Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 95 >> 

Kidun

1Ngiringja muji Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ngiringja iraga makidung saha bungah pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nyayubin iraga!

2Ngiringja iraga tangkil ring ajeng Idane maduluran ngaturang panyuksma, tur masuka renaja ngidungang kidung puji-pujian.

3Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga Widi sane maha wisesa, Sang Prabu sane mawisesa sane ngereh paradewane sami.

4Ida mrentah sakuub jagate sami, saking guane sane pinih dalem ngantos rauh ka bukite sane pinih tegeh.

5Ida nitah segarane sane kardi Ida, kadi asapunika taler pretiwine sane wangun Ida punika.

6Ngiringja iraga sumungkem tur nyumbah Ida. Ngiringja nengkluk ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngardi iraga!

7Ida punika Widin iragane, tur iraga puniki kaula sane patiningin Ida, ingon-ingon sane piara Ida.

8Ring rahinane mangkin pirengangja indik sane nikayang Ida, sapuniki: “Edaja kita bengkung buka leluur kitane dugase di Meriba, tur buka dugase ia enu di tegal melakange di Masa.

9Ditu ia mintonin tur nyoba Ulun, yadiastu ia suba nepukin paundukan ane suba kardi Ulun pabuat ia.

10Petang dasa tiban makelonne Ulun seneb teken bangsane ene. Ulun masabda kene: ‘Ambate tuara subaktin bangsane ene! Ia tempal teken titah-titah Ulune.’

11Ulun duka tur masumpah kene: ‘Kita tusing taen ngaug gumi ane lakar paicayang Ulun buat dadi tongos parerenan kitane.’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 95 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel