Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 6 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sampunangja Palungguh IRatu duka tur nukain titiang. Sampunangja Palungguh IRatu nyisipang titiang sajeroning pidukan Palungguh IRatu.

2Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang kalintang leleh, welasinja titiang. Icenja titiang kakuatan, bayun titiange sampun telas pisan,

3tur sikian titiange sampun kalintang meweh. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa malih makapidanke suenipun Palungguh IRatu ngandeg pitulungan Palungguh IRatune ring titiang?

4Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu rauh ngrahayuang titiang. Luputangja titiang saking sang pati malantaran sih pasuecan Palungguh IRatune.

5Ring pati loka nenten wenten anak sane eling ring Palungguh IRatu, samaliha tan wenten anak sane mrasidayang muji Palungguh IRatu irika.

6Titiang kalintang leleh malantaran kaduhkitan. Nyabran wengi pedeman titiange beseg antuk ling titiange, tur galeng titiange belus antuk yeh mata.

7Titiang nenten mrasidayang ngeton, matan titiange beseh ulihan ngeling, ulihan meseh-meseh titiange.

8Ih Jadma ane dursila, johangja iban jerone uli sig tiange. Ida Sang Hyang Widi Wasa mireng ling tiange.

9Ida mirengang sesambatan tiange buat nunas pitulungan, tur Ida jaga nagingin pangastawan tiange.

10Meseh-meseh titiange jaga ngrasayang kimud tan sipi ulihan ipun kaon. Ipun bingung tan pasangkan, mawinan ipun raris ajerih kapilayu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran