Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 28 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane dados patindih titiange, titiang nunas ica ring Palungguh IRatu. Pirengja pinunas titiange! Yening Palungguh IRatu nenten nyaurin titiang, janten titiang jaga wenten ring pantaran jadmane sane mamargi ngungsi ka pati loka.

2Pirengangja pinunas titiange, rikala titiang masesambatan nunas tulung nyakupang liman titiange marep ring Perhyangan Agung Palungguh IRatu.

3Sampunangja titiang sisipanga sinarengan ring jadmane sane dursila miwah ring jadmane sane malaksana corah, jadmane sane baosnyane nyunyur manis nanging ipun ngadut angkara murka ring manahipune.

4Sisipangja ipun malantaran paindikan sane sampun laksanayang ipun, miwah malantaran kacorahan sane sampun sruronin ipun. Sisipangja ipun malantaran sakancan laksananipune, tur paicayangja ring ipun paindikan sane sampun kacawisang buat ipun.

5Ipun sampun nenten nglinguang paindikan sane sampun kamargiang miwah kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinannya Ida jaga nyisipang, tur nyirnayang ipun salami-laminnya.

6Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida sampun mireng sesambatan titiange buat nunas pitulungan.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin miwah nindihin titiang, mawinan titiang pracaya ring Ida. Ida mapaica pitulungan ring titiang, tur ngawinang titiang liang. Titiang makidung muji Ida saha bungah.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin kaulan Idane. Ida nindihin tur ngrahayuang sang prabu seselikan Idane.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, luputangja kaula druene, tur mertaninja jadma padruen Palungguh IRatune. Ledang Palungguh IRatu ngangonang, tur matiningin ipun salami-laminnya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel