Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Sining tau Kristéng iya mancaji ataé, harusu’i nangga’ makkedaé sitinajai mennang pakalebbii puwanna, kuwammengngi dé’ naulléi tauwé péjariwi asenna Allataala iyaré’ga pappagguruwatta.

2Ata-ata iya puwannaé tau Kristéng, dé’ nawedding napandang énténg puwanna nasaba pada-padai mennang tau Kristéng. Mala harusu’i mennang natumaningi puwanna mennanro lebbi kessippa, saba’ puwang iya natumaningiyéro iyanaritu pada-padai tau mateppe’ iya riyamaséiyé.

3Nigi-nigi mappagguruwangngi pappagguruwang iya laingngé na iyaro sibawa dé’ nasitujuiwi pappagguruwang tongeng polé ri Puwatta Yésus Kristus, sibawa iya dé’é nasicoco’ pappagguruwanna agamata,

4iyanaritu sining tauwé matempoi padahal dé’ agaga naisseng! Lasana iyanaritu napoji maddebba sibawa mappangéwang passalenna warékkada-warékkadaé angkanna paompo angémpurung, assisalang, mappétenna’, bata-bata iya dé’é namakessing,

5sibawa assasang iya dé’é purana. Pikkiranna sining tauwéro buntuni sibawa dé’na natongeng. Nasengngi wedding mancaji sugi polé ri agamaé.

6Mémeng agamaé mabbéréi asarong iya battowaé, rékko sukkuru’i tauwé sibawa aga iya nappunnaiyé.

7Saba’ dé’gaga muwi séuwa iya tatiwié ri laleng linoéwé, sibawa dé’to gaga muwi séuwa iya weddingngé tatiwi massu!

8Jaji, rékko engka inanré sibawa pakéyang, genne’ni iyaro.

9Iyakiya tau iya maéloé mancaji sugi, rigodai sibawa nalai siyo-siyo polé rimaddupa-rupang cinna iya madonggoé enrengngé makkasolangngé. Iyaro sining cinna’é naébbui tauwé mancaji ancuru’ sibawa macilaka.

10Saba’ polé ri pangélorengngé ri dowié na dé’na naturusiwi pappagguruwang Kristéngngé, nanakennai mennang maéga anrasa-rasang iya mancuru’éngngi atinna mennang.

11Iyakiya iko iyanaritu appunnangennako Allataala, jaji harusu’ko mabélai manengngi iyaro. Akkuragako mancaji tau iya tongengngé ri pakkitanna Allataala, mancaji ata ri Allataala, mateppe’ ri Kristus, mamaséiwi pada-padatta, sabbara ri laleng anrasa-rasangngé sibawa kédo-kédo malemma.

12Ewano tonget-tongeng selaku tau Kristéng kuwammengngi mulolongengngi hadiya atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé. Saba’ untu’ iyanaro naobbiko Allataala ri wettunna muwangakui ri yolona maéga tau makkedaé mateppe’ko ri Kristus.

13Na makkekkuwangngé, ri yolona Allataala iya mabbéré nyawa lao ri sininna séuwa-séuwaé, sibawa ri yolona Kristus Yésus iya mabbéré asabbiyang iya tongengngé lao ri Pontius Pilatus, uwéllauwi iyaé ri iko:

14Turusiwi sininna iyaro paréntaé secara tuléng sibawa dé’ cellana narapi ri Essona Puwatta Yésus Kristus polé paimeng.

15Apolén-Na ripattentui matu ri wettu iya teppa’é ri Allataala muto. Aléna ritu Makuwasa séddi-séddié; Marajai, Arunna sininna arungngé, sibawa Puwanna sininna puwangngé.

16Aléna bawang dé’ nawedding rikuwasai ri amaténgngé; tuwoi ri laleng cahaya iya dé’é nawedding riyaddeppéri ri muwi niga. Dé’gaga muwi séddi tolino iya puraé mitai Aléna, iyaré’ga mulléi mitai Aléna. Ri Aléna ritu alebbirengngé sibawa akuwasangngé lettu mannennungeng! Aming.

17Lao risining tau iya sugié ri linoéwé, sitinajako pangajari kuwammengngi aja’ mennang namatempo sibawa aja’ namménasa ri barab-barang iya dé’é natette — pada-pada mutowi asugirengngé. Harusu’i mennang mamménasa lao ri Allataala iya mabbéréyangngéngngi sininna séuwa-séuwaé lao ri idi sibawa maona kuwammengngi tapéneddingiwi.

18Pangajariwi mennang untu’ mappaitangngi akessingengngé, untu’ pogau’i maéga gau’-gau’ iya makessingngé, masémpo ati sibawa napoji mabbéré.

19Nanallalengiro mappaddeppungengngi mennang waramparang iya mancajiyé modala’ iya makessingngé untu’ wettu iya mangoloé. Nanallalengiro lolongengngi matu mennang atuwong iya mannennungengngé, iyanaritu atuwong iya tongengngé.

20Aga iya puraé ripaddettangekko, jagaiwi iyaro madécéd-décéng, Timotius! Abélaiwi sining assipabbicarang iya dé’é nakkéguna sibawa sining addebbakengngé passalenna gau’-gau’ iya secara kalirué riyasengngi "Pangissengeng".

21Saba’ engka sining tau iya powadaéngngi, makkedaé nappunnaiwi pangissengengngéro angkanna léssé polé risining pappagguruwang Kristéng iya natepperiyé mennang riyolo. Tennapodo Puwangngé barakkakiwi Saudara-saudara. Salama, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel