ragane masolah. Saking sang istri Napi awinannya semeton meled mabalih tiang rikalaning tiang ngigel ring tengah parapanontone sane uyut mabiayuhan?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kidung Agung 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran