Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

1Saudara-saudara iya upojiyé! Aja’ mumateppe lao ri sininna tauwé iya mangakué mappunnai Rohna Allataala, iyakiya ojiwi mennang riyolo’ untu’ missengngi aga Roh iya engkaé ri mennannanro assalenna poléi ri Allataala iyaré’ga dé’. Saba’ maéga nabi palsu tassiya-siya kégi-kégi.

2Mappakkuwaiyé caranako missengngi aga iyaro Rohna Allataala iyaré’ga tenniya: Tau iya mangakuiyéngngi makkedaé Yésus Kristus poléi ri linoé selaku tolino, iyaro tauwé mappunnaiwi Roh iya polé ri Allataala.

3Iyakiya tau iya dé’é nangakuiwi gau’éwé passalenna Yésus, dé’ nappunnaiwi Rohna Allataala. Iyaro tauwé mappunnaiwi roh polé ri Balinna Kristus. Purani muwéngkalinga saudara makkedaé iyaro roh-é maéloi polé, na makkekkuwangngé engkani ri laleng linoéwé.

4Iyakiya Ana’-ana’ku, appunnangennako Allataala. Purani mucau nabi-nabi palsué, saba’ Roh iya engkaé ri iko lebbi makuwasai naiya roh iya engkaé risining tau iya appunnangenna linoéwé.

5Iyaro nabi-nabi palsué mabbicarai passalenna gau’-gau’ linoé, nanaéngkalingai linoé ada-adanna mennang, saba’ mennang appunnangennai linoé.

6Iyakiya idi iyanaritu appunnangennaki Allataala; na tau iya missengngéngngi Allataala, naéngkalingai ada-adatta. Tau iya tenniyaé appunnangenna Allataala, dé’ naéngkalingai ada-adatta. Makkuwaniro carata missengngi assilaingenna Roh iya mabbéré pappagguruwang iya tongengngé sibawa Roh iya mappapusaé.

7Saudara-saudara iya upojiyé! Laono mai tamaséiwi séddié lao ri laingngé, saba’ pammasé, assalenna poléi ri Allataala. Tau iya mamasé, iyanaritu ana’nai Allataala sibawa naissengngi Allataala.

8Tau iya dé’é namamasé, dé’ naissengngi Allataala; saba’ Allataala iyanaritu mamaséiwi.

9Napannessani Allataala makkedaé namaséiki, ri laleng nakirinna Ana’-Na iya tungke’é ri laleng linoé kuwammengngi talolongeng atuwong naolai iyaro Ana’-Na.

10Iyanaé pammasé: Tenniya idi iya mamaséiyéngngi Allataala, iyakiya Allataala iya mamaséiyékki sibawa kiringngi Ana’-Na kuwammengngi naolai Aléna talolongeng addampengeng ri dosa-dosata.

11Saudara-saudara iya upojiyé, rékko makkuwa mani namaséitta Allataala, harusu tokki mamaséiwi séddié lao ri laingngé.

12Dé’ gaga muwi séddi tau pura mitai Allataala, iyakiya rékko sisulléki siyamaséi, masséddiwi Allataala sibawa idi enrengngé pammasé-Na mancaji sukkui ri laleng aléta.

13Rimakkuwannanaro Allataala pura mpérékki Roh-Na, nataissengngi makkedaé tuwoni masséddi sibawa Allataala, enrengngé Allataala masséddi sibawa idi.

14Alétana pura mitai Ana’na Allataala, sibawa riyabbirittangngi makkedaé risuroi ri Ambo’é untu’ mancaji Arung Pappassalama’na linoéwé.

15Nigi-nigi mangakuiwi makkedaé iyaro Yésus Ana’i Allataala, tuwoi Allataala masséddi sibawa tauwéro, enrengngé iyaro tauwé tuwo towi masséddi sibawa Allataala.

16Allataala missengngi sibawa mateppe’ lao ri pammaséna Allataala lao ri idi. Iyaro Allataala mamaséi. Tau iya rikuwasaiyé atuwonna ri pammasé, iyaro tauwé masséddiwi sibawa Allataala, enrengngé Allataala masséddi sibawa aléna.

17Ripassukkui pammasé ri laleng aléta, kuwammengngi tappunnai abaraningeng ri Esso Angadélékengngé. Mappunnaiki matu abaraning, saba’ atuwotta ri linoéwé pada-padai atuwonna Kristus.

18Tau iya péneddingiyéngngi pammaséna Allataala, dé’ naissengngi métaué; saba’ pammasé iya sukkué napallennye’i sininna tauwé. Jaji manessani makkedaé dé’pa napéneddingiwi tauwé pammaséna Allataala sibawa sukku rékko iyaro tauwé métaui moloiwi Esso Angadélékengngé.

19Idi mamaséki, nasaba Allataala lebbi riyolo mamaséiki.

20Rékko séddié tau makkeda, "Iyya uwamaséiwi Allataala," iyakiya dé’ namaséiwi saudarana, iyaro tauwé pabbelléng. Saba’ tau iya dé’é namaséiwi saudarana iya naitaé, dé’ nakkullé namaséiwi Allataala iya dé’é naitai.

21Rimakkuwannanaro, iyanaé parénta nabbéréyangngé Kristus lao ri idi: Nigi-nigi mamaséiwi Allataala harusu’i namaséi towi saudarana.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran