Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 141 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang nunas ica ring ayun Palungguh IRatu. Sane mangkin icenja titiang pitulungan! Pirengangja pinunas titiange, rikalaning titiang nunas ica ring Palungguh IRatu.

2Trimaja pangastawan titiange minakadi dados asep menyan miwah liman titiange sane cakupang titiang minakadi aturan rikalaning sore.

3Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu mapaica pajagaan ring bungut titiange miwah pajagaan ring obag-obagan bibih titiange.

4Raksaja titiang, mangda sampunang titiang dot ngamargiang paindikan sane iwang miwah mangda sampunang titiang sruron ring jadmane sane mambek corah sajeroning kadursilannyane. Dumadak mangda titiang nenten naenin nyarengin ipun mapesta.

5Banggayang jadmane sane patut nyisipang tur nulak titiang sajeroning sih kapiolasan, nanging titiang nenten jaga naenin nampi upah saking jadmane dursila santukan titiang tan mari ngastawa nglawan laksana-laksananipune sane dursila.

6Rikalaning parapamrentahipune kentungang saking abing batu kaange, irika rakyate jaga ngawiaktiang mungguing baos titiange punika sujati patut.

7Sakadi tarune sane kasibak miwah karecah dados alit-alit, kadi asapunika taler tulang-tulangipune mabrarakan ring sisin bangbange.

8Nanging titiang pageh pracaya ring Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange. Titiang ngulati pasayuban ring ayun Palungguh IRatu; sampunangja titiang banggayanga padem.

9Sayubinja titiang saking jeete sane sampun pasang ipun pabuat titiang, saking santeb jadmane sane malaksana dursila.

10Dumadak jadmane dursila punika keni jeetipune niri, nanging titiang prasida mamargi saha rahayu tan kapialang punapa-punapi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 141 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran