Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 16 >> 

1Nabbicarana PUWANGNGE lao ri Nabi Yéhu ana’ Hanani, adan-Na, "Palettukengngi Baésa pasek-Kué,

2‘Riyolo tenniyako aga-aga, iyakiya purano Uwakka mancaji pamimping ri umma’-Ku Israélié. Makkekkuwangngé madosako pada-pada Yérobéam, sibawa nassabariwi umma’-Ku Israélié madosa, angkanna napaénré cai-Ku.

3Rimakkuwannanaro maélo-Ka pallennye’ko silaong kaluwargamu pada-pada iya puraé upogau’ lao ri Yérobéam.

4Anggota kaluwargamu iya maté ri kotaé nanréi matu asu, sibawa iya maté ri saliweng kota nanréi matu manu’-manu’.’"

5Pasenna PUWANGNGE lao ri Baésa sibawa kaluwarganaro napalettu’i Nabi Yéhu nasaba purani napogau’ Baésa iya majaé ri pakkitanna PUWANGNGE, napaénré’i Baésa caina PUWANGNGE, tenniya banna nasaba purai nauno sininna kaluwargana Yérobéam. Curita laingngé passalenna Baésa, muttama’ni abaraningenna pura riyokini ri laleng kitta Sejarana Arung-ngarung Israélié. Maténi Baésa naritampung ri Tirza. Ela, ana’na, sulléiwi mancaji arung.

6(16:5)

7(16:5)

8Ri taung maduwappuloé enneng apparéntanna Arung Asa ri Yéhuda, Ela ana’ Baésa mancaji arung ri Israélié. Mapparéntai ri Tirza duwattaung ittana.

9Zimri, séddiwi parawira iya kapalaiyéngngi sitengngana pasukang makkarétaé, sikongkolo méwai Ela. Riséuwaé esso ri Tirza, ménum-ménungngi Ela gangka mabo’ ri bolana Arza, kapala ruma tanggana saorajana arungngé.

10Nanauttama Zimri sibawa mpunoi Ela, nainappa mancaji arung sulléiwi. Kajajiyangngi iyaro ri taung maduwappuloé pitu apparéntanna Arung Asa ri Yéhuda.

11Mancaji arunna muwa Zimri, nauno manenni kaluwargana Arung Baésa. Mala sininna sumpulolona Baésa iya worowané sibawa sellao-sellaona kaluwargana dé’ gaga leppe.

12Situru aga iya napowadaé PUWANGNGE lao ri Baésa naolai Nabi Yéhu, sininna kaluwargana Baésa riyunoi.

13Baésa sibawa Ela, ana’na, massompai déwata-déwata sibawa nassabariwi tau Israélié pogau’ dosa. Rimakkuwannanaro, napaénré’i mennang caina PUWANGNGE, Allataala iya harusu’é nasompa tau Israélié.

14Curita laingngé passalenna Ela purani riyoki ri laleng kitta Sejarana Arung-ngarung Israélié.

15Ri taung maduwappuloé pitu apparéntanna Arung Asa ri Yéhuda, Zimri mancaji arunna Israélié sibawa mapparéntai ri Tirza pitungngesso ittana. Iyaro wettué tentara Israélié mattengngangngi keppungngi Gibeton, kotana tau Filistingngé.

16Wettunna mennang naéngkalinga makkedaé sikongkolo’i Zimri méwai arungngé sibawa purani nauno, iyatoro essoé ri akkémanna mennanro, iya maneng mennang makkai Omri, pallimana mennang, selaku arunna Israélié.

17Nainappa Omri sibawa pasukanna salaiwi Gibeton nanalao keppungngi Tirza.

18Wettunna naita Zimri makkedaé risittaini kotaé, muttama’ni ri laleng saorajaé nanatunui iyaro saorajaé silaong aléna, namaténa.

19Kajajiyangngi iyaro nasaba napogau’i iya majaé ri pakkitanna PUWANGNGE. Pada-pada muto Arung Yérobéam, madosa towi Zimri lao ri PUWANGNGE sibawa nassabariwi umma Israélié madosato.

20Curita laingngé passalenna Zimri, muttama’ni assikongkolokeng bali’bellana iya narancanaé, purani riyoki ri laleng kitta Sejarana Arung-ngarung Israélié.

21Kajajiyanni assisalangngé ri laleng bangsa Israélié nasaba engka macinna kuwammengngi Tibni ana’ Ginat mancaji arung, iyakiya engkato macinnaiwi Omri mancaji arung.

22Angkanna iya maccowéé ri Omri pakala. Matéi Tibni na Omri mancaji arung.

23Kajajiyangngi iyaro ri taung matelluppuloé séddi apparéntanna Arung Asa ri Yéhuda. Mapparéntai Omri selaku arung ri Israélié seppulo duwa taung ittana. Ri laleng enneng taung mammulangngé mapparéntai ri Tirza.

24Iyakiya ri munri melliwi séddi bulu ellinna 6.000 dowi péra’ polé riséddié tau riyasengngé Semér. Nainappa patettong séddi kota ri buluéro sibawa masengngi Samaria, situru asenna Semér, punnana riyolo iyaro bulué.

25Napogau’i Omri dosa-dosa iya lebbi battowaé naiya napogau’é sining arung iya mapparéntaé ri yolona.

26Pada-pada Yérobéam, madosai Omri sibawa nassabariwi tau Israélié madosato sibawa massompa déwata. Rimakkuwannanaro napaénré’i caina PUWANGNGE, Allataala iya harusu’é nasompa tau Israélié.

27Curita laingngé passalenna Arung Omri, sibawa sininna iya puraé napogau’ purani riyoki ri laleng kitta Sejarana Arung-ngarung Israélié.

28Maténana Omri sibawa ritampung ri Samaria, Ahab ana’na mancaji arung sulléiwi.

29Ri taung matelluppuloé aruwa apparéntanna Arung Asa ri Yéhuda, Ahab ana’ Omri mancaji arung ri Israél sibawa mapparéntai ri Samaria duwappulo duwa taung ittana.

30Pogau’i dosa iya lebbi battowaé ri pakkitanna PUWANGNGE naiya sining arungngé ri yolona.

31Dé’topa nagenne ri aléna tuwo madosa pada-pada Arung Yérobéam, mala napubainéi Izebél ana’na Arung Etbaal polé ri Sidon, sibawa massompai lao ri Baal.

32Patettongngi bola assompang ri Samaria untu’ Baal, na ri laleng bola assompangngéro mébbui séddi mézba untu’ déwataéro.

33Mébbu towi dato-dato Déwi Asyéra. Pogau’i lebbi maéga dosa naiya napogau’é sininna arung Israél iya mapparéntaé ri yolona. Rimakkuwannanaro napaénré’i caina PUWANGNGE, Allataala iya harusu’é nasompa tau Israélié.

34Ri laleng wettu apparéntanna Ahab, ripatettongngi paimeng kota Yérikho ri Hiél tau Bétel-é. Iyakiya iya puraé napowada PUWANGNGE riyolo naolai Yosua ana’ Nun, ateddéngengngi Hiél iya duwa ana’na: Abiram iya macowaé matéi wettunna Hiél palénne’i pallapi’na kotaé, sibawa Ségub iya maloloé matéi wettunna Hiél pakkennai pintu-pintu gerbanna kotaéro.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel