Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

1Timotius, ana’ku iya uwamaséiyé! Iyya, Paulus, mokii iyaé sure’é lao ri iko, sibawa mamménasa tennapodo Allataala Ambo’é sibawa Puwatta Kristus Yésus mabbéré barakka, pammasé sibawa asaléwangeng lao ri iko. Nasaba élona Allataala, riyakkaka mancaji rasulna Kristus Yésus sibawa risuro untu’ mabbirittangngi passalenna atuwong iya najjanciyangngé Allataala. Iyaro atuwongngé ritarimai nasaba masséddiki sibawa Kristus Yésus.

2(1:1)

3Sukkuru’ka lao ri Allataala iya utumaningiyé sibawa ati iya mapaccingngé pada-pada iya napogau’é néné-nénéku riyolo. Tuli mattarima kasi’ka lao ri Allataala sises-siseng uwéngngerakko ri laleng sempajang, muwi esso iyaré’ga wenni.

4Uwéngngerangngi amessénna atimmu. Iyanaro saba’na naumacinna senna’ siruntu sibawa iko kuwammengngi tonget-tongekka wedding marennu.

5Maréngngerakka ri atepperemmu iya mattonget-tongengngé lao ri Kristus, pada-pada atepperenna nénému Lois sibawa indo’mu Eunike. Namateppe’ka iko mateppe’to pada-padaéro.

6Rimakkuwannanaro uparéngngerangiko untu’ patuwoi pammasé iya nawéréngngékko Allataala wettukku palénne’i limakku ri yasé’mu.

7Saba’ Roh iya nabbéréyangngé Allataala ri yasé’ta, tenniya Roh iya mébbuékki mancaji pelloreng. Sibalé’na iyaro Rohna Allataala naébbuki mancaji mawatang, penno sibawa pammasé sibawa mulléi tahangngi alé.

8Rimakkuwannanaro, aja’ mumasiri mabbéré asabbiyang passalenna Puwatta, sibawa aja’to mumasiri passalekku, iya ritarungkué nasaba Aléna. Sibalé’na sitinajako nasibawang awatangeng polé ri Allataala, maccowé manrasa-rasa untu’ Karéba Madécéngngéro.

9Napassalama’ki Allataala sibawa naobbiki kuwammengngi namancaji umma’ ri Aléna. Napogau’i iyaro tenniya nallalengiwi aga iya puraé ripogau’, sangadinna nallalengiwi rancana-Na muto sibawa pammasé-Na. Nawérékki pammasé-Na naolai Kristus Yésus riwettu dé’napa naripancaji linoéwé.

10Na makkekkuwangngé nappaitangngi iyaro pammaséna Allataala lao ri idi naolai apolénna Arung Pappassalama’ta Kristus Yésus. Nacaui Yésus akuwasanna amaténgngé sibawa tiwi atuwong mannennungeng naolai Karéba Madécéngngéro.

11Untu’ mabbirittangngi iyaro Karéba Madécéngngé nakkaka Allataala mancaji rasul sibawa guru.

12Iyanaro saba’na nauwanrasa-rasai manengngi iyaé, iyakiya tette’ka mateppe’, saba’ uwisseng tongengngi niga uwatepperi. Mateppe’ka makkedaé aga iya pura nappaddettangeng lao ri iyya, sanggu’ towi jagaiwi narapi Esso Kiyame’.

13Accowériwi tonget-tongeng pappagguruwang tongengngé iya puraé uwérékko. Sibawa sitinajako tette’ makkatenning ri teppe’é sibawa pammasé iya mancajiyé appunnangetta nasaba masséddiki sibawa Kristus Yésus.

14Nasibawang bantuwang polé ri Rohna Allataala iya tuwoé ri laleng aléta, sitinajako jagaiwi madécéd-décéng gau’-gau’ mangke’é iya puraé ripaddettangiko.

15Muwisseng makkedaé sininna tauwé ri daéra Asia nasalaina, muttama toni Figelus sibawa Hérmogénés.

16Iyakiya kaluwargana Onésiforus wékkasiyagangngaré’ni napérennui atikku. Tennapodo naéloriwi Puwangngé mappaitangngi paressé babuwana lao ri mennang. Namuni ri lalekka tarungkué. Dé’ namasiri Onésiforus ri keadaakkuro.

17Lettu’na muwa ri Roma, matteruni berusaha sappaka narapi naruntu’ka.

18Na ri Efésus maéga senna’ natulungekka, muwissenni iyaro gau’é. Tennapodo Puwangngé mappaitang paressé babuwa ri aléna wettunna Essona Puwangngé madélékiwi sininna rupa tauwé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel