Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 14 >> 

Kadur

1Jadmane sane nambet pada mabaos kadi asapuniki: “Tusingja ada Widi!” Ipun makasami jadma dursila, ipun sampun nglaksanayang paindikan-paindikan sane kalintang kaon.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa nyingak sakancan manusane saking suargan. Ida mapakayunan ngaksi punapike wenten jadma sane wicaksana, sane astiti bakti ring Ida.

3Nanging ipun sareng sami sampun malaksana iwang, ipun makasami pada mambek jaat. Ring pantaranipune nenten wenten sane malaksana patut, yadian angan adiriko nenten wenten.

4Ida Sang Hyang Widi Wasa mataken kadi asapuniki: “Tusingke ia pada nawang? Apake sakancan jlemane ane corah tusing ngelah pepineh? Ia pada muponin idup ulihan ngrampok kaulan Ulune, buina ia tusing ngastawa teken Ulun.”

5Nanging benjangan ipun jaga rumasa resres, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin jadmane sane astiti bakti ring Ida.

6Jadmane dursila ngusakang jadmane sane alap asor, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa dados pasayubannyane.

7Titiang ngajap-ajap dumadak kamenangan wong Israele punika pacang rauh saking Sion. Ambate jaga liangipun bangsa Israele, rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang ipun pada muponin gemuh landuh malih.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran