Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

1Passalenna Puwatta Yésus Kristus, sibawa passalenna ripaddeppungetta matu untu’ monro sibawa Aléna, iyanaé uwéllau sibawa masero polé ri iko:

2Aja’ mumasitta mammaling-maling iyaré’ga mausé nasaba engkana biritta makkedaé narapini Essona Puwang Yésus polé paimeng. Naullé iyaro karébaé assalenna poléi riséuwaé boto, iyaré’ga polé riséuwaé pappagguruwang; iyaré’ga wedding towi jaji engka powadai makkedaé engka naengka taokii iyaé makkuwaéro ri laleng sala’séddinna sure’ta.

3Muwi maga, aja’ muleppessangngi tauwé bengnguwakko. Saba’ riwettu dé’napa narapii iyaro Essoé, harusu’i kajajiyang iyaé gau’éwé lebbi riyolo: Maéga tau salaiwi atepperenna, massakkarengngi Kristus; sibawa Tolino Maja iya ripatotoriyé untu’ muttama ri ranakaé, mappaitangngi matu aléna.

4Namatempo maélo méwai sibawa pakatanréi aléna ri yasé’na sininna iya nasompaé tolinoé, iyaré’ga sininna iya nangga’é déwata tolinoé. Mala muttama’i matu sibawa tudang ri laleng Bolana Allataala sibawa mappallebbangengngi makkedaé aléna iyanaritu Allataala.

5Engngerangngi makkedaé purani uwappaddissengeng iya manennaro wettukku engka mupa sibawa iko.

6Muwisseng aga iya lawa-lawaiyéngngi kajajiyanna iya manennaro. Matti ri wettu iya puraé napattentu Allataala, iyaro Tolino Majaé mompoi matu.

7Awatangeng iya jamaéngngi iyaro jaé mammulani majjama secara rahasiya, iyakiya tuli ritahat-tahang mupi. Matti rékko iya tahangngéngngiro ripaddésu’ni,

8nappai paita iyaro Tolino Majaé. Narékko poléni Puwang Yésus, naunoi matu iyaro Tolino Majaé sibawa nappase’ polé ri témun-Na, enrengngé pabbinasai sibawa cahaya ahadéréken-Na.

9Iyaro Tolino Majaé mompoi sibawa akuwasang iya battowaé polé ri Ibillisi’. Napakangkai matu sininna rupanna anu makalallaingngé sibawa gau’-gau’ iya dé’é padanna iya pennoé sibawa bellé.

10Napakéi matu sininna bellé iya majaé untu’ papusai sining tau iya maéloé binasa. Binasai matu mennang saba’ nasampéyangngi sibawa dé’ napojiwi biritta iya tongengngé iya polé ri Allataala iya weddingngé passalama’i mennang.

11Iyanaro saba’na na Allataala napapoléngengngi mennang séuwa akuwasang iya papusaéngngi mennang, angkanna mateppe’i mennang lao ri aga iya dé’é natongeng.

12Addimonrinna, sininna tauwé iya pojiyéngngi dosaé sibawa dé’é namateppe’ lao ri iya tongengngéro, rihukkungngi matu.

13Saudara-saudara iya namaséiyé Puwangngé! Tuli harusu’ki mattarima kasi lao ri Allataala passalemmu, saba’ pammulanna mupa Allataala pura piléko untu’ ripassalama’. Kajajiyangngi iyaro gau’é nasaba aga iya napogau’é Rohna Allataala lao ri iko untu’ pancajiko umma’na Allataala iya mapaccingngé sibawa nasaba mateppe’ko lao ri biritta iya tongengngé polé ri Allataala.

14Untu’ iyanaro Allataala mobbiko naolai Karéba Madécéng iya riyabbirittangngé lao ri iko. Naobbiko Allataala, nasaba maéloi kuwammengngi muwaccowé péneddingiwi arajanna Puwatta Yésus Kristus.

15Rimakkuwannanaro, Saudara-saudara, tettong masse’no sibawa attenninno matteru lao risining pappagguruwang iya puraé riyabbirittang lao ri iko, muwi ada-ada iyaré’ga taroki.

16Tennapodo aléna Puwatta Yésus Kristus, sibawa Allataala Ambo’ta massaléwo sibawa péwatangiwi atimmu, kuwammengngi muwulléi pogau’i sibawa mabbirittangngi aga iya makessingngé. Saba’ Allataala mamaséiki, sibawa nasaba akessingeng atin-Na naébbuki tette’ sabbara’ mamménasaiwi iya makessingngé.

17(2:16)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran