Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 64 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pirengja pangastawan titiange, santukan titiang sajeroning kamewehan. Luputangja urip titiange, santukan titiang ajerih ring meseh-meseh titiange.

2Sayubinja titiang saking komplotan jadmane dursila miwah saking kaributan jadmane sane corah.

3Ipun pada nyangih layahipune waluya sakadi pedang miwah matitisang baos sane angkara murka waluya sakadi panah.

4Ipun digelis pada nyebar kabobabanipune saha nenten rumasa kimud. Ipun nyirnayang anake sane patut antuk pisuna sane silib.

5Ipun pada saling angsok ngajak timpalipune sajeroning rerincikanipune sane corah. Ipun ngrencanayang genah ipune jaga masang jeet. Sapuniki baosipune: “Tusingja ada anak nyidayang nepukin jeete ento.”

6Ipun pada makarya rencana sane corah, sarwi mabaos sapuniki: “Iraga suba ngrencanayang kajaatan ane sampurna.” Ati miwah pepineh manusane punika nenten keni antuk nyugjugin.

7Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa niwakang panah Idane ring ipun sareng sami, tur tan dumade ipun raris pada matatu.

8Ida jaga nyirnayang ipun malantaran baosipune punika. Sakancan jadmane sane manggihin ipun sami pada kitak-kituk.

9Ipun makasami pada ajerih, tur ipun pada mineh-minehin paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli nglumbrahang sakancan pakardin Idane.

10Sakancan jadmane sane patut sami pacang masuka rena, malantaran paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun jaga molih sutrepti ring ayun Idane. Sakancan jadmane sane patut sami jaga muji Ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 64 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran