Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 4 >> 

1Poléi matu paimeng Kristus Yésus ri linoéwé untu’ madélékiwi sining tau iya tuwoé sibawa maté; namaéloi polé untu’ mapparénta selaku Arung. Rimakkuwannanaro uwéllauwi sibawa masero ri iko ri yolona Allataala sibawa Kristus Yésus:

2Sitinajako mabbirittangngi karéba polé ri Allataalaro, sibawa matteru maddessa kuwammengngi naéngkalingai tauwé, maélogi mennang iyaré’ga dé’. Sitinajako patepperiwi tauwé, mappaitangngi iya salaé, sibawa mpéréngngi dorongang mennang. Paggurui tauwé sibawa sabbara.

3Saba’ narapii matu wettunna dé’na namaélo tauwé tarima pappagguruwang iya tongengngé. Sibalé’na, naturusiwi matu mennang cinnana muto, sibawa paddeppungeng maéga guru untu’ ripagguru gau’-gau’ iya malunra’é naéngkalinga ri daucculinna.

4Natongkoi matu mennang daucculinna lao ri iya tongengngé, iyakiya napasangngi matu daucculinna lao ri pau-pau rikadongngé.

5Namuni makkuwaro, harusu’ko kuwasaiwi alému ri laleng keadaang muwi maga. Sabbara’ko ri laleng anrasa-rasangngé, jamai jamammu selaku pabbiritta Karéba Madécéngngéro sibawa pajoppai sikkessik-kessinna kewajibammu selaku pattumaninna Allataala.

6Passalenna aléku, narapini wettunna maéloka maté selaku akkarobangeng lao ri Allataala. Dé’na namaitta usalaiwi matu linoéwé.

7Purani uwaccowéri akkalaringngé sibawa makessing, enrengngé lettu’na ri garisi paccappurengngé. Tette’ka matinulu lao ri Kristus lettu paccappurenna.

8Namakkekkuwangngé hadiya apakalangngé tajekka. Ri Esso Kiyame’, Puwangngé, Haking iya adélé’éro mabbéréyangngi matu iyaro hadiyaé lao ri iyya, nasaba tuwoka simadécéngeng sibawa Allataala. Na tenniya iyya bawang iya maéloé tarimai iyaro hadiyaé, iyakiya sininnato tauwé iya tajengngéngngi apolénna Puwangngé sibawa muddani senna’.

9Akkuragano mulao ri iyya masitta-sitta,

10saba’ nasalaina’ Démas nasaba naéloriwi linoéwé. Laoni ri Tésalonika. Kréskés laoni ri Galatia, sibawa Titus ri Dalmatia.

11Banna Lukas monro sibawakka. Duppaiwi Markus namutiwii lao kumaiyé saba’ naulléi bantuka ri laleng jama-jamakku.

12Purani usuro Tikhikus lao ri Efésus.

13Rékko poléko, tiwii mantel iya usalaiyé ri Troas ri bolana Karpus. Tiwi towi bobbo-bobbo’ku, lebbi-lebbipi bobbo-bobbo iya riyébbué polé ri karettasa’ bingkulangngé.

14Aléksander, panré tembagaéro purai napogau’ gau’-gau’ iya maja senna’é lao ri iyya. Puwangngé mpale’i matu situru pangkaukenna.

15Alému paimeng harusu matutu lao ri aléna, saba’ naéwa senna’i birittatta.

16Wettunna bunge’ upangolo untu’ méwaiwi aléku, dé’ muwi séddi tau ranrekka; nasalai manekka. Memmuwaré’ Allataala dé’ napasalai mennang ri laleng gau’éwé!

17Iyakiya Puwangngé ranrekka. Mabbéréi awatangeng angkanna uwulléi mabbirittangngi sininna Karéba Madécéngngéro, kuwammengngi naéngkalingai sininna tau tenniyaé Yahudi. Sibawa leppe’ka polé ri abala amaténgngé.

18Mémeng Puwangngé maélo leppessakka polé ri tungke’ pakkuraga majaé lao ri iyya. Maéloi tiwika sibawa salama’ ri laleng akkarungen-Na ri surugaé. Sitinajai Aléna ripakaraja mannennungeng! Aming.

19Sellekku lao ri Priskila sibawa Akwila enrengngé lao ri kaluwargana Onésiforus.

20Erastus monro ri Korintus, sibawa Trofimus usalaini ri laleng keadaang malasa ri Milétus.

21Akkuragano siullé-ulléna untu’ polé riwettu dé’napa na wettu keccé’é. Ebulus, Pudés, Linus sibawa Klaudia massellengngi mennang lao ri iko; makkuwatoro sininna Saudara siateppereng laingngé.

22Tennapodo Puwangngé ranrekko. Tennapodo Puwangngé barakkakiwi Saudara-saudara! Salama, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran